10 sep 2017, Kraków

Onico Iron Dragon Triathlon Kraków

Clasificaciones

Clasificaciones

IRON DRAGON OLIMPIJSKI
10/09/2017 12:00 51.5km

IRON DRAGON SPRINT
10/09/2017 12:00 25.75km

IRON DRAGON SZTAFETA
10/09/2017 12:00 51.5km

IRON DRAGON DO 7 LAT
10/09/2017 09:00 0.5km

IRON DRAGON 8-9 LAT
10/09/2017 09:00 0.6km

IRON DRAGON 10-11 LAT
10/09/2017 09:00 0.6km

IRON DRAGON 12-13 LAT
10/09/2017 09:00 1.2km

IRON DRAGON 14-15 LAT
10/09/2017 09:00 1.2km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento


W związku z dużym zainteresowaniem startem w zawodach Onico Iron Dragon Triathlon Krakow 2017r wszystkie pakiety zostały już wykupione z wyłączeniem tych dla najmłodszych.

TYLKO DO 28.08.2017 MOŻLIWE JEST ZAMIAN WYDARZENIA LUB PRZEPISANIE PAKIETU NA INNĄ OSOBĘ. PO TYM TERMINIE LISTY BĘDĄ JUŻ ZAMKNĘTE, A ICH EDYCJE NIE MOŻLIWE.

I. Cel
Promocja gminy Liszki w województwie i kraju
Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Liszki i okolic.
Promocja zawodów triathlonowych na dystansie olimpijskim w miejscowościach Budzyń i Cholerzyn gm. Liszki.

II. Organizatorzy
Klub Triathlonowy „Water Knights”
Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” sp. z o.o.
Urząd Gminy Liszki

III. Organy wspierające
Gmina Liszki k. Krakowa
Urząd Marszałkowski
OSP Gminy Liszki
Spółka „Nad Zalewem”

III. Termin i miejsce
1. 10 wrzesień 2017r (Niedziela)
2. start: godzina – godzina 12.00
3. miejsce: Zalew "Na Piaskach" w Budzyniu i Cholerzynie, gmina Liszki (dawna nazwa
zwyczajowa "Zalew Kryspinów"). K. Krakowa
4. Dojazd do miejsca startu
a. PKP do stacji Lotnisko Balice,
b. MPK do przystanku Kryspinów,
c. transportem własnym z kierunku Kraków, Katowice, Warszawa wstępnie autostradą A4,
drogą wojewódzką 780 lub 774 w kierunku portu lotniczego Balice lub bezpośrednio w
kierunku Zalewu "Na Piaskach".

IV. Trasa i dystans
1. Trasy i dystanse.
Dystans Olimpijski
Pływanie : 1,5 km - akwen sztuczny o głębokości do 9 m ;
Rower: 40 km - szosa asfaltowa, ruch zamknięty – formuła z draftingiem ;
Bieg : 10 km droga terenowa, alejki asfaltowe, trawa.

Dystans sprint
Pływanie: 750m- akwen sztuczny o głębokości do 9m
Rower: 20km - szosa asfaltowa, ruch zamknięty – formuła z draftingiem
Bieg: 5km - droga terenowa, alejki asfaltowe, trawa

Iron Kids - Aquatlon
7 lat i młodsi - 500m bieg
8-9 lat- 100m pływania i 500m biegu
10-11 lat - 100m pływania i 500m biegu
12-13 lat - 200m pływania i 1km biegu
14-15 lat - 200m pływania i 1km biegu

3. Limity czasowe :
pływanie - 1h/ 40'
rower - łącznie z pływaniem 3 h/ 1,5 h
bieg – łącznie z pływaniem i jazdą na rowerze – 4 h / 2 h

V. Warunki uczestnictwa
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone
18 lat a dla dystansu sprint 16 lat. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18
lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie
oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Iron Dragon.
2. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem
i datą urodzenia
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o swoim stanie
zdrowia, starcie z własnej woli, znajomości regulaminu oraz zgodzie na wykorzystanie
wizerunku
i przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia w imieniu
innej osoby.
4. Na trasie rowerowej obowiązkowy jest kask rowerowy.
5. Podczas pływania każdy zawodnik zobowiązany jest do startu w czepku otrzymanym
w pakiecie startowym oraz piance
6. Organizator nie weryfikuje umiejętności pływackich zawodników.
7. Organizator nie odpowiada za stan sprzętu (rower) dostarczonego przez zawodnika.
8. Zabrania się startu pod wpływem alkoholu i środków dopingujących.
9. W przypadku rezygnacji ze startu w Iron Dragon Triathlon, organizator nie zwraca
wpłaconej opłaty startowej, istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę
po zgłoszeniu tego organizatorom do dnia 31.08.2017r.
10. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
11. W Iron Dragon Triatlon 2017 zarówno pomiar czasu, jak i ustalenie kolejności będzie
dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas
weryfikacji otrzyma chip. Jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w
zawodach oraz sklasyfikowania zawodnika po ukończeniu zawodów.
12. Zawodnicy pokonujący trasę mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się
poleceniom osób kierujących ruchem ( policja, straż pożarna, wolontariusze, itp ).

VI. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia indywidualne do Iron Dragon Triathlon będą przyjmowane jedynie za
pośrednictwem strony www.irondragon.pl
2. Zgłoszenia do Sztafety tylko na dystansie Olimpijskim proszę wysyłać na adres
email : artur.czerwiec@irondragon.pl, nie zgłaszamy się indywidualnie poprzez stronę
Iron Dragon
3. W zgłoszeniu Sztafety należy wpisać :
- nazwa drużyny, firmy
- Imiona i Nazwiska zawodników
- daty urodzenia zawodników
- wyłoniony kapitan sztafety
- adresy zamieszkania, adresy email, nr. telefonów każdego z zawodników.
4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik zostanie
umieszczony na liście startowej
5. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty
wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. Na prośbę zawodnika Organizator wystawia
rachunek uproszczony.
6. Opłata startowa
1. Do 30.12.2016 oplata startowa wynosi 150 zł olimp/ 100 zł sprint – zapisy i wpłaty
internetowe
2. Do 31.01.2017 opłata startowa wynosi 180 zł olimp/ 130 zł sprint – zapisy i wpłaty
internetowe
3. Do 31.03.2017 opłata startowa wynosi 200 zł olimp/ 150 zł sprint – zapisy i wpłaty
internetowe
4. Do 30.06.2017 opłata startowa wynosi 250 zł olimp/ 200 zł sprint – zapisy i wpłaty
internetowe
5. Do 8.09.2017 oplata startowa wynosi 300 z olimp/ 250 zł sprint - zapisy i wpłaty
internetowe
6. Opłata startowa w dniu 10.09.2017 wynosi 500 zł olimp/ 400 zł sprint – Biuro
Zawodów
7. Sztafeta firmowa do dnia 8.09.2017r – 300 zł, po tym terminie 450 zł - tylko
olimpijski.
8. Iron Kids- 20zł do dnia 31.03.2017, 40zł do dnia 8.09.2017r, 80zł w dniu zawodów.
*Opłatę startową obsługuje portal „Przelewy24”
Numer konta wyłącznie dla sztafet
STOWARZYSZENIE KLUB TRIATHLONOWY ''RYCERZE WODY - WATER KNIGHTS''
KOLEJOWA 15A
32-080 ZABIERZÓW
Raiffeisen Polbank Bank Polska S.A
33 1750 0012 0000 0000 2174 7297
BIC/SWIFT: RCBWPLPW
W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata startowa Iron Dragon Triathlon - Sztafeta i
nazwa drużyny”
5. Limit zgłoszeń
a. Obowiązuje limit uczestników 600 osób - na obydwu dystansach łącznie
b. W przypadku osiągnięcia limitu 600 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się
na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
c. W przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany, rejestracja w dniu zawodów
będzie możliwa wyłącznie w godzinach funkcjonowania biura zawodów.
6. Biuro Zawodów mieści się w budynku CHATA KRYSPINÓW, obok Karczmy Rohatyna na
terenie Zalewu
a. Adres biura zawodów:
Chata Rohatyna
Cholerzyn 361
32-050 Kraków
b. Biuro czynne w sobotę 9.09.2017r od 18.00- 22.00 i niedziele 10.09.2017r w dniu
zawodów od 7-11.30

VII. Świadczenia organizatora
1. Pakiet startowy zawiera: posiłek, napoje, upominek.
2. Każdy zawodnik, który ukończy w limicie czasu Triathlon Iron Dragon otrzyma pamiątkowy
medal, również zawodnicy sztafet.
3. Zakwaterowanie uczestnicy zawodów organizują we własnym zakresie w bogatej ofercie
okolicznej bazy hotelowej. Organizator nie zapewnia noclegów.
4.Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5.W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania
zawodów.
6.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca
się ubezpieczenie we własnym zakresie.

VIII. Harmonogram imprezy
Niedziela, 10.09.2017– Wkrótce przez stronę www.irondragon.pl

IX. Klasyfikacja
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn dystans Olimpijski (decyduje rok
urodzenia)
K/M (generalna)
K/M 18 (18-29 lat)
K/M 30 (30-39 lat)
K/M 40 (40-49 lat)
K/M 50 plus
2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn dystans Sprint (decyduje rok urodzenia)
K/M (generalna)
K/M 16 (16-29 lat)
K/M 30 (30 -39 lat)
K/M 40 (40-49 lat)
K/M 50 plus
3. Sztafeta firmowa mieszana Open tylko Olimpijski
4. Uczestnik klasyfikowany będzie tylko w jednej zadeklarowanej kategorii wiekowej.
5. Kategoria wiekowa będzie uznana przy zgłoszeniu co najmniej 5 zawodników.

X. Wyniki i nagrody

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.irondragon.pl

2. Nagrody finansowe:

Dystans Olimpijski i Sprint- Mężczyźni i Kobiety Open:

1m 1000 zł

2m 600 zł

3m 400 zł

Pula nagród finansowych 8000 zł

3. Nagrody rzeczowe oraz statuetki przyznane zostaną za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach dla mężczyzn i kobiet oraz sztafet.

4. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród pod warunkiem odbioru osobistego.

XI. Uwagi końcowe
1. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników Iron Dragon Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników Iron Dragon Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Postępowanie reklamacyjne
a. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Iron Dragon Triathlon należy składać na piśmie wraz
z uzasadnieniem w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub
listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) do Organizatora na adres:
STOWARZYSZENIE KLUB TRIATHLONOWY ''RYCERZE WODY - WATER KNIGHTS''
KOLEJOWA 15A
32-080 ZABIERZÓW
b. Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
c. Reklamacje Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich
otrzymania.
d. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Iron Dragon Triathlon będzie
ostateczna.
3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. W sprawach określonych w sposób niejasny, ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Organizatora.
5. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan,
ulewny deszcz, burze z piorunami,etc. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy
i/lub przełożenie jej na inny termin.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
Podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.
8. Zawody odbywają się w formule z driftingiem. W zawiązku z tym niedozwolone są lemondki
wystające poza linię ”baranka” kierownicy roweru.
9. SZTAFETY . Drużyny mogą być mieszane czyli kobieta i mężczyzna w dowolnej kombinacji nie
przekraczającej trzech zawodników z drużyny. Każdy z zawodników otrzyma numer startowy. Przy
rejestracji należy podać kolejność startu zawodników. Zawodnicy będą się wymieniać w strefie
zmian poprzez przykazanie następnemu zawodnikowi z drużyny chipa . Dokładnych instrukcji
udzieli sędzia główny na odprawie przed startem.
9. Każdy z uczestników powinien posiadać własny pasek startowy na numer.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼