15 abr 2018, Zabierzów

4MOBILITY GRAND PRIX W AQUATHLONIE POŚCIGOWYM - runda 4 Zabierzów

Clasificaciones

Clasificaciones

K8-M8 (100m i 0,5km)
15/04/2018 09:00 0.6km

K10-M10 (200m i 1km)
15/04/2018 09:00 1.2km

K12-M12 (200m i 1km)
15/04/2018 09:00 1.2km

K14-M14 (400m i 2km)
15/04/2018 09:00 2.4km

K16-M16 (600m i 3km)
15/04/2018 09:00 3.6km

K18-M18 (800m i 5km)
15/04/2018 09:00 5.8km

Age Group (600m i 3km)
15/04/2018 09:00 3.6km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

Co to jest aquathlon?


Aquathlon to odmiana triathlonu. Zawodnicy kolejno: pływają i biegną, bądź biegną, pływają i jeszcze raz biegną (nie ma kolarstwa).
W aquathlonie nie ma oficjalnie ustalonych dystansów. Przykładowym dystansem w aquathlonie może być 800m pływania i 5 km biegu.


Regulamin zawodów w aquathlonie

CEL:
- popularyzacja aquathlonu jako konkurencji prowadzającej do triathlonu;
- kontrola umiejętności pływackich i biegowych wśród zawodników;
- podnoszenie poziomu rywalizacji poprzez działania cykliczne.


WARUNKI OGÓLNE:
- Cykl imprez 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym odbywa się ̨ zgodnie z przepisami organizacyjnymi Polskiego Związku Triathlonu.
- Kierownictwo sportowe nad cyklem zawodów wpisujących się ̨ w 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym sprawuje Polski Związek Triathlonu.
- Dane osobowe uczestników 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym będą przetwarzane w celach przeprowadzenia klasyfikacji 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym. Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu, do którego przynależy oraz roku urodzenia.
- Dane osobowe uczestników 4MobilIty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym będą̨ wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych ososobowych (kst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
- Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 4Mobilty Grand
Prix w Aquathlonie Pościgowym.
- Uczestnik zawodów wyraża zgodę̨ na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.


ORGANIZATORZY:
Polski Związek Triatlhlonu
Iron Dragon Triathlon Team
Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie
UKP Kmita Zabierzów
Szkoła Pływania RAK- swimsport


KIEROWNICTWO ZAWODÓW :
Artur Czerwiec
Krystian Frankiewicz
Damian Wentrych


SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW:
Artur Czerwiec


SPONSORZY :
4mobilty.pl- Sponsor Główny
Dotsport - Michał Kosmowski - Sponsor
Cortez Czekolady - Piotr Urbanik
FoodCare Zabierzów


ORGANY WSPIERAJĄCE :
Polski Związek Triathlonu
Ministerstwo Sportu
Gmina Zabierzów- Wójt Elżbieta Burtan
Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Zabierzowie - Dyr Adam Liss
Jacek Krupa- Marszałek Województwa Małopolskiego- Patronat honorowy


BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW:
Ośrodek sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie ul. Kolejowa 15a, 32-080 Zabierzow
Tel. Artur Czerwiec 509536643 email artur.czerwiec@irondragon.pl


Kategorie wiekowe i dystanse w Aquathlonie w podziale na dziewczęta i chłopcy (decyduje rok urodzenia nie data):
Obowiązkowo: GP – objęci punktacją:

K14 i M14 – młodziczki i młodzicy; pływanie 400 m/ bieg 2 km
K16 i M16 – juniorki młodsze i juniorzy młodsi; pływanie 600 m/ bieg 3 km
K18 i M18 – juniorki i juniorzy; pływanie 800 m/ bieg 5 km
*W kategoriach GP – obowiązuje zakaz używania skór i kolców


Dodatkowe kategorie:
K8 i M8 – dziewczęta i chłopcy 8-9 lat/ pływanie 100 m/ bieg 0,5 km
K10 i M10 – dziewczęta i chłopcy 10-11 lat/ pływanie 200 m/ bieg 1 km
K12 i M12 – dziewczęta i chłopcy 12-13 lat/ pływanie 200 m/ bieg 1 km
Age Group – K16 i M16 (16-39 lat), K40 i M40 (weterani)/ pływanie 600m/ bieg 3 km


KONKURENCJE:
Dystans pływacki odbędzie się na pływalni OSR Zabierzow ul. Kolejowa 15a w Zabierzowie.
Serie pływackie będą rozstawione uwzględniając czas zgłoszenia.
Dystans biegowy odbędzie się na terenie przyległym do pływalni. Droga asfaltowa.


KLASYFIKACJA:
W podziale na kategorie wiekowe i płeć.
Wynik końcowy to łączny czas z pływania i biegu. Zawodnicy po konkurencji pływackiej bedą startować odcinki biegowe z przewagą uzyskaną po pływaniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wyłącznie przez stronę internetową www.irondragon.pl zakładka aquathlon
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11.04.2018r (środa) godzina 22.00 po tym terminie zapisy tylko w biurze zawodów.


OPŁATY:
- Zawodnicy kategorii młodzieżowych i kategorii objętych cyklem Grand Prix Polski opłata startowa wynosi 30zł do dnia 13.04.2018r (piątek - decyduje wpływ na konto) 50 zł w dniu zawodów, gotówką w biurze zawodów
- zawodnicy age grup 60 zł do dnia 13.04.2018r (piątek - decyduje wpływ środków na konto) 100 zł gotówką w biurze zawodów


PATRONAT MEDIALNY:
Dziennik Polski, Goniec, Z nad Rudawy


WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do zawodów będą dopuszczone osoby zdrowe posiadające licencję PZTri. lub po podpisaniu przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenia o stanie zdrowia oraz osoby, które uiściła opłatę startową zgodna z regulaminem.


NAGRODY:
Za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych, w podziale na dziewczęta i chłopców medale oraz nagrody rzeczowe. Upominek dla każdego „finishera”.
Wsród wszystkich startujących na końcu zawodów zostaną rozlosowane nagroda główna - niespodzianka.
Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty odbiór podczas losowania.
W miarę pozyskiwania sponsorów ilość nagród może ulec zmianie.


Postanowienia Końcowe:
Do startu nie zostaną dopuszczone osoby które nie zweryfikują swojego udziału w zawodach w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem. Osoby które nie złożą pisemnej zgody na udział w zawodach (druk w załączeniu).
Organizator wprowadza limit uczestników do 300 osób
Zawody odbędą się z zabezpieczenie ratowników WOPR oraz ratownika medycznego.
Pomiar czasu ręczny w konkurencji pływackiej i elektroniczny na odcinku biegowym.
Nie dopuszcza się startu w kolcach.
Wyniki zawodów bedą publikowane na stronie www.irondragon.pl zakładka aquathlon. Wyniki zawodów i punktacja cyklu na stronie www.triathlon.pl


ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW:
15.04.2018r- niedziela
7.30- 8.45 otwarcie biura zawodów i rejestracja zawodników
8.00- 8.45 rozgrzewka w wodzie
9.00 start konkurencji pływackiej w podziale na kategorie wiekowe, płeć zgodnie z kategoriami wiekowymi.
11-13.00 przerwa regeneracyjna
13.15/ 13.30 start konkurencji biegowych zgodnie z kategoriami wiekowymi i w kolejności po docinku pływackim.
15.00 dekoracje
16.00 zakończenie zawodów
*Program minutowy zawodów może ulec zmianie. Weryfikacja harmonogramu na podstawie zgłoszeń zostanie podana 13.04.2018r w piątek.

4MOBILITY GRAND PRIX W AQUATHLONIE POŚCIGOWYM


1. Organizatorzy:

Organizator główny: Polski Związek Triathlonu
Organizatorzy poszczególnych imprez:
a. SWIMTRI Rzeszów
b. UKP Kmita Zabierzów/ Water Knights Triathlon Zabierzów
c. UAM Triathlon Poznań
d. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Triathlonu
e. UKS Tri-Team Rumia we współpracy z MOSiR Rumia


2. Sponsorzy:

4mobility S.A.


3. Cele:

a. popularyzacja aquathlonu jako konkurencji prowadzającej do triathlonu;
b. kontrola umiejętności pływackich i biegowych wśród zawodników;
c. podnoszenie poziomu rywalizacji poprzez działania cykliczne.


4. Terminy i miejsca:

a. 10.03.2018 – Rzeszów
Pływalnia ROSIR Rzeszów, ul. Ks. Józefa Jałowego 23a, Park Jedności Polonii z Macierzą (przy
pływalni ROSIR)
b. 18.03.2018 – Poznań
Obiekty sportowe UAM Poznań, ul. Zagajnikowa
c. 07.04.2018 – Szczecin,
Pływalnia: Floating Arena, ul. Wąska 16, Park Jasne Błonia
d. 15.04.2018 – Zabierzów
OSR Zabierzów ul. Kolejowa 15a
e. 22.04.2018 – Rumia (finał)
Pływalnia MOSiR w Rumi ul. Rodziewiczówny 8


5. Klasyfikacje, kategorie wiekowe i dystanse:

Obowiązkowo: GP – objęci punktacją:
K14 i M14 – młodziczki i młodzicy; pływanie 400 m/ bieg 2 km
K16 i M16 – juniorki młodsze i juniorzy młodsi; pływanie 600 m/ bieg 3 km
K18 i M18 – juniorki i juniorzy; pływanie 800 m/ bieg 5 km
W kategoriach GP – obowiązuje zakaz używania skór i kolców
Dodatkowe kategorie:
K8 i M8 – dziewczęta i chłopcy 8-9 lat/ pływanie 100 m/ bieg 0,5 km
K10 i M10 – dziewczęta i chłopcy 10-11 lat/ pływanie 200 m/ bieg 1 km
K12 i M12 – dziewczęta i chłopcy 12-13 lat/ pływanie 200 m/ bieg 1 km
Age Group – K16 i M16 (16-39 lat), K40 i M40 (weterani)/ pływanie 600 m/ bieg 3 km


6. Zasady przebiegu zawodów

Po konkurencji pływania zawodnicy ustawiani są w rzędzie wg kolejności zajętych miejsc od
pierwszego do ostatniego, ruszają do konkurencji biegowej od pierwszego zawodnika po
pływaniu, kolejni wypuszczani są przez sędziego wg strat czasowych, do końcowej klasyfikacji
liczy się kolejność wbiegnięcia na metę.
W przypadku chipowego pomiaru czasu o ostatecznej kolejności decyduje czas zmierzony
elektronicznie.

7. Zasady punktacji

a. Zawodnikom liczą się 2 najlepsze wyniki punktowe z 4 możliwych startów.
b. Punkty według następującego klucza będą naliczane w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior.
Punktacja zwycięzcy:
Zwycięzca za wygraną otrzymuje 500 punktów.
Punktacja kolejnych zawodników:
Czas uzyskany przez zwycięzcę (w sek.) jest dzielony przez czas uzyskany przez danego
zawodnika (w sek.). Wynik dzielenia mnożony jest razy 500. Uzyskana liczba jest liczbą
punktów zdobytą przez danego zawodnika.
Przykład:
Zwycięzca uzyskał łączny czas 24 min 55 sek (łącznie 1495 sekund). Za zwycięstwo otrzymuje
500 punktów.
Miejsce drugie zajął zawodnik z 00:27:04 (łącznie 1624 sekundy).
Wynik punktowy drugiego zawodnika obliczamy następująco:
Wynik punktowy 1495/1624 = 0,9205 x 500 = 460,28 punktów (do dwóch miejsc po
przecinku)
c. Zawodnicy zdobywają punkty na 4 pierwszych zwodach: Rzeszów, Poznań, Szczecin
i Zabierzów. Dwa najlepsze wyniki zaliczane są do rankingu, na podstawie, którego zawodnik
uzyskuję kwalifikację do udziału w zawodach finałowych w Rumi.
d. Do zawodów finałowych kwalifikuje się po 20 najlepszych zawodników z danej kategorii
wiekowej.


8. Wyniki:

Wyniki cyklu będą publikowane na stronie www.triathlon.pl


9. Program zawodów:

Przygotowany przez poszczególnych organizatorów.

10. Zapisy:

Zasady zgłoszeń́ na zawody oraz szczegółowe przepisy regulowane będą ̨ na podstawie
odrębnych Regulaminów dla poszczególnych imprez

11. Pomiar czasu

W gestii organizatorów lokalnych.

12. Nagrody:

Medale i upominki rzeczowe za miejsca I – III we wszystkich kategorii wiekowych.
W kategoriach objętych cyklem Grand Prix:
Na imprezie finałowej, nagrodami ufundowanymi przez Polski Związek Triathlonu, nagrodzeni
zostaną zawodnicy z miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach.

13. Sędziowie

Zapewnieni przez organizatorów lokalnych.


14. Warunki uczestnictwa

a. wiek zgodny z kategorią,
b. opieka osoby pełnoletniej,
c. zgłoszenie w terminie,
d. badania lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o podleganiu zawodnika opiece
lekarza sportowego.

15. Warunki ogólne

a. Cykl imprez 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym odbywa się ̨ zgodnie z przepisami
organizacyjnymi Polskiego Związku Triathlonu.
b. Kierownictwo sportowe nad cyklem zawodów wpisujących się ̨ w 4Mobilty Grand Prix
w Aquathlonie Pościgowym sprawuje Polski Związek Triathlonu.
c. Dane osobowe uczestników 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym będą
przetwarzane w celach przeprowadzenia klasyfikacji 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie
Pościgowym. Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z
nazwą klubu, do którego przynależy oraz roku urodzenia.
d. Dane osobowe uczestników 4Mobilty Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym będą ̨
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych ososobowych (kst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
e. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
f. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 4Mobilty Grand
Prix w Aquathlonie Pościgowym.
g. Uczestnik zawodów wyraża zgodę ̨ na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej
licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom
imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w
wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼