19 feb 2023, Useras/Useres (les)

VI TRAIL LES USERES PUJADA AL CASTELLET

Clasificaciones

Clasificaciones

Información de contacto

Contactar con el organizador964029649

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
L’ eixida serà des de la plaça de l’Ajuntament a les 08:30 hores la distància llarga i a les 09:00 hores la distància curta, i tindrà un temps màxim de 4 hores i 30 minuts. L'arribada serà al mateix lloc que l'eixida
Recogida de dorsal
El lliurament de dorsals es farà a Plaça de l’Ajuntament, el dia 18 de febrer a partir de les 18:00h fins les 19:30h, i el mateix dia de la prova a partir de les 07:30 hores fins a 15 min abans de l’hora de la sortida.
Política de devoluciones
SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO

Reglamento

REGLAMENT 1. PRESENTACIÓ. El VI TRAIL LES USERES PUJADA AL CASTELLET es celebrarà el proper dia 19 de febrer de 2023 i està organitzat pel club de muntanya el Castellet i l’Ajuntament de les Useres. L’ eixida serà des de la plaça de l’Ajuntament a les 08:30 hores la distància llarga i a les 09:00 hores la distància curta, i tindrà un temps màxim de 4 hores i 30 minuts. L'arribada serà al mateix lloc que l'eixida. 2. RECORREGUT. Compta amb dos recorreguts: un de 20Km i un desnivell de 800 m positius i un altre de 12 Km i 500 m de desnivell positiu. Els recorreguts estaran marcats per senyals de cinta d’abalisar, marques de calç i altres elements indicatius. Els seus trajectes discorren per pistes i senders de muntanya que estan obertes al tràfic de vehicles. Durant els recorreguts hauran avituallaments distribuïts en el quilometratge següent: Avt Quilòmetre Avt 1 Km – 5 Líquid i sòlid Avt 2 Km - 10 Líquid i sòlid Avt 3 Km - 14 Líquid i sòlid Avt 4 Km - 17 Líquid Avt 5 FINAL ATENCIÓ. Per tal de assegurar que els participants entren en meta a temps, en la distància llarga, s’establiran dos punts de tall: TALL Quilòmetre TEMPS Punt 1 Km – 10 2h 15’ Punt 2 Km – 14 3h 15’ MATERIAL OBLIGATORI: Gots o recipient ( No hi haurà gots en els avituallaments) 3. INSCRIPCIONS. L’edat per poder inscriure’s serà de 18 anys. En la distància curta l’edat mínima serà̀ de 14 anys. Els anys seran complits durant l’any 2023. Per a replegar el dorsal d'un menor, es deu aportar l'autorització del TUTOR LEGAL del menor, que es podrà̀ descarregar des de la pagina web https://www.runaddiction.es. El butlletí́ d’inscripció́ dels menors haurà̀ d’estar signat i conformat pel responsable del menor. L’import de la inscripció per a qualsevol de les proves serà segons el període d’inscripció i es detalla en el següent quadre: Del 17/12/22 a 31/01/23 Del 01/02/2023 a 14/02/2023 16 € 18 € *EL PREU PER ALS MEMBRES DEL CLUB EL CASTELLET DE LES USERES SERÀ DE 13 EUROS EN TOT EL TERMINI DE LA INSCRIPCIÓ. El termini de l’ inscripció es tancarà el dimarts dia 14 de febrer a les 23:59 h. A partir d'aquesta data no s'admetrà cap inscripció més. El límit de participants serà de 150 dorsals per a la cursa curta y 300 por a la llarga. EL DIA DE LA PROVA NO S’ ADMETRAN INSCRIPCIONS. En cas de creure oportú l'organització es reserva el dret d'anticipar el final del termini d'inscripció. 4. DORSALS. El lliurament de dorsals es farà a Plaça de l’Ajuntament, el dia 18 de febrer a partir de les 18:00h fins les 19:30h, i el mateix dia de la prova a partir de les 07:30 hores fins a 15 min abans de l’hora de la sortida. El control de META es tancarà a la 13.00 h. A l'hora de retirar el dorsal, cada participant deu mostrar el seu D.N.I. Per a replegar el dorsal d'una altra persona, serà necessari una autorització amb fotocopia del DNI firmada pel titular del dorsal. Tots els menors deuran portar l’autorització del tutor legal, per poder recollir el dorsal. Si no se entrega la esmentada autorització NO SE LI ENTREGARÀ el dorsal. 5. PAGAMENT INSCRIPCIÓ. El pagament de l’ inscripció dona dret a: 1- Tenir accés als avituallaments establerts en el recorregut de la prova. 2- Tenir accés al control d’avituallament al finalitzar la prova. 3- Assistència sanitària, tant en el transcurs de la prova com a l´arribada. 4- Servei de dutxes. 5- Borsa del corredor amb els regals recollits per l’organització. Serà motiu de desqualificació i pèrdua de tots els drets que dona l’ inscripció: A- Ser irrespectuós amb altres companys de prova així com també amb la natura. B- Embrutar, maltractar o degradar l’entorn. C- No passar pels controls establerts per l’organització. D- No realitzar el recorregut per les zones marcades per l’organització. E- No dur el dorsal de forma ben visible en la part davantera del participant. 6. PREMIS. La entrega de trofeus es realitzarà a les 12:00 h, en cas de faltar un participant per completar el pòdium d’una categoria, es posposarà fins completar el pòdium. El dia de la prova es podrà canviar de distància, però, aleshores no es tindrà dret a pòdium. • La distància de 12 km serà competitiva i tindrà trofeu per als tres primers absoluts masculins i femenins i al primer masculí i femení local. • En la distància de 20 km s’entregaran trofeus als 3 primers classificats en cada categoria tant en hòmens com en dones, tenint en compte l’edat del dia de la cursa. Les categories seran: • Sènior - fins els 39 anys. • Veterans/nes A - dels 40 a 49 anys. • Veterans/nes B - dels 50 a 59 anys. • Màster – a partir de 60 anys. • Locals - Participants empadronats en la localitat de qualsevol edat. Es premiarà: • GUANYADOR I GUANYADORA absoluts de la prova dels 20 km.. • Als clubs/equips amb més de 10 participants se'ls premiarà amb una espaleta (una volta inscrit NO s’admetrà̀ cap canvi d’equip). 7. METEOROLOGIA. El mal temps no serà motiu de suspendre la prova, encara que, l'organització se reserve el dret a suspendre-la o modificar el recorregut. En cas que les autoritats decidisquen suspendre la prova per motius de climatologia extrema, risc de alerta d'incendi o risc de posar en risc la integritat dels participants, l'organització no es farà càrrec de la devolució de l'import de les inscripcions, però si de repartir el material adquirit a la borsa del corredor. 8. MOLT IMPORTANT. • La prova compta amb una assegurança de responsabilitat civil i d'accident per als participants que no estiguen federats per a carreres en muntanya. Davant de qualsevol problema o accident els participants tenen la obligació d'avisar a la organització a través dels/les voluntaris/es perquè es puga procedir a gestionar la incidència de la millor manera possible. • És obligatori en cas d’abandonament avisar al control d’avituallament mes pròxim o al control de META. • Cada participant es responsable del seu estat físic, cada corredor/a es sabedor que abans de creuar una carretera hi ha que parar i mirar, encara que estarà tot totalment senyalitzat, tots els encreuaments estaran controlats per persones voluntàries o protecció civil. • Al fer la inscripció a la prova, cada participant manifesta conèixer i acceptar el present reglament, estar en les condicions físiques i psíquiques òptimes per afrontar la prova en la qual s'inscriu amb les millors garanties. Sent l'únic responsable de qualsevol problema, accident o lesió que puga sofrir com a conseqüència de la participació a l'esdeveniment, per tal motiu, el participant eximeix de qualsevol responsabilitat als organitzadors i col·laboradors de la prova. • L ́equip mèdic i l'organització tindrà̀ la potestat de retirar a qualsevol participant de la prova quan considera que posa la salut en perill. 9. NORMATIVA COVID-19. Dependrà de la normativa sanitària del moment, estipulada per les autoritats sanitàries pertinents. L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR EL PRESENT REGLAMENT

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼