04 jun 2022, Agullent

XII VOLTA A PEU VILA D'AGULLENT

Clasificaciones

Clasificaciones

XII VOLTA A PEU VILA D AGULLENT
04/06/2022 19:00 7km

XII VOLTA A PEU VILA D'AGULLENT
7km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
CONSULTAR EN REGLAMENTO
Recogida de dorsal
CONSULTAR EN REGLAMENTO
Política de devoluciones
CONSULTAR EN REGLAMENTO

Reglamento

2022

I CIRCUIT DE DISCAPACITATS

XII CIRCUIT DE CARRERES POPULARS DE LA VALL D’ALBAIDA V VIII CIRCUIT DE CATEGORIES INFANTILS DE LA VALL D’ALBAIDA I

Inscripció: www.multiesport.es

CIRCUIT SOLIDARI AMB:

PARTICIPANTS

L’Associació de Clubs d’Atletisme Popular de la Vall d’Albaida coordina l’organització del XII Circuit de Carreres Populars de la Vall d’Albaida, I Circuit de Discapacitat i el VIII Circuit de Categories Infantils de la Vall d’Albaida 2022, al qual tindran accés totes les persones que ho desitgen. El circuit 2022 serà solidari amb CAZARETTOS. Se destinarà 1 euro de la quota d’inscripció al circuit i de la quota de carreres individuals que pague cada atleta. Cazarettos és una associació esportiva que fomenta l’esport inclusiu ajuda a la investigació d’infermetats rares.

El Circuit tindrà com a base les carreres que el composen. En cadascuna d’elles es realitzarà una classificació paral·lela per a tots els inscrits.

El Circuit de Carreres Populars es durà a terme des del mes de març fins al mes d’octubre, i contarà:

 • Amb 20 proves per a les categories sènior, veterans A, B, C, D i discapacitat ; de les quals s’haurà de puntuar, al menys, en 8 de les 20 proves, les quals s’hauran de completar 4 curses de les 10 primeres i 4 curses de les 10 últimes, per optar a la borsa del corredor que aquest any tenim un xandall joma .
 • Les persones amb discapacitat sols puntuaran aquelles curses en les quals hi pugen participar tots (exemple, un Trail o alguna cursa amb barreres arquitectòniques)

CATEGORIES

Les categories del XII CIRCUIT DE CARRERES POPULARS DE LA VALL D’ALBAIDA 2022, queden establides de la següent forma:

CATEGORIES (masculí/femenina)

Any de naixement / EDAT

 • Benjamí

De 2013 i 2014 / 8-9 anys (autorització paterna)

 • Aleví

De 2011 i 2012 / 10-11 anys (autorització paterna)

 • Infantil

De 2007 a 2010 / 12-15 anys (autorització paterna)

 • Discapacitat infanti

De 2005 a 2014 / 8-17 anys (autorització paterna)

 • Juvenil

De 2005 i 2006 / 16-17 anys (autorització paterna)

 • Promesa

De 1998 a 2004 / 18-24 anys

 • Sènior

De 1997 fins a 1988 / 25-34 anys

 • Veterans A

De 1987 fins 1978 / 35-44 anys

 • Veterans B

De 1977 fins 1968 / 45-54 anys

 • Veterans C

De 1967 fins 1961 / 55-61 anys

 • Veterans D

De 1960 i anys anteriors / de 62 anys en avant

 • Discapacitat

De 2004 fins X / de 18 anys endavant

*La categoria quedarà determinada per l’edat que es tinga a 31 de desembre del 2022.

INSCRIPCIONS CURSA A CURSA

Els i les participants inscrits cursa a cursa (no inscrits al circuit) hauran d’abonar 5,00€ i els/les xiquets/es 3,00€ en cadascuna d’elles. No entraran en el sistema de puntuació, ni tindran dret als regals del circuit, però sí hauran d’acollir-se al present reglament i als reglaments de les diferents proves.

No seran admesos per l’Organització els/les corredors/es que no estiguin inscrits o corrent sense dorsal i xip, impedint que tinguen accés a la carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits.

L’ingrés de la quota s’abonarà, mitjançant TPV virtual, a l’hora de formalitzar la inscripció en la web oficial de www.multiesport.es.

Les inscripcions es tancaran dos dies abans de cada carrera (totes en el dijous de la mateixa setmana excepte en El Palomar i Castelló de Rugat on es tancaran dimecres, al disputar-se aquestes carreres un divendres). No obstant això, s’admetran inscripcions el mateix dia de la prova, fins a 30 minuts abans, amb un cost superior: 5 € per a qualsevol categoria.

LLIURAMENT DE DORSALS (Comú per a totes les categories)

. TINDREU REGOGIDA DE DORSALS 0,30 H ANTES DE LA CURSA

ASSEGURANÇA

L’Organització reclina tota responsabilitat pels danys, perjudicis o lesions que els participants en aquest circuit puguen patir o causar a tercers. La Responsabilitat Civil anirà a càrrec de l’Organització de carreres de la vall d’Albaida, si bé l’Organització disposa d’una assegurança d’accidents que els/les corredors/es tenen cobertes les garanties i capitals següents:

Mort per accident:

 • Mort per accident: 12.000,00 €/24.000€
 • Invalidesa accidental: 12.000,00 €/24000€
 • Augment a 3000€ en gasto odontològic de quadro mèdic
 • Augment de capital de auxili a la mort de 3000€
 • Aument de gast ortopèdic al 100% prèvia preinscripció de un facultatiu.

TRACK DE LA CURSA D'AGULLENT

CRONOMETRATGE

El cronometratge de les carreres es realitzarà mitjançant el sistema Timing Sense de l’empresa Multiesport, SL. Cada corredor/a rebrà el seu dorsal, amb el xip adherit al mateix. Tot/a participant en les carreres populars que no porte el dorsal amb el seu corresponent xip en el pit, no resultarà classificat. El dorsal s’ha de dur a la part davantera per facilitar la tasca del cronometrador. No s’acceptarà cap reclamació si el dorsal no ha estat ben col·locat (a la part davantera).

DESQUALIFICACIONS

El xip i dorsal són personals i intransferibles

Tot/a participant pel fet d’estar inscrit al Circuit o a una carrera serà responsable del xip i dorsal que li lliure l’Organització.

L’Organització es reserva el dret sancionador

L’Organització tindrà caràcter d’autoritat i serà el sancionat el que haja d’aportar en el termini de 24 hores des de la comunicació de la infracció les proves pertinents per a la seua defensa. Passat aquest termini la sanció serà oficial.

Participant sense xip o dorsal

Tot/a participant que corre sense xip o dorsal no se li permetrà l’entrada en la línia de meta. 100 metres abans de l’arribada un equip de l’organització convidarà a aquests corredors a abandonar la prova.

L’Organització establirà les mesures legals oportunes per identificar al corredor sense xip o dorsal. En cas de ser identificat se li prohibirà la participació en la resta de carreres que resten del Circuit.

Participants amb més d’un xip

Tot/a participant que siga detectat amb més d’un xip, l’Organització anotarà el seu nombre de dorsal i se li prohibirà la participació en la resta de carreres del Circuit.

Participants amb dorsal falsificat

Si l’Organització detecta que un dorsal ha sigut falsificat donarà automàticament de baixa al corredor les dades del qual es corresponen al número de dorsal duplicat i se li prohibirà la participació en la resta de carreres que resten del Circuit.

Participants que no realitzen la totalitat del recorregut

Tot/a participant que no realitza el recorregut íntegre del circuit i que siga detectat pels voluntaris que es distribueixen al llarg del circuit, serà desqualificat de la carrera.

Participant que demostren una actitud violenta

Tot/a participant que demostra una actitud violenta tant amb l’Organització com amb la resta de corredors/es i espectadors/es podrà ser sancionat o sancionada amb la desqualificació de la carrera o en funció de la seua gravetat amb la prohibició de la participació en la resta de carreres que resten del Circuit.

Els/les corredors/es desqualificats no tindran opció als premis i trofeus.

El xip del corredor serà donat de baixa. Si es detectarà la participació d’aquest/a corredor/a en alguna carrera del Circuit estant sancionat o sancionada, se li prohibirà la participació en la següent edició del Circuit.

La decisió sobre la possible desqualificació del/l’atleta per les circumstàncies dalt esmentades, o qualsevol altra, serà adoptada pel Comitè Organitzador.

En cas de dubtes, prevaldrà el criteri de l’Organització.

No es pot córrer amb animals en cap carrera.

Acompanyans diversitat funcional

. Les persones acompanyants dels participants discapacitats tenen opcio de participar gratuitament pero

no generaran classificasio.

FOTOS I VIDEOS:

Es participants que estiguen inscrits al circuit, i persones que estiguen inscrites cursa a cursa, acepten que la organizació puga fer publicitat, vídeos ,i, qualsevol us material audiovisual a les reds socials, i sense esperar cap tipus de compensació .

Els resultats de cada carrera i les classificacions provisionals i finals es podran consultar per Internet a la Web oficial de Multiesport (www.multiesport.es).

L’Organització LOCAL de cada prova, serà l’encarregada de facilitar i verificar les distàncies a recórrer, així com de dirimir possibles reclamacions sobre les classificacions de la seua prova.

L’Organització del Circuit es reserva el dret de canviar el Reglament, les dates i els recorreguts de les carreres, si ho considera oportú, donant difusió als canvis i fent-lo públic a través de les xarxes socials.

patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol accident o lesió que puguera patir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, renunciant des de ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats.

No obstant açò, l’organització recomana als corredors sotmetre’s a un reconeixement mèdic previ a la prova, acceptant tot participant el risc derivat de l’activitat esportiva.

Durant el desenvolupament de la competició contribuiré, en la mesura en que siga possible amb l’Organització, per a evitar accidents personals. Autoritze, a més, al fet que l’Organització faja ús publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en el qual puga figurar, acceptant la publicació del meu nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o Internet, sense esperar pagament, compensació o retribució alguna per aquest concepte“.

Totes les dades de caràcter personal dels inscrits en el Circuit de Carreres Populars, a peu, seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és la “Associació de Clubs d’Atletisme Popular de la Vall d’Albaida”. És necessari el seu tractament per a l’organització i gestió del citat Circuit.

Els titulars podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se, per escrit, a la “Associació de Clubs d’Atletisme Popular de la Vall d’Albaida”, a través del Registre General, C.I.F. G98244197 – Carrer L’Olleria, 12 (46893- Alfarrassí), Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana número CV-01-048985-V. Sec. 1ª

RECLAMACIONS

Una vegada finalitzada cada prova, s’estableix un termini únic de dies hàbils per fer la reclamació oportuna. Aquest termini comprèn des del dia en que s’ha efectuat la cursa fins el dijous posterior. Les reclamacions oportunes han de fer-se al correu jd.circuitvallalbaida@gmail.com. NO S’ACCEPTARÀ CAP RECLAMACIÓ FORA DEL TERMINI. Transcorregut aquest termini, les classificacions seran definitives.

INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT

L’Organització es reserva el dret de resoldre els dubtes que puguen sorgir durant el desenvolupament de la carrera segons el seu criteri.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼