10 may 2019, Foz

I CARREIRA POLA LINGUA

Clasificaciones

Clasificaciones

PÍCAROS FEMENINO
10/05/2019 15:30 150m

PÍCAROS MASCULINO
10/05/2019 15:30 150m

BENXAMÍN
10/05/2019 15:40 759m

ALEVÍN
10/05/2019 15:50 1000m

INFANTIL
10/05/2019 16:00 2000m

CADETE
10/05/2019 16:00 2000m

ANDAINA
10/05/2019 17:30 3000m

ABSOLUTA
10/05/2019 19:00 5000m

Información de contacto

Contactar con el organizador659996670

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
COLEXIO MARTÍNEZ OTERO. DE 15:00 A 20:00H
Recogida de dorsal
COLEXIO MARTÍNEZ OTERO DE FOZ
Política de devoluciones
No se aceptan devoluciones.

Reglamento

Art 1. A I Carreira Popular Pola Lingua de Fozcelebrarase o vindeiro VENRES 10 de Maio de 2019, a partir das 15:00h da tarde, cun percorrido de 150m para Pícaros, 750m benxamíns, 1000m alevíns, 2000m infantís e cadetes e de 5km para a categoría absoluta. Ademais, contaremos cunha andaina que terá un percorrido de 3km. A saída e a meta será no patio do Colexio Martínez Otero de Foz.

*Ver artigo horarios.

Art 2. A competición terá un percorrido mixto, prácticamente urbano, pechado ao tráfico, con perfil suave apto para todos os niveis.

*Ver artigo percursos.

Art 3. Este evento está organizado polo Colexio Martínez Otero e Run Foz Run eventos deportivos. O evento estará controlado por voluntarios da organización, Policía Local e Protección Civil.

Art 4. A carreira absoluta disputarase sobre un percorrido con perfil suave e bastante rápido de 5000m urbanos, polas rúas da vila de Foz dándose a saída na Avenida Valle Inclán e chegando á meta no patio do Colexio Martínez Otero de Foz. O tempo máximo para completar os 5000m será de 45 minutos. Todo aquel atleta que supere este tempo poderá rematar a carreira, sempre baixo a súa responsabilidade.

Art 5. Esta proba terá un sistema de cronometraxe mediante chip, publicándose as clasificacións oficiais os días posteriores á celebración do evento na web Sportmaniacs, a web do Colexio Martínez Otero de Foz e nas redes sociais asociadas a esta iniciativa. Todo atleta que participe na proba absoluta deberá entrega o chip en aluguer ao entrar en meta.

Art 6. A inscrición estará limitada a 200 corredores para a carreira absoluta, 100 corredores para a categoría Pícaros, 100 corredores para benxamíns, 100 corredores en alevíns, 100 corredores para infantís e 100 para a categoría cadete. Na andaina o número máximo de participantes será de 150 camiñantes.

As inscriciónsonline abrirán o Xoves 11 de Abrile pecharán o Mércores 08 de Maioás 17:00h. O prezo da inscrición será de baldepara as categorías inferiores e de 5€para a categoría absoluta e andaina.

O Mércores 08 de Maiorealizaranse inscricións presenciaisde carácter extraordinario no Patio do Colexio Martínez Otero de 17:00 a 18:30h cun prezo de 8€ para a categoría absoluta.

A documentación obrigatoria para a recollida do dorsal será o Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte. Todo corredor inscrito acepta os dous anexos citados a continuación:

Art 6.1. PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD: Ud. consiente, salvo que marque esta casilla, la cesión de sus datos de carácter personal a la empresa organizadora, Run Foz Run, con el objeto de remitir en un futuro información comercial y publicitaria de sus actividades, novedades, servicios y productos, autorizandoexpresamente a que sus datos puedan ser cedidos a terceras empresas, con la finalidad antes señalada, consintiendo que las citadas comunicaciones de carácter publicitario o promocional puedan ser realizadas por cualquier medio, incluido el correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico.

En relación con Run Foz Run, Ud. puede revocar en cualquier momento su consentimiento dirigiéndose a Run Foz Run en la dirección de correo electrónico runfozrun@hotmail.com, con la referencia “Protección de datos personales”. Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a cualquiera de las direcciones antes mencionadas.

Marcar esta casilla y entregar impresa a la organización en caso de no ceder sus datos de carácter personal.

Art 6.2. PARTICIPANTES MENORES DE EDAD: Ud. o su representante/tutor legal es consiente, salvo que marque esta casilla, la cesión de sus datos de carácter personal a la empresa organizadora, Run Foz Run, con el objeto de remitir en un futuro información comercial y publicitaria de sus actividades, novedades, servicios y productos, autorizandoexpresamente a que sus datos puedan ser cedidos a terceras empresas, con la finalidad antes señalada, consintiendo que las citadas comunicaciones de carácter publicitario o promocional puedan ser realizadas por cualquier medio, incluido el correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico.

En relación con Run Foz Run, Ud. puede revocar en cualquier momento su consentimiento dirigiéndose a Run Foz Run en la dirección de correo electrónico runfozrun@hotmail.com, con la referencia “Protección de datos personales”. Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a cualquiera de las direcciones antes mencionadas.

Marcar esta casilla y entregar impresa a la organización en caso de no ceder sus datos de carácter personal.

Art 7. Os dorsais serán entregados na carpa da organización situada no Patio do Colexio Martínez Oteroo día 10 de Maiodesde as 14:00h ata o inicio da carreira absoluta 19:00h.

Art 8. Todo corredor que participa en calquera das probas deberá estar inscrito e ter dorsal. En caso contrario non optará a ninguna das prerrogativas ás que teñen dereito os corredores inscritos e poderá ser retirado do evento.

Art 9. Será descalificado todo corredor que non faga o percurso ao completo, manifeste un comportamento antideportivo, non faga caso ás indicacións da policía municipal ou dos voluntarios que estarán repartidos ao longo do percurso ou non cumpra as normas establecidas neste regulamento. Os regulamentos da IAAF, da RFEA e da Federación Galega de Atletismo teñen carácter supletorio.

Art 10. O mero feito de inscribirse no evento implica que o atleta declara estar nun bo estado de saúde e apto para a práctica deportiva. A organización non se fai responsable dos posibles danos que os participantes poidan causarse, tanto a si mesmos como a terceiros. Os corredores que presenten un mal estado físico, a xuízo da organización, deberán retirarse da competición.

Art 11. Categorías e premios:

Pícaros (12 e posteriores) categoría non competitiva. Agasallos aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Categoría Benxamín (2010-2011) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Categoría Alevín (2008-2009) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Categoría Infatil (2006-2007) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Categoría Cadete (2005-2004) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Categoría Absoluta (2003 en diante) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Categoría Sénior (2003 ata 34 anos) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Categoría Máster A (35 a 44 anos) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Categoría Máster B (45 a 55 anos) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Categoría Máster C (+55 anos) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.

Art 12.Os únicos vehículos que poden seguir o evento son os autorizados pola organización. Non está permitido acompañar aos corredores (marcar o ritmo de calquera maneira). Todos os participantes deben levar o dorsal colocado no peito e visible, durante toda a carreira. Será descualificado todo aquel atleta que entre en meta sen o mesmo ou entre cun dorsal falsificado ou pertencente a outro corredor.

Art 13. A entrega de trofeos será ao finalizar a carreira absoluta (19:45 aprox). Todo aquel atleta que non se presente á cerimonia de premios perderá o dereito aos premios previstos pola organización.

Art 14. Ao inscribirse, o corredor (ou o seu representante legal en caso de ser menor) acepta que a organización do evento poida utilizar, publicar, emitir, incluír en páxinas web, redes sociais… Calquera tipo de documento gráfico que se faga durante a celebración de dito evento deportivo.

Art 15.As reclamacións relativas á competición faranse por escrito, presentando o DNI ao director de carreira ou ao organizador.

Art 16. Todos os participantes, ao formalizaren a súa inscrición aceptan o presente regulamento e dan o seu consentimento para que os organizadores ou terceiras entidades traten informaticamente e con finalidade exclusivamente comercial, deportiva e promocional os seu datos de carácter personal.

Art 17. Aspectos relacionados co evento, non citados no mesmo quedarán baixo o criterio e resolución do comité organizador sendo este o máximo organismo regulatorio.

Art 18. Se nalgún momento observa algún corredor, persoa allea ao evento ou obxecto que incumpra o poida incumprir a normativa, estea en perigo ou poña en perigo a terceiros, pregamos que o cumuniquedes coa maior celeridade posible ao voluntario máis próximo para poder valorar a situación e actuar da mellor maneira posible.

Art 19. A organización poderá modificar os horarios e/ou o percorrido do evento se as causas así o requiren. Meteoroloxía adversa, risco para a seguridade ou calquera outro motivo de forza maior. De producirse estas modificacións informarase o antes posible a través da web de inscricións online e redes sociais da organización.

Art 20. Todos os participantesteñen dereito a:

Avituallamento: líquido e sólido na zona de meta. Un complemento óptimo para despois da práctica deportiva.

Gardaroupa: se precisas deixar as túas pertenzas que non vas utilizar na carreira podes facelo no gardaroupa situado no patio do colexio Martínez Otero cun horario de apertura de 15:00h a 20:00h. No gardaroupa só poderás deixar mochilas, bolsos ou similares, correctamente pechados. Non se gardarán pezas de roupa soltas ou bolsas en mal estado. A organización non se fai responsable de posibles perdas.

Baños e duchas:para todos os participantes que así o desexen. Situados no pavillón do Colexio.

Medioambiente:A organización da carreira debe ser un exemplo e axudar a coidar o entorno. Desfrutemos dun gran día de atletismo, pero sempre respectando os espazos dos que dispoñemos. A organización facilitará a recollida de lixo mediante a instalación de caldeiros do lixo repartidos polo patio do colexio.

Art 21. Horarios importantes a lembrar:

MÉRCORES 08 DE MAIO:

17:00H Peche de inscricións online e período de inscricións presenciais no Patio do Colexio Martínez Otero en horario de 17:00 a 18:30h.

VENRES 10 DE MAIO:

14:00H Apertura de entrega de dorsais.

15:00HComezo das carreiras de categorías inferiores.

17:30HAndaina

19:00HSaída carreira absoluta.

19:45HCerimonia de premios.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼