01 may 2023, Papiol (El)

Mitja Kids

Clasificaciones

Clasificaciones

Mitja Mini – Sub 6 nascuts entre el 2017 i 2023
01/05/2023 11:45 0.9km

Mitja Junior – Sub 12 nascuts entre el 2011 i 2012
01/05/2023 09:15 3.6km

Mitja Joves – Sub 10 nascuts entre el 2013 i 2014
01/05/2023 10:30 2.4km

Mitja Cadet – Sub 16 nascuts entre el 2007 i 2008
01/05/2023 09:00 9.2km

Mitja Kids – Sub 8 nascuts entre el 2015 i 2016
01/05/2023 11:15 1.5km

Mitja Juvenil – Sub 18 nascuts entre el 2005 i 2006
01/05/2023 09:00 9.2km

Mitja Infantil – Sub 14 nascuts entre el 2009 i 2010
01/05/2023 09:05 5.6km

Información de contacto

Contactar con el organizador677615530

Reglamento

CURSA TRAIL INFANTIL
MITJA KIDS
REGLAMENT GENERAL
DEFINICIÓ

La Mitja Kids és una cursa per a nens i nenes d’1 a 18 anys, impulsada i organitzada per l’Associació
Esportiva La Mitja del Castell i amb la col·laboració de l’Ajuntament del Papiol.
Article 1
La 6ª edició de la Mitja Kids tindrà lloc el dimecres 1 de maig de 2023 a partir de les 9h.
Article 2
El període d’inscripcions començarà a partir del dia 16 de març i finalitzarà quan s’esgotin la totalitat
dels 350 dorsals distribuïts entre totes les categories o, en el seu defecte, el dijous dia 27 d’abril.
Article 3
Les inscripcions es podran realitzar a:
• la web oficial de la cursa www.mitjakids.com
• la pàgina de Sportmaniacs www.sportmaniacs.com/es
El preu de la inscripció serà de 10€ pels no federats i de 8,50€ pels federats.
Per participar a les curses s’haurà d’estar en possessió de la llicència anual vigent apta per la competició
expedida per la FEEC, en cas de no disposar-ne es podrà participar amb llicència temporal, o
l’organització disposarà d’una assegurança d’accidents, qualsevol de les dues opcions estarà inclosa en
el preu de la inscripció.
Tot i que no es preveu la possibilitat de realitzar la inscripció el mateix dia de la cursa, l’Organització es
reserva el dret d’acceptar inscripcions IN SITU, amb un recàrrec, en el cas que quedin dorsals
disponibles.
Aquestes inscripcions IN SITU tindran les següents particularitats:
-no tindran un dorsal amb el nom propi escrit al mateix
-hauran d’escollir la talla de la samarreta entre les que quedin disponibles.
Article 4
La Mitja Kids és una cursa de muntanya que transcorre per senders i pistes forestals.
La Mitja Kids pertany al circuit de carreres de muntanya de les Escoles de Trail i aquest reglament es
basa en el mateix aprovat per la FEEC.
Constarà de sis circuits, pendents de l'aprovació del Parc de Collserola i per tant subjecte a possibles
ajustaments tant de distància com desnivell:
• Mitja Mini - 900m (+ 10m de desnivell)
• Mitja Kids - 1.500m (+ 60m de desnivell)
• Mitja Joves - 2.400m (+ 85m de desnivell)
• Mitja Junior - 3.600m (+ 150m de desnivell)
• Mitja Infantil - 5.600m (+ 250m de desnivell)
• Mitja Cadet / Juvenil – 9.200m (+ 440m de desnivell)
Tots ells corresponents amb edats i categories dels participants, amb sortida i arribada a Les Escletxes
del Papiol.
El recorregut estarà marcat per km i degudament senyalitzat amb cinta i/o pintura ecològica i
biodegradable.
Hi haurà voluntaris en tots els encreuaments, llebres i escombres en totes les distàncies / categories.
Els participants no podran sortir del recorregut marcat.
L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o força major.
Article 5
Els pares, mares, tutors i familiars es faran responsables de l’acompanyament fins a la línia de sortida
dels menors, així com de recollir-los una vegada hagi finalitzat la cursa.
Els participants de les categories minis i iniciació podran córrer acompanyats per un membre de la
família, tot i que de ser així hauran de prendre la sortida des del darrere del tot.
L’organització tindrà el control de tots els corredors que hagin pres la sortida amb el fi d’assegurar-se
que arriben a la línia d’arribada. En el cas que sigui necessari o obligatori, s’haurà de respectar les
indicacions dels jutges de la cursa.
Qualsevol infracció del reglament podrà significar la desqualificació del corredor.
Els participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho obligatòriament a
l’organització mitjançant els voluntaris distribuïts pel recorregut o el control de pas més proper al lloc de
la retirada.
La retirada de la carrera no suposarà la pèrdua dels regals i serveis oferts per l’organització.
Article 6
És una cursa de caràcter popular. No competitiva en la categoria Sub 6, i competitiva en la resta de
categories.
La cursa està oberta a tots els nens i nenes que així ho desitgin, nascuts entre els anys 2005 i 2022.
L’organització facilitarà, a través de la seva pàgina web, les classificacions en les categories competitives.
El club esportiu o l’escola amb major nombre de participants rebrà, de part de l’organització,
un txec nominal per valor de 150€ que s’haurà de destinar a compres de material educatiu o esportiu.
Article 7
Categories establertes, masculina i femenina:
Els participants de la categoria Sub 6 podran córrer acompanyats d’un membre de la seva família, tot i
que en cas que així sigui hauran de prendre la sortida des de la part posterior.
Sub 6 Nascuts entre 2017 i 2022. Circuit Mitja Mini - 900m
Sub 8 Nascuts el 2015 i 2016. Circuit Mitja Kids - 1.500m
Sub 10 Nascuts el 2013 i 2014. Circuit Mitja Joves - 2.400m
Sub 12 Nascuts el 2011 i 2012. Circuit Mitja Junior - 3.600m
Sub 14 Nascuts el 2009 i 2010. Circuit Mitja Infantil - 5.600m
Sub 16 Nascuts el 2007 i 2008. Circuit Mitja Cadet / Juvenil - 9.200m
Sub 18 Nascuts el 2005 i 2006. Circuit Mitja Cadet / Juvenil - 9.200m
És obligatori informar de l’any de naixement en el procés d’inscripció.
L’edat del participant serà la que tingui a 31 de desembre de l’any de la competició.
Article 8
La cursa disposa de l’assegurança obligatòria però no es fa responsable dels accidents i dels perjudicis
morals, físics i o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors abans, durant o
després de la competició, si bé vetllarà per evitar-los. A tal efecte l’organització no es fa responsable de
qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores properes a la
finalització de la mateixa, sents els pares, mares i o familiars i o tutors que manifesten un estat òptim
dels menors per poder realitzar les curses.
Article 9
Les persones participants disposaran d’un avituallament al final de cada cursa.
Article 10
Tots els participants rebran una medalla i una bossa del corredor amb obsequis, a més d’una samarreta
commemorativa.
Els dorsals es repartiran el mateix dia de la cursa, de 08:00h a 10:30h.
Article 11
Pel sol fet d’inscriure’s, els pares, mares, familiars i/o tutors autoritzen als menors a córrer i accepten
aquest reglament infantil de la Mitja Kids. Tot el que no estigui especificat en el reglament queda a
criteri de l’organització.
L’acceptació del reglament suposa, tanmateix, el compromís i respecte al medi ambient i la fauna i flora
del Parc Natural de Collserola, abans, durant i després de la cursa. El participant que no respecti la
normativa del Parc serà desqualificat.
www.parcnaturalcollserola.cat/pages/bones-practiques
Article 12
Una vegada realitzada la inscripció a la cursa no es podrà realitzar cap reintegrament de l’import
excepte que la cursa se suspengui per decisió de l’organització o per causes imputables a la mateixa.
Les reclamacions i propostes de millora es faran per escrit una vegada finalitzada la cursa i la decisió de
l’organització serà inapel·lable.
Article 13
Els pares, mares, familiars i/o tutors dels participants autoritzen a l’organització l’ús de la imatge dels
menors i les fotografies i vídeos que es facin durant tot l’esdeveniment mitjançant qualsevol dispositiu i
sense límit temporal. Els pares, mares, familiars i/o tutors dels participants cedeixen de forma expressa
a l’organització el dret a reproduir el nom, cognoms i categoria dels mateixos.
Article 14
En finalitzar la prova es realitzarà l’acte d’entrega de trofeus a les guanyadores i guanyadors de les
diferents categories.
Article 15
L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que sigui necessari.

CARRERA TRAIL INFANTIL
MITJA KIDS
REGLAMENTO GENERAL
DEFINICIÓN

La Mitja Kids es una carrera para niños y niñas de 1 a 18 años, impulsada y organizada por la
Associació Esportiva La Mitja del Castell y con la colaboración del Ayuntamiento del Papiol.
Artículo 1
La 6ª edición de la Mitja Kids tendrá lugar el miércoles 1 de mayo de 2023 a partir de las 9h.
Artículo 2
El periodo de inscripciones comenzará a partir del día 16 de marzo y finalizará en agotar el total de los
350 dorsales distribuidos entre todas las categorías, o en su defecto, el jueves 27 de abril.
Artículo 3
Las inscripciones se podrán hacer en:
• la web oficial de la carrera www.mitjakids.com
• la página de Sportmaniacs www.sportmaniacs.com/es
El precio de la inscripción será de 10€ para los no federados y de 8,50€ para los federados.
Para participar a las carreras se tendrá que estar en posesión de la licencia anual vigente apta por la
competición expedida por la FEEC, en caso de no disponer se podrá participar con licencia temporal, o la
organización dispondrá de un seguro de accidentes, cualquiera de las dos opciones estará incluida en el
precio de la inscripción.
Aunque no se prevé la posibilidad de realizar la inscripción el mismo día de la carrera la Organización se
reserva el derecho de aceptar inscripciones IN SITU, con un recargo, en caso de que queden dorsales
disponibles.
Estas inscripciones IN SITU tendrán las siguientes particularidades:
-no tendrán un dorsal con el nombre propio escrito
-tendrán que escoger la talla de la camiseta entre lo que quede disponible
Artículo 4
La Mitja Kids, es una carrera de montaña que transcurre por senderos y pista forestal.
La Mitja Kids pertenece al circuito de carreras de montaña de las Escoles de Trail y este reglamento se
basa en el mismo aprobado por la FEEC.
Constará de seis circuitos, pendientes de la aprobación del Parc de Collserola y por tanto sujeto a
posibles ajustes tanto de distancia como desnivel:
• Mitja Mini - 900m (+ 10m de desnivel)
• Mitja Kids - 1.500m (+ 60m de desnivel)
• Mitja Jóvenes - 2.400m (+ 85m de desnivel)
• Mitja Junior - 3.600m (+ 150m de desnivel)
• Mitja Infantil - 5.600m (+ 250m de desnivel)
• Mitja Cadete / Juvenil - 9.200m (+ 440m de desnivel)
Todos ellos correspondientes con las edades y categorías de los participantes, con salida y llegada en las
Escletxes del Papiol.
El recorrido estará marcado por Km y debidamente señalizado con cinta y / o pintura ecológica i
biodegradable.
Habrá voluntarios en todos los cruces, liebres y escobas en todas las distancias / categorías.
Los participantes no podrán salir del recorrido marcado.
La organización podrá modificar el recorrido, por causas ajenas y / o de fuerza mayor.
Artículo 5
Los padres, madres, tutores y familiares se harán responsables del acompañamiento a la línea de salida
de los menores, así como de recogerlos una vez finalizada la carrera.
Los participantes de las categorías minis e iniciación podrán correr acompañados de un miembro de su
familia, aunque en caso de hacerlo deberán tomar la salida desde atrás del todo.
La organización tendrá control de todos los corredores que hayan tomado la salida con el fin de
asegurarse de que llegan a la zona de llegada. En el caso de que sea necesario u obligatorio, habrá que
respetar las indicaciones de los jueces de la carrera.
Cualquier infracción del reglamento podrá significar la descalificación del corredor.
Los participantes que decidan retirarse de la carrera, deberán comunicarlo obligatoriamente a la
Organización mediante los voluntarios distribuidos en el recorrido o el control de paso más cercano al
lugar de la retirada.
La retirada de la carrera no supondrá la pérdida de los regalos y servicios ofrecidos por la organización.
Artículo 6
Es una carrera de carácter popular. No competitiva en la categoría Sub 6, y competitiva en el resto de
categorías.
La carrera está abierta a todos los niños y niñas que lo deseen, nacidos entre los años 2005 y 2022.
La organización facilitará a través de su página web las clasificaciones en las categorías competitivas.
El club deportivo o colegio con mayor número de participantes recibirá, de parte de la organización, un
cheque nominal por un valor de 150€ que se tendrá que destinar a compras de material educativo o
deportivo.
Artículo 7
Categorías establecidas, masculinas y femeninas:
Los participantes de la categoría Sub 6 podrán correr acompañados de un miembro de su familia,
aunque en caso de hacerlo deberán tomar la salida desde atrás de todo.
Sub 6 Nacidos entre 2017 y 2022. Circuito Mitja Mini - 900m
Sub 8 Nacidos el 2015 y 2016. Circuito Mitja Kids - 1.500m
Sub 10 Nacidos el 2013 y 2014. Circuito Mitja Jóvenes - 2.400m
Sub 12 Nacidos el 2011 y 2012. Circuito Mitja Junior - 3.600m
Sub 14 Nacidos el 2009 y 2010. Circuito Mitja Infantil - 5.600m
Sub 16 Nacidos el 2007 y 2008. Circuito Mitja Cadete / Juvenil - 9.200m
Sub 18 Nacidos el 2005 y 2006. Circuito Mitja Cadete / Juvenil - 9.200m
Es obligatorio informar del año de nacimiento en el proceso de inscripción.
La edad del participante será la que tenga a 31 de diciembre del año de la competición.
Artículo 8
La Carrera dispone del seguro obligatorio pero no se hace responsable de los accidentes y perjuicios
morales y / o materiales que puedan causar o causarse los participantes y espectadores antes, durante o
después de esta competición, si bien velará para evitarlos. A tal efecto la organización no se hace
responsable de cualquier patología médica que sufra el corredor durante la carrera y / o durante las
horas próximas a la finalización de la misma, siendo los padres, madres, familiares y / o tutores que
manifiestan un estado óptimo de los menores para poder realizar las diversas carreras.
Artículo 9
Las personas participantes dispondrán de un avituallamiento al final de cada prueba.
Artículo 10
Todos los participantes recibirán una medalla y una bolsa del corredor con obsequios y una camiseta
Conmemorativa.
Los dorsales se repartirán el mismo día de la carrera, de 8:00 a 10:30.
Artículo 11
Por el solo hecho de inscribirse, los padres, madres, familiares y / o tutores autorizan a los menores a
correr y aceptan este reglamento Infantil de la Mitja Kids. Todo lo que no esté especificado en el mismo,
queda a criterio de la organización.
La aceptación del reglamento supone, también, el compromiso y respeto al medio ambiente y la fauna y
flora del Parque Natural de Collserola, antes, durante y después de la prueba. El participante que no
respete la normativa del Parque será descalificado.
www.parcnaturalcollserola.cat/pages/bones-practiques
Artículo 12
Una vez efectuada la inscripción a la prueba no se realizará ninguna devolución del importe salvo que la
prueba se suspenda por decisión de la organización o por causas imputables a la misma.
Las reclamaciones y propuestas de mejora se harán por escrito una vez finalizada la carrera y la decisión
de la organización será inapelable.
Artículo 13
Los padres, madres, familiares y / o tutores de los participantes autorizan a la organización el uso de la
imagen de los menores con las fotografías y vídeos que puedan hacerse a lo largo de todo el evento,
mediante cualquier dispositivo y sin límite temporal. Los padres, madres, familiares y / o tutores de los
participantes de los menores de edad, ceden de manera expresa a la organización el derecho a
reproducir el nombre y apellidos y la categoría.
Artículo 14
Al finalizar la prueba se llevará a cabo la entrega de trofeos.
Artículo 15
La Organización se reserva el derecho de modificar este reglamento en el caso de que fuera necesario.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼