27 may 2017, Sant Esteve de Palautordera

TRAIL SANT ESTEVE (27K/ 13K)

Clasificaciones

Clasificaciones

LA TRAIL 27K
28/05/2017 09:00 27km

EQUIPOS TRAIL 27K
27/05/2017 09:00 27km

SPEED TRAIL 13K
28/05/2017 09:30 13km

MINI TRAIL
27/05/2017 17:00 2km

Información de contacto

Contactar con el organizador625413572

Reglamento

El fet de participar en el Trail Sant Esteve, suposa l’acceptació d’aquest reglament en totes i cadascuna de les seves modalitats. Aquest reglament pot ser modificat a mesura que s’acosta el dia de la prova, segons imprevistos aliens o interns de l’organització. Qualsevol modificació serà degudament anunciat mitjançant el web i xarxes socials.

- Aquest reglament és d’ús i d’obligat compliment, per a totes les modalitats i categories del Trail Sant Esteve.

· Trail Sant Eesteve 27km. Sortida a les 09:00h del 28 de maig del 2017.
· Speed Trail 13km. Sortida a les 09:30h del 28 de maig del 2017.
· Mini Trail. Sortida a les 17:00h del 27 de maig del 2017.

-Es donarà un temps límit de 5 hores 30 minuts. per el TSE-27k. i 3 hores pel SPEED-13k. per tal de fer tot el recorregut.
- A Sant Elies, hi haurà un control de pas, que obligarà als corredors que arriben amb més de 3h. a deixar el pitrall i abandonar la competició. Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat.
- El pitrall haurà de ser ben visible, qui no el dugui no entrarà a la classificació.
- L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova o modificar el recorregut si per qualsevol circumstància ho creu convenient.

- El corredor té dret a fer canvis en les dades o bé anul·lar la inscripció, si aquesta és notificada abans del 10 de maig, la devolució de l’import serà del 80% del total, en cap cas, es podran fer canvis o reclamacions de la inscripció, passat aquest dia.

- No es permet la participació a menors de 16 anys en el TSE27k i de 14 anys en el Speed Trail 13k.
- Els menors de 18 anys només podran participar sota permís dels seus pares o tutors legals, aquests reconeixen la duresa del recorregut tant en del TSE27k, com de l’Speed ​​Trail 13k, i asseguren que els menors són completament aptes per afrontar la duresa de la cursa, i així es fan ells responsables únics de la seva participació.
- Places limitades a 400 TSE i 300 STSE corredors, seguint estricte ordre d’inscripció.
- No es permet córrer amb gos, ja que es passa per moltes zones ramaderes.
- Totes les imatges generades amb motiu del Trail Sant Esteve, el SPEED Tail i el Mini Trail, així com totes les activitats que es realitzen paral·lelament durant tot el cap de setmana amb motiu del TSE, són propietat de l’organització, així ho reconeixen els participants de la cursa, no poden ser aquestes motiu de reclamació per drets d’imatge, ni de cap altre tipus.

- Si la cursa s’ha d’interrompre i suspendre, la classificació es determinarà en l’últim punt de control de pas establert i, en aquest supòsit es determinaria la classificació segons l’ordre i temps d’arribada al punt d’interrupció o, si no, en l’últim control de pas realitzat.

- Els corredors han de seguir en tot moment les cintes d’abalisament del recorregut, aquest serà marcat durant la setmana prèvia a la cursa i revisat unes hores abans de la competició, no en va, l’organització no pot fer-se resposable de possibles incidències per part de tercers en aquest punt .
- Els participants que decideixin abandonar ho hauran de comunicar al control més proper.

- L’organització es farà càrrec, del trasllat de tot corredor lesionat fins al punt medicalitzat, disposat per a aquestes incidencies, on seran avaluats per tècnics sanitaris, els corredors que vulguin abandonar la cursa per altres circumstàncies, ho faran amb els seus propis mitjans.

- L’organització no es fa responsable de possibles accidents o lesions dels participants, cada corredor ha de ser conscient de per on correm i el tipus de terreny pel qual s’està desenvolupant la cursa, adequant els ritmes de carrera a les circumstàncies específiques de cada tram, recalquem l’importància de conèixer els nostres límits tant físics com tècnics, així com de saber quin tipus d’indumentària vestir.

Serà motiu de desqualificació:
- No passar per tots els controls.
- No portar el pitrall en un lloc a la part davantera ben visible, per a facilitar la tasca dels controls.
- No tenir cura de l’entorn per on es desenvolupa la prova, o actituds poc respectuoses amb les normes del Parc Natural del Montseny.
- No avisar al control més proper o no prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident.
- Superar el temps marcats per l’organització.

Categories TSE27km i Speed Trail 13km.

· Els tres primers absoluts masculins i femenins.

. Primer/a junior de 16 a 18 anys.

· Tres primers veterà / veterana (de 40 anys als 49)
· Tres primers/a Màster (de 50 anys o més)

Els premis no seran acumulatius.

- L’organització es reserva el dret, de realitzar inscripcions o canvis el mateix dia de la cursa.

Mini Trail.

Els pares o tutors legals, certifiquen que els seus fills són aptes, i tenen les capacitats tant física com tècniques, per realitzar les curses corresponents a les seves edats de la Mini Trail.

Tot nen o nena, que no porti dorsal i, que no estigui inscrit, no podrà participar a la Mini Trail 2017.

Els nens, han de seguir en tot moment, el circuit marcat per l’organització i, les instruccions dels membres d’aquesta.

El dissabte 27 de maig del 2017 a partir de les 15 hores, els mateixos pares o tutors legals, podran realitzar un reconeixement del recorregut de la Mini Trail, degudament marcat, per retirar si ho estimen procedent al nen o nena de la cursa.

Els pares o tutors legals, donen el seu consentiment, per a l’ús de les imatges generades en motiu de la “Mini Trail” per a l’ús que l’organització cregui oportú, xarxes socials incloses.

Els pares o tutors legals, reconeixen haver llegit, entès i i acceptat el reglament de la “Mini Trail 2017″ eximint de tota resposanbilidad a l’organització.

- Els corredors inscrits a l’Trail Sant Esteve, en qualsevol seves modalitats o distàncies, donen el seu consentiment a l’utilització de les seves dades personals a l’organizació i, les empreses col·laboradores d’aquesta.

- La participació a la cursa, suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix als organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió, el corredor reconeix haver llegit i entès tots els punts del reglament del Trail Sant Esteve, a totes les seves modalitats i categories.

TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE L’ORGANITZACIÓ.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼