22 ago 2021, Novelé/Novetlè

XXXV VOLTA A PEU A NOVETLÈ

Clasificaciones

Clasificaciones

6.5K
6.5km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
09:30h. Av./ Pintor Simarro
Recogida de dorsal
HASTA 15 MINUTOS ANTES DE LA PRUEBA. VIERNES Y SABADO DE 10:00 A 14:00 17:00 A 20:00 HORAS EN CARRER LA REINA N47 TIENDA LA SENDA DEL CORREDOR
Política de devoluciones
CONSULTA EN EL REGLAMENTO Fin de inscripciones dia 19 a las 23:59

Reglamento

Novetlè

XXXV VOLTA A PEU A NOVETLÈ

La Regidoría dʼEsports de lʼAjuntament organitza la XXXV Volta a peu a Novetlè amb la col•laboració del C.E.La Vespa de Novetlè.

REGLAMENT

1.- La carrera tindrà lloc el diumenge 22 dʼagost a partir de les 9:30h. LʼEixida i Meta estaran ubicades a lʼAvinguda Pintor Simarro.

2.- INSCRIPCIONS: Es faran a la pàgina web de WWW.MULTIESPORT.ES fins al dijous 19 dʼagost o fins arribar al màxim dʼinscrits.

El preu dʼinscripció serà de 2€.

NO hi haurà inscripcions el dia de la prova.

3.- No es permetrà la participació a cap corredor sancionat per dopatge. 4.- Tot aquell corredor degudament inscrit, estarà cobert per un segur

dʼaccidents subscrit al efecte per lʼorganització i no es permetrà participar a cap atleta que no estiga cobert per una assegurança dʼaccident. En el cas que algún atleta no complisca aquesta norma, lʼorganització no es responsabilitzarà de qualsevol tipus dʼaccident que puguera ocórrer-li.

5.- Lʼassegurança dʼaccident només cobrix lʼitinerari de la prova durant el desenvolupament de la mateixa, en cap cas els desplaçaments per a participar-hi.

6.- Per a arreplegar el dorsal caldrà presentar el DNI, en el cas dʼagafar el dʼaltra persona, caldrà presentar foto de la mateixa persona.

Es podran arreplegar els dorsals fins mitja hora abans de la prova.

7.- Lʼorganització no es responsabilitza dels danys que es puguen ocasionar durant la prova.

8.- Serà obligatori presentar la documentació en el cas de que lʼorganització ho demanara.

9.- Tot participant que córrega sense dorsal o xip no se li permetrà lʼentrada a lʼeixida o meta.

10.- Avituallament a la meitat i al finalitzar la prova, on a més hi haurà fruits, refrescs, detall conmemoratiu i tot el que lʼorganització puga aconseguir.

11.- CATEGORIES:

CATEGORIA

ANYS

DISTÀNCIA (aprox.)

Senior Masculí

Desde 2007 fins 39 anys

6500 metres

Senior Femení

Desde 2007 fins 39 anys

6500 metres

Veterans Masculí (1 categoría)

A partir de 40 anys

6500 metres

Veteranes Femení (1 categoría)

A partir de 40 anys

6500 metres

Local Masculí

-

6500 metres

Local Femení

-

6500 metres

12.- Es considerarà corredor local, el nascut o empadronat a Novetlè. 13.- Classificacions a la web en acabar la cursa.

14.- Trofeu als tres primers de cada categoría, al més veterà i a la més veterana. Els trofeus no seran acumulatius.

Lʼentrega de trofeus es farà en acabar la prova.

15.- Tot participant amb actitut violenta podrà ser sancionat i desqualificat. 16.- Assegurança dʼaccidents.

17.- Serveis mèdics.

18.- Tot el no previst en el present reglament es regirà per les normes generals de la F.A.C.V. la R.F.E.A. i la I.A.A.F. per a la present temporada.

19.- RECLAMACIONS:

Tota reclamació es farà oralment als organitzadors de la prova en un temps màxim de mitja hora després de donar-se els resultats oficials, previ dipòsit de 30€. Si la reclamació fora possitiva, es tornaría el dipòsit.

La decissió dels organitzadors és irrevocable.

ANEX MESURES COVID-19

 • Per a reduïr els riscos de contagis, lʼorganització adopta les següents mesures per a que els participants les cumplisquen:
 • Sʼha de tenir en compter en tot moment la legislació vigent i lʼestat provocat pel Covid-19.
 • Es necessita la comprensió de tots els participants per respectar les normes.
 • Abans i després de la cursa cal llavar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Els atletes no deuen compartir cronòmetres, begudes, menjar, etc.
 • Tant a lʼeixida com a meta podrem trobar punts de desinfecció amb gel hidroalcohòlic.
 • LʼOMS recomana (NO PROHIBIX) que persones majors de 65 anys no participen en reunions massives, ja que pertanyen a un grup de major risc de contagi per Covid-19.
 • No existirà panell amb llistat dʼinscrits el dia de la prova. Cada participant deurà saber el seu número de dorsal a través del llistat que podrà consultar a la web.
 • No hi haurà servei de dutxa ni vestidors.
 • No hi haurà zona de massatge ni guardarroba.
 • Els caixons del pódium estaran degudament separats per mantenir la distància i es deurà portar possada la mascareta en tot moment.
 • A la recollida del dorsal, utilitzar gel hidroalcohòlic, mantenir la distància de seguretat i ús obligatori de mascareta.
 • Mantenir la distància dʼ1,50m a lʼeixida, ús obligatori de mascareta (sols es retirarà al pas dels 200m de lʼeixida, mai abans, única zona sense mascareta durant el recorregut), de nou a lʼarribada a meta tornarà a ser obligatori el seu ús.
 • Ús de mascareta de tot el personal, tant participant, com organitzadors, espectadors, etc.
 • Tipus de mascareta, quirúrgica o FFP2 (no mascareta higiènica).
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PODER PARTICIPAR:

Per a poder participar, tot corredor deurà acceptar la següent declaració responsable que trobarà en el moment de la inscripció i que es detalla a continuació.

El participant declara i manifesta:

 • Que es coneixedor/a de les mesures establides en el protocol de prevenció per al Covid-19 de lʼevent.
 • Que es compromet a cumplir les directrius o seguir les recomanacions que contenen tal protocol.
 • Que es compromet a no acudir o formar part de la cursa en el cas de tenir síntomes de contagi de Covid-19.
 • Que en cas de no tenir coneixement dʼestar afectat pel virus, es compromet a no acudir ni formar part de la cursa.
 • Que es coneixedor i, accepta i assumeix, que en lʼactual estat, existeix un risc de contagi per Covid-19, amb les conseqüencies que això podria derivar per a

la seua persona, en termes de salut, o problemes que inclós podrien ocasionar la mort.

 • Que accepta que lʼorganització adopte mesures que sʼindiquen al protocol.
 • Que, en cas de resultar contagiat per Covid-19, el o la participant exclueix a lʼorganització de qualsevol responsabilitat en relació als possibles danys que pugueren derivar per a la seua persona.
 • El participant pot cedir la seua inscripció en el cas de que tinga sintomes o siga possitiu de Covid-19.
 • El participant accepta que quan sʼapleguen a adoptar messures o decisions per part de lʼorganització amb lʼobjectiu de preservar la salud de les persones en el transcurs de la competició, no es podran considerar incomplides les obligacions essencials de lʼorganitzador, pel que no es podrà exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolucions de preus, imports en concepte dʼinscripció o drets de participació, costos que haguera incorregut lʼesportista o club.
 • Lʼorganització es reserva el dret de resoldre els dubtes puguen sorgir durant el transcurs de la cursasegons el seu criteri.
 • Els esportistes pel fet de participar accepten la totalitat del reglament.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼