11 Aug 2016, Częstochowa

5 DIECEZJALNA PIELGRZYMKA BIEGOWA

Sailkapenak

Sailkapenak

5 DIECEZJALA PIELGRZYMKA BIEGOWA
11/08/2016 08:00 220km

Kontaktuaren informazioa

Antolatzailearekin harremanetan jarri

Araudia

REGULAMIN

5.DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI BIEGOWEJ

RADOM – CZĘSTOCHOWA, 11-13 sierpnia 2016 r.

I. CEL

Bieg pielgrzymów do Matki Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski.

Popularyzacja długodystansowych biegów masowych jako formy rekreacji sprzyjającej zdrowiu.

II. INTENCJE PIELGRZYMKI

1. W intencji rodzin, aby budowały swoje szczęście na wierności Bogu.

2. W intencji naszej Ojczyzny.

3. Za owocną działalność dla dobra społecznego wszystkich ludzi sportu i rekreacji.

4. O powołania kapłańskie i zakonne.

5. W intencji wszystkich naszych rodzin a szczególnie osób chorych.

6. W intencji trzeźwości uczestników pielgrzymki i ich rodzin.

7.W intencji dzieci, młodzieży, ludzi wątpiących – o wzrost wiary, nadziei i miłości.

III. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

IV. PATRONAT

1. Ordynariusz Diecezji Radomskiej – Ks. Bp Henryk Tomasik

V. TERMIN

Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 11.08 – 13.08.2016r.

VI. TRASA

Pielgrzymka przebiegać będzie trasą Pieszej Pielgrzymki Radomskiej. Dystans wynosi ok. 220km z Radomia do Częstochowy przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie występują różne nawierzchnie, głównie asfaltowe. Szczegóły trasy zostaną przekazane przez organizatora na miesiąc przed startem, po otrzymaniu oficjalnych wytycznych od właściwych organów administracji publicznej, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania zmian.

VII. FORMA PIELGRZYMKI

Grupa biegaczy podzielona zostaje na sztafety oraz rozlokowana w określonych samochodach. Kolumna pojazdów przemieszcza się wraz z biegaczami. Zmiany sztafet dokonywane są w sposób ciągły, również każdy etap trasy utrzymywany jest w formie biegu ciągłego. Końcowy etap pielgrzymki obejmuje wejście do Częstochowy wraz z pielgrzymami Pielgrzymki Pieszej. Podczas pierwszego dnia do pokonania jest dystans ok 105 km, dzień drugi to ok 80 km. Trzeciego dnia odcinek biegowy wynosi 24 km a następnie po dołączeniu do pielgrzymów pieszych ok 15 km.

Pielgrzymujący biegacze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu na całej trasie pielgrzymki, a także do stosowania się do poleceń kierownictwa pielgrzymki.

VIII. UCZESTNICTWO

W pielgrzymce biegowej uczestniczyć będzie ok. 50 pielgrzymów którzy ukończyli 18 lat. Zamknięcie listy następuje na miesiąc przed rozpoczęciem pielgrzymki. Obsługa pielgrzymki liczyć będzie 4 - 6 osób. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony transport oraz ubezpieczenie NW. Uczestnicy decydując się na udział w pielgrzymce kierują się motywami religijno-sportowymi i dbają aby religijny charakter pielgrzymki był zachowany cały czas podczas jej trwania.

IX. WPISOWE

Wpisowe wynosi 135 zł od uczestnika. Wpłat należy dokonywać w systemie e-przelewu (e-pay), szczegóły podane będą podczas rejestrowania zgłoszeń.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują - napoje, wyżywienie (2 obiadokolacje), noclegi (własny śpiwór i karimata), transport, ubezpieczenie NW, koszulkę techniczną oraz pamiątkową.

Pozostałe koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy oraz osoby prywatne, instytucje, organizacje na zasadzie darowizn, sponsorowania itp.

X. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne przyjmujemy do dnia 10 lipca 2016r. – poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.biegiemradom.pl . Za kompletne zgłoszenie uważa się zgłoszenie z opłaconym wpisowym.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pielgrzymki, zasadami obowiązującymi w trakcie biegu i pisemnej deklaracji ich przestrzegania.

XI. UWAGI OGÓLNE

Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników od planowanej.

Ewentualna zmiana może być dokonana nie później jak na 1 miesiąc przed terminem pielgrzymki.

XI. KONTAKT

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” ; 26-600 Radom , ul.Vietha 90; biegiemradom@wp.pl

Kierownik pielgrzymki – Tadeusz Kraska – 504 574 021; maratonczyk49@wp.pl

Kierownik trasy – Piotr Grabowski – 885 393 313; piotrgrabowski@gmail.com

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Irakurri gehiago   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼