19 may 2018, Benigánim

II Trail Sendes de Romaguera

Clasificaciones

Clasificaciones

TRAIL
19/05/2018 19:00 24km

SPRINT TRAIL
19/05/2018 19:30 14km

CAMINATA
19/05/2018 19:45 12km

Información de contacto

Contactar con el organizador660917819

Reglamento

Article 1. La Organització
Club d’Esports de Muntanya i Escalada Benigànim Trail organitza el II Trail Sendes de Romaguera, constant de tres modalitats:
-Trail de uns 24km aproximadament amb hora eixida 19.00hrs
-Sprint Trail de 14km aproximadament amb hora eixida 19.30h
-Caminata de 12km aproximadament amb hora eixida 19.45h
La eixida i meta tindrà lloc al Parc de la Beata Inés de la localitat de Beniganim.

Article 2. Avituallaments
El trail Sendes de Romaguera, es disputa en condicions de semiautosuficiencia,
tant el Sprint Trail com el Trail, (entenent per aquest terme que el nombre de avituallamients d'aquestes proves exigeix alscorredors carregar amb el seu propi menjar i beguda per als trams entre elsavituallamients)
• Existiran avituallamients líquids i sòlids en els següents punts:
Sprint Trail/Marxa Senderista:
1-Km 5.4. Cami Valencia/ Barranc del Port
2-Km 9.6 Cami Valencia/ Barranc del Port
3-Km 14. Meta

Trail:
1-Km 5.4. Cami Valencia/ Barranc del Port
2-Km 9.6 Cami Valencia/ Barranc del Port
3-km 12. Cami de la solana
4-km 18. Pla dels Moros
5-km 24. Meta

Cada participant haurà de transportar el menjar i aigua que crea necessàri.

Article 3. Marcatge i Mapa
L'itinerari per a les carreres estarà senyalitzat. Per a això, l'organització col·locaràs balises, cintes reflectores i es marcaràn especialment les zones més perilloses, els encreuaments i desviaments en els quals hi hagi perill de desorientació o pèrdua.
Es lliurarà un mapa amb l'itinerari dels punts de avituallamients obligatoris de cada recorregut a tots els corredors.

Article 4.Punts de control (PC):
Els participants, sota la seva responsabilitat, hauran de passar obligatòriament
pels PC i verificar el seu pas. Els PC estaran clarament visibles i en zones estratègiques, però no es donaran a conèixer als corredors. Tots els PC són obligatoris i el no passar per ells implica la desqualificació. La pèrdua del xip implicarà al corredordonar a conèixer el seu pas de forma manual, a la persona utoritzada en aquest PC. Els corredors desqualificats o retirats hauran de passar per meta de manera obligatòria per descarregar el xip i donar a conèixer la seva integritat.
Queda totalment prohibit escollir algun camí o sendera alternativa per atallar el recorregut o arribar abans a un avituallamiento o punt de control. El corredor que cometi alguna d'aquestes infraccions serà desqualificat automàticament.
Serà obligatori l'ús del xip que haurà de col·locar-se en la sabatilla.

Article 5. Seguretat de la prova i segur:

L'organització situarà personal autoritzat per vetllar per la seguretat dels

participants. És obligatori seguir les indicacions d'aquest, que estarà degudament identificat.

En cas d'abandonament, cal comunicar-ho al més aviat possible al personal de l'organització.
Es disposarà de personal mèdic i ambulàncies en meta per intervenir en cas de necessitat.
En cas que les condicions climatològiques ho requereixin, existirà un recorregut alternatiu que es comunicarà convenientment en la reunió tècnica prèvia a la sortida.
En cas de males condicions meteorològiques o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret de parar la prova, modificar el recorregut o variar els límits horaris.
Un equip escombra, encarregat de tancar la carrera, comprovarà el pas de tots els participants.
En tot cas, ELS PARTICIPANTS HAN DE SABER QUE:
-Es tracta d'una carrera de muntanya, que sovint discorre fora de camins, en la qual es travessen, barrancs i zones rocoses que poden estar relliscoses, en definitiva, zones bastant tècniques que ralenteixen el ritme de carrera, per la qual cosa cal tenir una bona tècnica per desembolicar-se en aquests terrenys.
- L'orografia del terreny, les condicions meteorològiques o qualsevol altra circumstància poden fer impossible una evacuació aèria i ràpida, i encara que haurà posats de control i personal especialista repartit pel recorregut, és possible que la retirada o el rescat sigui penós i durador. Una raó més per la qual el corredor deu disposar de material personal adequat (veure Articles 13 i 14. Llistes de material obligatori i recomanat).

Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa
d'assegurances concertada per l'organització que cobrirà els accidents que es
produeixin com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova i mai com a
derivació d'un patiment o tara latent, imprudència, inobservança de les lleis i de l'articulat d'aquest reglament, així com els produïts en els desplaçaments à i des del lloc en què es desenvolupa la carrera

Article 6. Normes de Seguretat:
Al ser una cursa semi nocturna és obligatori encendre el frontal quan les condicions de llum aixi ho demanen.
És obligatori atendre les indicacions dels controls i de les persones de l'organització.

És obligatori socórrer a un participant que demandi auxili.
L'organització podrà retirar de la competició a un corredor i llevar-li el seu dorsal quan consideri que aquest té minvades les seves capacitats físiques o tècniques a causa de la fatiga i del desgast sofert durant el desenvolupament de la prova, garantint així la seva seguretat.
L'organització es reserva el dret d'organitzar grups per progressar junts en carrera per qüestions de seguretat.

Article 7. Corts horaris de seguretat i tornada a Benigànim:
S'establiran uns límits horaris per garantir la seguretat tant dels participants com dels membres de l'organització de la prova.
No es permetrà seguir en competició als corredors que superin aquestes
barreres horàries.
Els talls horaris de seguretat s'indicaran a la pàgina web.
El temps màxim de durada de les proves seran els a baix exposats. Els atletes que no compleixin els següents passos seran retirats de la competició.

TRAIL 24Km/ TRAIL 14Km
Km 5.4. Cami Valencia/Barranc del Port: 20.50hr/21.30hr
Km 9.6 Cami Valencia/Barranc del Port: 22.00hr/22.30hr
km 18. Pla del moros 22.30hr
km 25. Meta 23.30hr

Els atletes retirats de competició hauran de lliurar el dorsal i el xip al personal d'organització.
L'organització disposarà de punts de tornada a Benigànim en els controls Avituallamients a dalt exposats (tenint sempre en compte les dificultats i limitacions pròpies de les infraestructures de comunicació dels diferents punts).
- Els participants que abandonin en algun d'aquests punts hauran d'indicar-ho al responsable del control i se'ls portarà a Benigànim al més aviat possible, prioritzant les necessitats dels trasllats.
Els que abandonin hauran d'avisar obligatòriament a l'organització bé en un punt de avituallament o ben posant-se en contacte amb l'organització a través
del número de telèfon d'aquesta, que els corredors tindran a la vista i guardat en el seu propi telèfon mòbil que estaran obligats a portar (veure Article 13 i llista de material obligatori)
En cas de necessitat d'evacuació per accident o lesió que impedeixi l'aproximació
a peu a un dels punts de tornada, s'haurà d'avisar a l'organització per tots els mitjans possibles, contactant amb alguna persona de control o d'assistència de seguretat per activar l'operatiu de rescat.

Article 8. Motius de desqualificació:
Seran motius de desqualificació:
•No col·locar-se el xip en la sabatilla i no passar pels punts de control establerts. En cas d'abandonar la prova, OBLIGATÒRIAMENT cal indicar-ho en el lloc de control més proper. En cas d'extraviament s'ha de tornar a l'últim senyal i reiniciar la marxa. És responsabilitat de cada
participant seguir el recorregut marcat.
• No realitzar el recorregut complet.
• Alterar o ocultar la publicitat del dorsal.
• Portar el dorsal i/o xip adjudicat a un altre corredor.
• No atendre a les instruccions dels jutges o del personal de l'organització.
• Entrar en meta sense dorsal.
• Deixar escombraries (envasos de menjar o beguda, o qualsevol altra cosa) fos
de les zones de avituallamiento. La prova transcorre per muntanya pública i zones
privades, i a més de la desqualificació, hi haurà sanció econòmica als qui
incompleixin aquest punt. Els membres dels llocs estaran facultats per denunciar als
competidors, en el cas que aquests infringeixin el Reglament de competició i
informaran al Comitè de Carrera de tals infraccions. En cap cas el control podrà sancionar o retenir a un corredor, excepte quan arribi fora de control.
• No passar pel control de sortida.
• No portar el material obligatori.
• Desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització.
• Transitar fora dels camins o senderes marcades per a la prova.
• No auxiliar a un corredor que ho necessiti.
• Realitzar retallades de trajecte o dreceres.

Article 9. Condicions dels participants:
Conèixer i acceptar les condicions d'aquest reglament.

Article 10. Assistència mèdica:
Hi haurà assistència mèdica en en la líniade meta.
L'equip mèdic tindrà potestat per retirar el dorsal a qualsevol participant quan consideri que la seva salut està en perill. En aquest moment estarà fora de carrera i serà traslladat a meta.
És responsabilitat de cada participant estar físicament preparat per realitzar
la prova L'Organització recomana als corredors sotmetre's aun reconeixement mèdic previ a la prova, acceptant tot participant el risc derivat de l'activitat esportiva.
L'equip tècnic organitzador, considera aquesta prova com molt exigent, tant físicament com de facultats tècniques.

Article 11. Categories i premis:
Les categories que s'estableixen per a cada prova són les següents:
-Senior (16-39) i Veterà (40-99) 1º, 2º i 3º Categoria Masculina i Femenina. Per calcular les categories es tindrà en conter la data 31/12/2018.
-1er Local Categoria Masculina i Femenina.
- Premi al club amb major nombre de participants.
Per poder participar en la categoria Local, caldrà indicar al moment
de la inscripció la condició de local (empadronat en la localitat delBenigànim) i que caldrà acreditar si és requerit per l'Organització.
Els premis i trofeus seran donats, immediatament després d'haver transcorregut 30 minuts després d'haver passat per meta l'últim corredor premiat.

Article 12. Zona de dutxes:
L'organització habilitarà el pavellóMunicipal, a 300 metres de la zona de meta.
Que consta amb vestuaris i dutxes amb una capacitat de 60 persones.

Article 13. Material obligatori:
Cada participant de el “Trail Camins de Romaguera”, haurà de disposar, per garantir la seva pròpia seguretat, del següent material obligatori
• Calçat (sabatilles de trail o muntanya) i vestimenta adequats.
• Recipient reutilitzable o sistema d’hidratació(mínim 500cl) per a la cursa de 25km (Val la borsa d'hidratació o bidó)
• Manta tèrmica de supervivència (mínim de 140 x 200 mm), per a la cursa de 25km
• Telèfon mòbil amb el nombre de l'organització guardat.
• Llanterna frontal (mínim 80 Lmns)

Article 14. Material recomanat:
• Rellotge amb altímetro.
• GPS.

Article 15. Guarda roba:
Tots els participants disposaran d'un lloc de guarda roba, per disposar a l'arribada
a meta d'aquelles pertinences que crea convenient.

Article 16. Control de material i de sortida:
En el recinte de sortida, l'organització realizára un control del material obligatori, per a això, l'accés a la zona de sortida es realitzarà mitjançant un clos en forma d'embut. Aquell participant que no disposi del material obligatori serà impedit de sortida i se li retirés el dorsal.

Article 17. Responsabilitats:
Els participants corren sota la seva responsabilitat. És seva la decisió de prendre la sortida i de realitzar la carrera.
L'incompliment d'aquest document per part del participant eximeix a l'organització
de tota responsabilitat.
Tenint en compte el tipus de marcat que es realitza, es troben senyals pràcticament de forma constant. El passar tan sols 2 o 3 minuts sense veure cap d'elles ens indica que hem comès un error i ens hem sortit del recorregut. S'ha de tornar cap a enrere i buscar l'últim senyal vist per reprendre la marxa.
No hi haurà vehicles a motor, ni bicicletes per marcar ni seguir en el recorregut i està prohibit acompanyar als corredors. El recorregut no estarà tancat al tràfic pel que cal respectar el codi de circulació i EXTREMAR les precaucions en creuar els carrers o en arribar a algun encreuament. Els punts d'encreuament de carrers estaran coberts per personal de l'organització i hauran de ser coneguts pels corredors.
La prova no se suspendrà per mal temps una vegada iniciada. L'Organització es reserva la possibilitat de suspensió fins al moment de la sortida. Però aquesta només es produirà si existissin raons que impossibilitessin el pas dels corredors per algun punt del recorregut, tant de l'assenyalat inicialment com de l'alternatiu que explica la prova. Si es donés aquesta possibilitat no es retornaria el cost de la inscripció (la raó és que totes les despeses estan jarealitzats).
L'Organització es reserva el dret d'admissió en la prova

Article 18. Inscripcions i devolucions:

Article 19. Recollida de dorsals:
Pendent

Article 20. Modificacions:
El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat a qualsevol moment per part de l'organització i serà notificat en l'apartat „Notícies de la pàgina web. El fet ‟ de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼