14 may 2023, Capellades

XALLENGER BTT CAPELLADES

Clasificaciones

Clasificaciones

XALLENGER CAPELLADES
14/05/2023 09:00 31km

XALLENGER CAPELLADES E-BIKE
14/05/2023 08:30 35km

Información de contacto

Contactar con el organizador669216547

Reglamento

REGLAMENT COPA TUGA BTT 2023
1 INFORMACIÓ GENERAL
La COPA TUGA BTT, d’ara en endavant CTBtt, és un circuit de proves de BTT gestionat per la
marca esportiva TUGA WEAR, de la mà de les organitzacions/ empreses / clubs encarregats de
la gestió de cada una de les proves que conformen el campionat; Fes Bici 3.0,AEM de Kp, Ke
Passa Tiu Team, Mon Biker CC, Natural Mountain Sports.
Les proves organitzades són circuits de MTB dins del marc d’una especialitat ciclista que concep
aquest esport com un exercici físic amb finalitats d’oci, turístiques, culturals i competitives.
Les proves estaran OBERTES al tràfic de vehicles, en tot moment el participant té l’obligació de
complir el codi de conducció vial, podent ser multat per imprudències o per no respectar les
normes de tràfic, per les autoritats competents.
1. Les sortides es realitzaran en dissabte, en diumenge o en festius. (L’organització es reserva el
dret de poder fer modificacions en els horaris prèviament establerts.)
2. Els participants hauran de complir els horaris marcats per l’organització pertinent de cada
carrera en els diferents punts de pas/control, podent comportar l’eliminació del participant el
fet de no arribar a tots els punts de pas/control abans del temps marcat per l’organització de
cada prova.
3. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una
altre persona diferent a la inscrita. Excepte casos especials mencionats en aquest reglament.
4. Tots els inscrits accepten la normativa de les prova i d’aquest reglament.

2 RECORREGUTS
Els recorreguts oficials de cada prova seran els publicats en la pàgina web oficial de la CTBtt;
www.copatugabtt.com
Els itineraris discorren per camins i cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud
i la dificultat de la prova, que es desenvoluparà sota possibles condicions climàtiques de fred,
pluja, vent... per tant haurà de preveure que la seva indumentària així com les seves condicions
físiques siguin les adequades per a realitzar la prova.
Els recorreguts de totes les proves de la CTBtt estaran degudament senyalitzats i opcionalment
es facilitarà el track per aquells que vulguin seguir-lo amb GPS.
És responsabilitat del participant la utilització de GPS i el seguiment del track facilitat per
l’organització.

3 INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es tanquen el dia que s’indiqui als canals d’informació de la CTBtt o al haver
arribat al límit màxim d’inscrits prèviament fixat per l’organització encarregada de cada prova.

4 POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
Anul·lacions o Modificacions de la Copa Tuga BTT 2023
Qualsevol anul·lació o modificació d’una inscripció s’haurà de tramitar mitjançant el correu
electrònic de l’organització encarregada de cada prova de la CTBtt:
• El Bou de Montbui: Fes Bici 3.0 - @
• Xallenger: AEM de Kp - @
• La Xalada: Ke Passa Tiu Team - @
• Mon Biker CC: Mon Biker CC - @
• Jurasic Bike Race: Natural Mountain Sports - @
• Tuga Bike: Tuga Wear - @
La data de la sol·licitud de l’anul·lació de la inscripció determinarà la quantitat econòmica que
serà retornada del total d’aquesta.
Més de 29 dies: 80%
De 29 a 15 dies: 50%
De 14 a 8 dies: 25%
Última setmana: 0%

Anul·lacions o Modificacions de la Copa Tuga 2023 per causa de PANDÈMIA:
En cas de cancel·lació total o ajornament de l'esdeveniment per ordre de Generalitat a causa de
la pandèmia de la Covid-19, s'aplicaran les següents condicions:
• Traspàs de la inscripció a la nova data proposada de la cursa de forma gratuïta.
• Canvi de titular de forma gratuïta.
• Devolució de el 80% de l'import de la inscripció, (20% en concepte de despeses
generades en la preparació de la prova).

5 ASSEGURANÇA
En el preu de la inscripció va inclosa l’assegurança.
La participació en qualsevol prova de la CTBtt es realitzarà sota la pròpia responsabilitat i risc de
l’atleta participant. En el moment de la inscripció, el participant manifesta trobar-se físicament
apte per la prova.
El participant realitza el recorregut sota la la seva única i absoluta responsabilitat, eximint a
l’organització de tota responsabilitat en la que el participant pugui incórrer personalment en
motiu de la seva participació a la prova. Aquesta descàrrega fa referència expressa a qualsevol
tipus de lesió, inclús les que puguin produir la mort del participant, amb la condició de que en
vista d’aquesta descarrega ni els beneficiaris del participant, que prèviament s’ha inscrit i
acceptat aquest reglament, ni els hereus podran fer valer cap reclamació conra les parts
exonerades, és a dir els organitzadors de cada prova o l’organització.

6 RECOLLIDA DE DORSALS.
El mateix dia de la prova.
En algunes proves es podran recollir els dorsals els dies previs a l’esdeveniment en determinats
punts prèviament notificats als inscrits.
Tots els participants hauran de portar obligatòriament i de tal forma que sigui fàcilment visible
el dorsal.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼