24 feb 2019, Banyeres de Mariola

VII BLASCA TRAIL

Clasificaciones

Clasificaciones

CURSA LLARGA
24/02/2019 09:00 24.9km

CURSA CURTA
24/02/2019 09:00 10km

MARXA CAMINANTS
24/02/2019 09:00 10km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
Dirección: Av. del 25 d'Abril, 2D, 03450 Banyeres de Mariola, Alicante, España
Recogida de dorsal
Els dorsals i xips s’arreplegaran el dissabte 23 de febrer de 2019, en horari de 17:00 a 19:00 en la tenda TRIVICI (Passeig Font del Cavaller), i eI mateix dia de la prova, des de les 7:30 fins les 8:45 hores, al poliesportiu municipal de Banyeres de Mariola. - Caldrà presentar el DNI per tal de recollir el dorsal i el xip.
Política de devoluciones
En caso de lesión o enfermedad se podrá solicitar la devolución del 75% del importe pagado a través del email de contacto. El plazo de las devoluciones se cerrará junto con el plazo de inscripción.

Reglamento

CLUB DEPORTIVO TRIVICI TEAM
C/ La Creu, 36 - 03450 Banyeres de Mariola – CIF G-54772967
Inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat Valenciana amb el número 9114 de la secció 1ª

Reglament – VII Blasca Trail-Cursa per Muntanya de Banyeres de Mariola 24/02/2019
CURSA PER MUNTANYA DE BANYERES DE MARIOLA
VII BLASCA TRAIL

REGLAMENT

Article 1.
La VII Cursa per Muntanya de Banyeres de Mariola està organitzada pel Club
Deportivo Trivici Team i està inclosa en el circuit de curses per muntanya “Xitxarra Trails”.
Es celebrarà el diumenge, dia 24 de febrer de 2019 a partir de les 09:00 hores.

Article 2. Ubicació eixida i meta.
L’eixida i la meta estarà situada al poliesportiu municipal de Banyeres de Mariola,
en l’avinguda 25 d’Abril.

Article 3. Modalitats i distàncies
La cursa consta de dos modalitats competitives ambdues puntuables per al circuit
“Xitxarra Trails”:
- Cursa llarga amb una distància de 24’900 km. i un desnivell positiu de 980
metres.
- Cursa curta i marxa caminants amb una distància de 10 km. i un desnivell positiu
de 350 metres.

Article 4. Horaris, control de pas i temps de tall.
Cursa llarga: inici 9 h, hi haurà un control de pas a la Font de la Mata PK 13’300
de la cursa. El temps màxim establert per passar per aquest punt de control serà dos
hores des de l’hora d’inici de la cursa, quedant automàticament desqualificats tots aquells
participants que passen per aquest punt de control després d’este temps. La meta es
tancarà quatre hores després de l’eixida (13:00 h).
Cursa curta i marxa caminants: inici 9:00 h, no hi ha control de pas. Tancament de
meta quatre hores després de l’eixida (13:00 h).
Tots aquells participants que no hagen entrat abans del tancament de meta,
quedaran automàticament desqualificats.

Article 5. Avituallaments
Cursa llarga: S’establixen un mínim de quatre avituallaments, repartits de forma
proporcional a la distancia i desnivell de la cursa
Cursa curta i marxa caminants: S’establixen un mínim de dos avituallaments
ubicats on l’organització determine.
No obstant, si l’organització de la proba ho creu convenient podrà disposar de més
punts d’avituallament al llarg de la cursa.

Article 6. Marcatge i equip granera
Tot el marcatge i senyalització emprada per ambdues proves serà provisional,
l’itinerari es marcarà mitjançant cintes de plàstic, i una vegada finalitzada la prova,
l’organització s’encarregarà de retirar totes les marques emprades en les curses. No es
realitzarà cap tipus d’actuació que afecte o altere la vegetació que hi ha a les vores de les
pistes forestals o sendes per les que transcórre.
L’organització, amb la finalitat de que tot el recorregut de les curses quede net de
les marques de senyalització de l’itinerari, designarà un equip granera que realitzarà les
funcions de tancament de carrera i serà l’encarregat de llevar i netejar totes les marques
de senyalització utilitzades en la carrera.

Article 7. Modificació recorregut o suspensió de la prova.
L’organització de la cursa, en qualsevol moment, inclòs quan ja haja començat i
estiga en marxa, podrà: modificar el recorregut o bé suspendrem la proba. Qualsevol
d’estes circumstàncies deurà estar motivada. En cas necessari o si així s’estima oportú,
s’adoptaran les mesures més adequades per a l’evaquació dels participants.
La suspensió o modificació del recorregut es farà saber a tots el participants
alhora, si es possible. En cas de no ser possible l’organització ho comunicarà com millor
estime convenient.
Els possibles motius més habituals pels quals es pot suspendre o modificar el
recorregut de la proba son:
L’oratge
Que es determine l’alerta 3 contra incendis per part de la corresponent
administració
O bé qualsevol requisit exigit per part de l’administració abans de començar la
cursa i siga impossible complir-lo.

Article 8. Efectes de la suspensió
En el moment en què l’organització decidisca suspendre la proba, ningú dels
participants, encara que arriben a entrar en meta, formarà part de la classificació, ni
puntuarà el seu cronometratge per a la cursa ni per al circuit “Xitxarra Trails”.
Contra la resolució emesa per l’organització de la cursa de suspendre la proba no
cabrà cap tipus de recurs, ni generarà dret a reclamar cap indemnització de cap tipus per
part dels participants.
En cas de suspensió de la proba no es tornaran els diners de la inscripció a cap
inscrit.

Article 9. Participants
Qualsevol persona major de 18 anys es podrà inscriure i participar en qualsevol
de les dos modalitats de la cursa (llarga i curta).
Es recomana dur un calçat adequat per a córrer per muntanya, i és responsabilitat
del participant conèixer les exigències físiques i psicològiques de la cursa.
No es permet la circulació camp a través.
Està totalment prohibit tirar envasos de gels, envoltoris o restes de menjars en el
recorregut de la cursa, excepte en els contenidors habilitats a l’efecte que hi haurà en
cada avituallament.
El dorsal deu portar-se de manera que siga visible durant tota la cursa.
Els participants de la cursa curta i caminants estan obligats a deixar pas als de la
cursa llarga.
És responsabilitat de tots el corredors seguir les cintes que marquen el recorregut
de la cursa.
En cas d’abandonament és obligatori avisar el control més pròxim o bé comunicarho
als membres de l’equip granera.

Article 10. Inscripcions
Les inscripcions es podran realitzar pels mitjans següents:
- Inscripció anticipada (fins el 22/02/2019) a través de la pàgina web
http://www.multiesport.es
- Inscripció el mateix dia de la prova (fins les 08:00h) en les taules habilitades per a
l’arreplegada de dorsals amb la condició de no superar el límit de participants.
L’import de la inscripció serà:
· 16 € inscripció anticipada.
· 20 € inscripció el mateix dia de la prova.
Sols s’admetran fins a 450 inscripcions, de forma que arribat a aquest límit no
s’admetran més inscripcions, ni de forma anticipada ni el mateix dia de la prova.

Article 11. Arreplegada de Dorsals i Xips
Els dorsals i xips s’arreplegaran el dissabte 23 de febrer de 2019, en horari de
17:00 a 19:00 en la tenda TRIVICI (Passeig Font del Cavaller), i eI mateix dia de la prova,
des de les 7:30 fins les 8:45 hores, al poliesportiu municipal de Banyeres de Mariola.
- Caldrà presentar el DNI per tal de recollir el dorsal i el xip.
- La pèrdua del xip suposarà un cost de 10 € que deurà abonar el corredor que l’ha
perdut.

Article 12. Traspàs de dorsals i Xips
Si algú inscrit en la cursa no poguera assistir, podrà cedir el seu dorsal a un altre
participant però, per a ser efectiu aquest traspàs de dorsal haurà de comunicar-ho
prèviament a l’organització, fins el 21/02/2019 enviant un e-mail triviciteam@gmail.com.
Si el traspàs de dorsal és posterior al 21/02/2019, s’haurà de comunicar a
l’organització el mateix dia de la cursa, fins les 8:00 h del matí, en la taula d’arreplegada
de dorsals.
Per al traspàs de dorsal i xip és imprescindible presentar el dni.
El traspàs de dorsal pot estar subjecte a l’abonament d’un import econòmic per les
despeses de gestió.
Si l’organització de la cursa detecta que hi ha algun corredor que està corrent en
nom d’un altre, sense la prèvia comunicació i autorització de l’organització, quedarà
automàticament desqualificat de la cursa el corredor inscrit.

Article 13. Devolució de la Inscripció.
Un cop realitzada la inscripció, només s'accedirà a la devolució de l’import total en
cas de lesió o malaltia, qui ho acredite fins el 21 de febrer de 2019. Per a procedir a la
devolució de la inscripció caldrà presentar un certificat mèdic a l'organització mitjançant
correu electrònic a la següent adreça: triviciteam@gmail.com

Article 14. Segurs
L’Organització subscriurà un contracte de segur d’accidents que cobrirà els corredors
correctament inscrits en les quanties mínimes exigides per la normativa i un segur de
responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, d’acord amb la normativa
vigent.

Article 15. Categories.
S’estableixen les següents categories tant masculines com femenines:
- PROMESA : Entre 18 i 23 anys
- SENIOR : Entre 24 i 39 anys
- VETERANS : Entre 40 i 49 anys
- MÀSTER : 50 anys o més.
- ABSOLUTA: formen par d’esta categoria tos el participants de les categories
anteriors.

Article 16. Premis i obsequis.
S’entregaran els següents premis:
- Cursa no competitiva: Trofeus per als 3 primers classificats de la general en
masculins i femenins.
- Cursa competitiva : Trofeus als 3 primers classificats en totes les categories
masculins i femenins.
- Locals: Dependrà del número de inscrits en cada categoria.
- Obsequi per a l’equip més nombrós.
- Cuixot: en qualsevol punt de la segona meitat de la cursa llarga, l’organització
disposarà de dos cuixots en sendes motxilles. El primer corredor i la primera
corredora que ho desitgen podran agafar la motxilla, carregar-la fins a meta i
quedar-se amb el cuixot (el fet d’agafar la motxilla amb el cuixot i no arribar a meta
carregant-lo suposarà la desqualificació i el posterior sorteig del cuixot entre tots
els participants).
En funció dels col·laboradors i participants, l’organització es reserva tot el dret
d’assignar, anul·lar o modificar estos obsequis, de forma que el mateix dia de la cursa,
s’informarà a tothom de l’obsequi concret i també de la seua assignació.

Article 17. Borsa del corredor.
Tots els participants inscrits i que entren en meta seran obsequiats amb la borsa
del corredor, que podrà variar en funció del número de participants i dels patrocinadors.

Article 18. Motius de desqualificació o sanció.
Seran motius de desqualificació o sanció:
- No col·locar el xip correctament. En cas de pèrdua, a més d’abonar 10€, s'haurà
de tornar a l'últim control, avisar els membres de l’organització i reiniciar la marxa.
És responsabilitat de cada participant seguir el recorregut marcat.
- No passar pels controls.
- No realitzar la totalitat del recorregut pel lloc marcat per l’organització.
- Embrutar o degradar el recorregut serà motiu de desqualificació directa. Per tant,
serà desqualificat qui deixe escombreries (envasos de menjar o beguda, o
qualsevol altra cosa) fora de les zones d’avituallament.
- Realitzar el recorregut en més temps de l’establert per l’organització.
- Portal el dorsal i/o xip adjudicat a un altre corredor.
- No atendre les instruccions dels jutges o del personal de la organització.

Article 19. Sancions.
L’organització podrà aplicar sancions a aquells participants que incomplisquen
aquest reglament, les quals consistiran en la suma de 60 - 120 – 180 – 300 segons al
temps total aconseguit en la cursa.

Article 20. Reclamacions.
Les reclamacions deuran fer-se per escrit, en el termini màxim de 48 h a comptar
des de la finalització de la proba. S’acompanyaran d’una còpia del dni de la persona que
fa la reclamació. Es presentaran bé el dia de la carrera a l’organització, o bé, per correu
electrònic a triviciteam@gmail.com

Article 21. Servicis de dutxa.
L’organitzador gestionarà amb l’ajuntament de Banyeres de Mariola la utilització
per part dels participants que ho desitgen un servici de dutxes al Poliesportiu Municipal.

Article 22. Autoritzacions i permisos.
El Club Deportivo Trivici Team com a organitzador de la cursa, serà l’encarregat de
sol·licitar, tramitar i obtindre tots el permisos i autoritzacions corresponents per tal de
poder fer la cursa, bé siguen permisos de particulars, associacions, o bé de qualsevol
administració (local, autonòmica o estatal).

Article 23. Cursa solidària.
L’organitzador de la cursa (Club Deportivo Trivici Team) sensible amb les
enfermetats, dolències i situació de part de la població en risc d’exclusió que necessiten el
recolzament de l’actual societat, per tal de col·laborar amb les associacions i/o ONG’s que
defensen estos interessos es compromet a fer una donació econòmica a una associació
local sense ànim de lucre, l’import d’esta donació estarà en funció del nombre
d’inscripcions a la cursa, i condicionada a que totes les despeses de la proba puguen
sufragar-se pels mitjans econòmics que dispose el Club.
Previ a la celebració de la cursa s’anunciarà l’associació a la que es farà la
donació.

Article 24. Acceptació del reglament.
L’organització de la cursa, en qualsevol moment, per motius justificats podrà
modificar qualsevol article d’aquest reglament. Les modificacions que afecten directament
els participants deuran publicar-se en alguna red social.
La inscripció en la VII Blasca Trail-Cursa de Muntanya de Banyeres de Mariola
suposa la acceptació d’aquest reglament.
Disposició Final
Tots aquells supòsits no contemplats en aquest reglament es regiran, pel
reglament de curses del circuit Xitxarra Trails i subsidiariament pel Reglament de Carreres
per Muntanya de la FEMECV, en allò que no estiga reglat serà l’organització qui decidirà
al respecte.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼