08 jul 2018, Skulsk

DRUGI FESTIWAL BIEGOWY GMINY SKULSK NA SZLAKU WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI

Clasificaciones

Clasificaciones

JUNIOR 7-12 LAT
08/07/2018 14:20 1.2km

MŁODZIEŻ 13-16 LAT
08/07/2018 15:00 2km

BIEG GŁÓWNY
08/07/2018 15:30 8.6km

MARSZ NORDIC WALKING
08/07/2018 16:00 4.3km

Información de contacto

Contactar con el organizador509258733

Reglamento

REGULAMIN „DRUGIEGO FESTIWALU BIEGOWEGO GMINY SKULSK NA SZLAKU WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI”

PATRONAT HONOROWY

WÓJT GMINY SKULSK ANDRZEJ OPERACZ

Termin: 08.07.2018 r. (niedziela)

Miejsce organizacji: plaża gminna w Skulsku przy ul. Targowej

  1. CEL:

Uczczenie 100 lecia Odzyskania Niepodległości

Popularyzacja biegów masowych oraz nordic walking jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.

Propagowanie lokalnych imprez sportowych.

Promocja Gminy Skulsk

  1. ORGANIZATORZY:

Gmina Skulsk w partnerstwie z:

1. Klub Biegacza „Aktywni Konin”

2. OSP Skulsk

3. KGW Gminy Skulsk

4. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GOK Sport

5. Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku

3.TERMIN I MIEJSCE

08.07.2018r. (niedziela) –plaża gminna w Skulsku przy ul. Targowej.

4.KATEGORIE WIEKOWE:

  1. JUNIOR:

dz. 7 – 12 lat ; ch.7 - 12 lat-1,2km

dz. 13 – 16 lat ; ch. 13 – 16 lat-2 km

  1. Bieg Główny - OPEN - 8,6 km

- kobiety

- mężczyźni

IV. Nordic Walking - OPEN - 4,3km

- kobiety

- mężczyźni

5. PROGRAM IMPREZY:

Biuro zawodów czynne od 12.30 do14.10 – zapisy.

14.15 - Otwarcie zawodów

14:20 - start biegu przełajowego dzieci oraz juniorek i juniorów na dystansie 1,2km (bez opłaty startowej, po wcześniejszym zgłoszeniu)

15.00 star tbiegu przełajowego młodzieży na dystansie 2 km (bez opłaty startowej, po wcześniejszym zgłoszeniu).

15.30 start Biegu Głównego kobiet i mężczyzn – OPEN na dystansie 8,6 km.

16.00 start Marszu Nordic Walking kobiet- OPEN na dystansie 4.3 km.

Około 30minut po przybyciu ostatniego zawodnika odbędzie się dekoracja zwycięzców i loteria z nagrodami.

Po dekoracji posiłek wszystkich zawodników.

6. NAGRODY:

Za miejsca 1-3 w biegu głównym oraz nordic walking zawodnicy otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

W biegach juniorskich i młodzieży przewidziany jest medal dla każdego zawodnika oraz upominki dla zwycięzców.

Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal, posiłek, napój oraz biorą udział w loterii z nagrodami.

7. UCZESTNICTWO:

W biegu i marszu nordic walking juniorów i młodzieży zgoda pisemna rodziców lub opiekuna prawnego.

Osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie startowe.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Wszyscy uczestnicy zawodów biorą udział na własne ryzyko a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas zawodów.

Pobranie numeru startowego jest jednocześnie akceptacją powyższych warunków uczestnictwa. W trakcie zawodów zawodnicy obowiązkowo muszą być oznakowani numerami startowymi przypiętymi na piersiach.

Opłata startowa – online www.sportmaniacs.com do 30 czerwca wynosi 25 złotych

Opłata startowa uiszczona gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów. Opłata wynosi 35,00 złotych.

Zawodnicy -mieszkańcy Gminy Skulsk nie mają obowiązku uiszczania opłaty startowej.

Uczestnicy zawodów muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość przy odbiorze numeru startowego.

Po zakończeniu zapisów lista startowa zostanie zamknięta i opublikowana na stronie: sportmaniacs.com

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Zapisy:

A) Formularz na stronie www.sportmaniacs.com

B) telefonicznie pod nr telefonu: 603 305 998

C) e-mail: sg.skulsk@o2.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z każdym uczestnikiem wywiadu, fotografowania go oraz filmowania w celach reklamowych, promocyjnych, wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz innych zdarzeniach komercyjnych mających na celu promocję wydarzeniasportowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych przedstawiających uczestników zawodów w celach promocyjnych.

INFORMACJE tel. 603 305 998.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Skulsk

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼