16 sep 2018, Olsztyn

III UKIEL OLSZTYN PÓŁMARATON

Clasificaciones

Clasificaciones

UKIEL OLSZTYN PÓŁMARATON
16/09/2018 12:00 21.97km

UKIEL OLSZTYN PÓŁMARATON - ZAPIS DRUŻYNY
16/09/2018 12:00 21.97km

Bieg 1500 metrów
16/09/2018 11:10 1.5km

Dzieci do 7 lat
16/09/2018 10:25 0.2km

Dzieci 8–10 lat
16/09/2018 10:35 0.3km

Dzieci 11–13 lat
16/09/2018 10:45 0.4km

Młodzież 14–16 lat
16/09/2018 10:55 0.6km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
START i META – Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel ul. Kapitańska w Olsztynie
Política de devoluciones
Brak

Reglamento

Biegnij charytatywnie! Sprawdź akcję Fundacji Przyszłość Dla Dzieci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel zawodów

- popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia

- promocja Olsztyna i Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel

Organizator

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

- Urząd Miasta Olsztyna

- WKR FAN

Termin i miejsce

- Olsztyn, 16.09.2018 r.

- start biegu godz. 12.00

- START i META – Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel ul. Kapitańska w Olsztynie

- Start Biegów Towarzyszących MINI UKIEL godz. 10.00

Dane techniczne biegu

- dystans – 21,1 km

- trasa będzie oznakowana co 1 km

- nawierzchnia mieszana – utwardzona nawierzchnia szutrowa, ścieżki leśne,

nawierzchnia asfaltowa, polbruk

- wszystkie klasyfikacje prowadzone będą według pomiaru czasu netto

- podczas biegu na trasie będą minimum 2 strefy bufetowe

- szczegółowa mapa trasy dostępna będzie na stronie www.polmaraton.olsztyn.eu;

www.osir.olsztyn.pl, od 17 sierpnia br.

- trasa bez atestu PZLA

Uczestnictwo

- minimalny wiek uczestnika ustala się na 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Półmaratonie (załącznik do pobrania) przy odbiorze pakietu startowego. Pozostałe osoby pełnoletnie obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu.

Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie!!

- w III Ukiel Olsztyn Półmaratonie udział wziąć mogą tylko osoby zarejestrowane na liście startowej

- III Ukiel Olsztyn Półmaraton jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Zgłoszenia

– rejestracja zawodników do Półmaratonu od 01.04 do 12.09 br. poprzez strony Internetowe: www.osir.olsztyn.pl; www.cronochip.pl (przelew opłaty startowej na konto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 61 1020 3541 0000 5202 0291 0925 z dopiskiem „Ukiel Olsztyn PM 2018”) lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13a (Dział Sportu tel/fax 89 527 02 27 )

Uczestnicy biegnący charytatywnie dla Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”, uiszczają opłaty startowe powiększone o 10 zł na stronie www fundacji: http://przyszloscdladzieci.org/wsparcie-fundacji
lub przelewem na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887 (z dopiskiem Ukiel Olsztyn PM 2018 + unikalny numer wygenerowany przy zapisie). Podaruj fundacji 10 zł, a kolejne 20 zł zostanie przekazane na leczenie podopiecznych Fundacji "Przyszłość dla Dzieci". Masz moc, Ty decydujesz!

Wpisowe w kwocie60 zł – wpłata do 24.08.2018 r.

Wpisowe w kwocie70 zł BIEGNĘ CHARYTATYWNIE – wpłata do 24.08.2018 r.

Wpisowe w kwocie80 zł – wpłata od 25.08 do 12.09.2018 r.

Wpisowe w kwocie90 zł BIEGNĘ CHARYTATYWNIE – wpłata od 25.08 do 12.09.2018 r.

Z opłaty wpisowego zwolnione są osoby, które w II Ukiel Olsztyn Półmaraton zajęły 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku

Zgłaszając się po pakiet startowy należy okazać dowód wpłaty.

W skład pakietu startowego wchodzą:

- chip zwrotny

- numer startowy, agrafki, worek na rzeczy osobiste do przechowania w depozycie,

- kupon na posiłek ( posiłek na mecie biegu )

Dla pierwszych 500 osób, które zgłoszą udział w biegu oraz dokonają opłaty startowej organizator przygotuje koszulki okolicznościowe.
Ilość poszczególnych rozmiarów koszulek, uzależniona jest od sponsora.

Pakiety startowe będą do odbioru od dnia 10.09 do dnia 14.09.2018 r. r. w Dziale Sportu – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8.00 – 17.30

- w dniu 15.09. w Biurze Zawodów na terenie CRS UKIEL w godz. 12.00 – 18.00
- w dniu 16.09. w Biurze Zawodów na terenie CRS UKIEL w godz. 8.00 – 10.30

W DNIU STARTU NIE BĘDĄ PROWADZONE ZAPISY DO BIEGU !!!

Kategorie i Nagrody

Organizator zapewnia nagrody finansowe w następujących wysokościach:

kategoria

miejsce

kobiety

mężczyźni

Generalna

I

II

III

500 + Nagrody

400 rzeczowe

300

500 + Nagrody

400 rzeczowe

300

16 – 19 lat

Kat. A

I

II

III

300

200

100

300

200

100

20 – 24 lat

Kat. B

I

II

III

300

200

100

300

200

100

25 – 29 lat

Kat. C

I

II

III

300

200

100

300

200

100

30 – 34 lat

Kat. D

I

II

III

300

200

100

300

200

100

35 – 39 lat

Kat. E

I

II

III

300

200

100

300

200

100

40 – 44 lat

Kat. F

I

II

III

300

200

100

300

200

100

45 – 49 lat

Kat. G

I

II

III

300

200

100

300

200

100

50– 54 lat

Kat. H

I

II

III

300

200

100

300

200

100

55 – 59 lat

Kat. I

I

II

III

300

200

100

300

200

100

60 – 64 lat

Kat. J

I

II

III

300

200

100

300

200

100

65 – 69 lat

Kat. K

I

II

III

300

200

100

300

200

100

70+

Kat. L

I

II

III

300

200

100

300

200

100

Triumfatorzy kategorii OPEN nie otrzymują nagród finansowych w swoich kategoriach wiekowych.

Otrzymują je kolejni po uwzględnieniu przesunięć w klasyfikacji zawodnicy.

W każdej kategorii za miejsca I – III puchary lub statuetki oraz dyplomy za miejsca I – VI. Wszyscy zawodnicy którzy ukończą Półmaraton otrzymają pamiątkowe medale.

Wszystkie nagrody finansowe zostaną przelane na wskazane przez zwycięzców konto, dlatego też prosimy o posiadanie przy sobie nr rachunku bankowego.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

W „klasyfikacji drużynowej” klasyfikowane będą drużyny składające się z 4 osób
i mające w swoim składzie minimum 1 kobietę.

Drużyna musi w zgłoszeniu podać:

- nazwę drużyny

- imię i nazwisko tylko 4 osób wchodzących w jej skład.

O kolejności decydować będzie suma czasów netto wszystkich wskazanych osób.
W przypadku identycznej sumy wszystkich czasów o wyższym miejscu decydować będzie wyższa lokata najlepszego zawodnika. Klasyfikowane będą drużyny, których wszyscy zawodnicy ukończą bieg.

Drużyny w których nie wszyscy zawodnicy ukończą bieg nie będą ujęte w klasyfikacji końcowej.

W „Klasyfikacji drużynowej” 4 najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary.

Klasyfikacja - Najlepsza Olsztynianka i Najlepszy Olsztynianin

Klasyfikacja obejmuje tylko mieszkańców Olsztyna. Najlepsi zawodnicy wywodzący się z Olsztyna i mający adres stałego zameldowania w Olsztynie, który widnieć będzie w zgłoszeniu otrzymają pamiątkowy puchar oraz nagrodę ufundowaną przez firmę Alcar.

Najstarsza Zawodniczka i Najstarszy Zawodnik

Osoby te otrzymają pamiątkowy puchar lub statuetkę.

Podstawą klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej są wyniki elektronicznego pomiaru czasu netto.

Uwagi końcowe

Ponieważ w poprzednich edycjach Półmaratonu bardzo często osoby odbierające pakiety startowe za inną osobę myliły i źle przekazywały chipy lub startowały nie w swoich kategoriach, co powodowało duże utrudnienia z ustaleniem właściwych kolejności na mecie w poszczególnych kategoriach jak i kategorii OPEN oraz powodowało znaczne wydłużenie czasu ogłoszenia wyników, Organizator ma prawo zdyskwalifikować osoby biegnące z nie swoimi chipami.

W przypadku startu większej ilości zawodników niż 600, Organizator zastrzega sobie możliwość dosłania brakującej ilości medali po zawodach.

Organizator prosi aby w miarę możliwości wziąć udział w Półmaratonie w koszulkach otrzymanych w pakietach startowych !

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Przebywanie na trasie III Ukiel Olsztyn Półmaraton bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.

Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.

Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora z zachowaniem dystansu 21,1 km

Organizator ma prawo zaprosić wybranych przez siebie zawodników do wzięcia udziału w III Ukiel Olsztyn Półmaraton do dnia 15.09.2018 r.

Na mecie woda mineralna, banany, czekolada oraz posiłek regeneracyjny.

Organizator ustala limit czasu dla zawodników na 3,0 godziny. Po tym czasie zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy!

Biegi towarzyszące MINI UKIEL

W biegach mogą wziąć udział wszyscy chętni - obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić oświadczenie o zgodzie na udział w biegu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania ze strony www.cronochip.pl)

Biegi MINI UKIEL

10:00 – 10:20 przywitanie i wspólna rozgrzewka

10:25 – Dzieci do lat 7dystans 150 – 200 m

10:35 Dzieci 8 – 10 lat dystans ok. 300 m

10:45 Dzieci 11 – 13 lat dystans ok. 400 m

10:55 Młodzież 14 – 16 lat dystans ok. 600 m ,

11:10 – Bieg na dystansie ok. 1500 m kat. OPEN

Numery startowe będą do odbioru od dnia 10.09 do dnia 14.09.2018 r. r. w Dziale Sportu – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8.00 – 17.30

- w dniu 15.09. w Biurze Zawodów na terenie CRS UKIEL w godz. 12.00 – 18.00
- w dniu 16.09. w Biurze Zawodów na terenie CRS UKIEL w godz. 8.00 – 10.00

Wszyscy uczestnicy zawodów MINI UKIEL otrzymają pamiątkowe medale.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii ( miejsca 1,2,3) otrzymają pamiątkowe puchary.

Udział w Mini Ukiel jest bezpłatny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją imprezy III Ukiel Olsztyn Półmaraton w zakresie podanym na formularzu zgłoszenia do ww. imprezy na stronie oraz mojego wizerunku dla potrzeb związanych promocją niniejszej imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu co do treści moich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
ul. Żołnierskiej 13 a, 10-558 Olsztyn

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼