Oct 21 2023, Papiol (El)

Mitja del Castell 2023

Results

Results

Mitja Experience
21/10/2023 19:00 13.9km

Mitja del Castell
21/10/2023 18:00 22km

Contact info

Contact the organizer

Rules

REGLAMENT DE LA CURSA – MITJA DEL CASTELL –

 Article 1
La Mitja del Castell és una cursa impulsada i organitzada per l’Associació Esportiva La Mitja
del Castell i amb la col·laboració de l'Ajuntament del Papiol.

 Article 2
La 9a edició de la Mitja del Castell i la 6a edició de la Mitja Experience, tindrà lloc el
dissabte 21 d’octubre del 2023, a les 18h la Mitja del Castell i a les 19h la Mitja Experience.
L’inici d’inscripcions, el 27 de juliol del 2023. I la presentació de la cursa, el 21 de setembre del 2023, a les 20h, a la Plaça del Castell
del Papiol.

 Article 3
Les inscripcions es podran fer per Internet a la web oficial de la cursa
www.mitjadelcastell.com i a la pàgina de www.sportmaniacs.com/es
El preu de la inscripció de la Mitja del Castell, serà de 32€. A partir del 22 de setembre
de 2023, el preu passarà a ser de 35€
El preu de la Mitja Experience serà de 27€. A partir del 22 de setembre de 2023, el preu
passarà a ser de 30€
De cada inscripció es destinarà 1€ a un projecte o institució humanitària no governamental
local.
La inscripció per Internet es tancarà el 16 d’octubre del 2023 o quan s’arribi als 500
participants.
Tot i que no s’acceptaran inscripcions el dia de la cursa, l’Organització es reserva el dret
d’acceptar inscripcions amb un recàrrec de 5€ en cas que quedin dorsals disponibles.  Article 4
La Mitja del Castell, és una cursa de muntanya, amb una distància de 22,1 km. i amb un
desnivell positiu aproximat de 1.260m. La Mitja Experience tindrà una distancia de 13,9 km.
i 690m de desnivell positiu aprox. Circuits amb corriols (55%), pista (37,5%) i asfalt (7,5%)
aproximat, amb sortida i arribada al Passatge Parellada.
El recorregut estarà marcat per Km i degudament senyalitzat amb cinta i/o pintura ecològica.
Els participants no podran sortir del recorregut marcat.
Una vegada donada la sortida, NO es podrà canviar de distància.
L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

 Article 5
El temps màxim per realitzar el recorregut serà de 4h30m per la Mitja del Castell i de

2h30m per la Mitja Experience. L’organització tindrà control de tots els corredors que hagin pres la sortida per tal d’assegurar-
se que arriben a la zona d’arribada, en el cas de que sigui necessari o obligatori, caldrà

respectar les indicacions dels jutges de la cursa.
Qualsevol infracció del reglament podrà significar la desqualificació.

Els participants que decideixin retirar-se de la cursa, hauran de comunicar-ho obligatòriament
a l’Organització mitjançant els voluntaris distribuïts en el recorregut o el control de pas més
proper al lloc de la retirada.
La retirada de la cursa no suposarà la pèrdua dels regals i serveis oferts per l’organització.
L’organització es guarda el dret de posar un control de pas en qualsevol punt del recorregut i
es verificarà a l’arribada que tots els participants hagin passat per aquest. De no ser així, serà
motiu de desqualificació.

 Article 6
És una cursa de caràcter popular amb l’objectiu d’assolir un màxim de 500 participants.
La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no. En qualsevol cas,
s'haurà de tenir els 18 anys complerts el dia de la celebració de la prova.
Els menors de 18 anys es valorarà cas a cas la seva participació a la Mitja Experience i
sempre sota la responsabilitat del seu pare / mare / tutor legal, caldrà contactar amb
l'organització info@mitjadelcastell.com
Es realitzaran diferents classificacions, tan en categoria masculina com femenina, d'acord amb
l'any de naixement. Cada corredor participa a la Mitja del Castell o Mitja Experience sota
la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar la prova.
Per una bona dinamització de la cursa, queda prohibit córrer amb gossos.

 Article 7
Categories establertes, masculines i femenines, tant per la Mitja del Castell com per la
Mitja Experience:
Absoluta tres primers classificats masculins i femenins
Sub-23 (menys de 23 anys) nascuts del 2001 i després JM JF
Sènior (de 23 a 45 anys) nascuts entre el 2000 al 1978 SM SF
Veterà (més de 45 anys) nascuts del 1977 i abans VM VF
Local * residents al Papiol LM LF
Els premis de la classificació general no són acumulatius respecte als de les
categories
L’organització podrà demanar DNI o algun altre document oficial per a la comprovació de
l’edat dels atletes, i en el cas de la categoria local, per verificar la direcció.
* Per a optar al premi local és imprescindible estar censat i creuar l'arribada amb la bandera
que l'organització disposarà a la Florida (Plaça Antoni Gaudí). Si durant el trajecte de la
Florida al Passatge Parellada fos avançat, es considerarà guanyador a qui creui amb la
bandera, es tracta d'un tram, per tant, neutralitzat per als locals.

 Article 8
Per poder participar i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el dorsal amb el xip inclòs
que haurà facilitat l’organització, s’haurà de portar de manera ben visible. Els participants que
no facin servir el dorsal no entraran a la classificació. Els dorsals adjudicats són personals e
intransferibles.

Material obligatori: Got per avituallament líquid i frontal + piles de recanvi.

Material aconsellable: Telèfon Mòbil amb bateria carregada i la geolocalització activada.

 Article 9
Hi haurà trofeus per els tres primers classificats de la general masculina i femenina, pel primer
de cada categoria, i pels primers classificats locals masculí i femení.
Per poder optar al premi local és imprescindible residir al Papiol i poder acreditar-ho en cas de
que l'Organització ho sol·liciti.
Els guanyadors de la general masculina i femenina obtindran un dorsal gratuït per la següent
edició.
El cronometratge el durà a terme l’empresa Novotiming.
Les classificacions sortiran a la pàgina web de la cursa i a la web de
https://sportmaniacs.com/ca/services/inscription/mitja-del-castell-2023

 Article 10
La Cursa disposa de l’assegurança obligatòria però no es fa responsable dels perjudicis morals
i/o materials que puguin causar els participants i espectadors durant aquesta competició, si bé
vetllarà per evitar-los. L’organització recomana als participants fer una revisió mèdica i/o
prova d’esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars
característiques anteriorment o portin un període prolongat de temps sense fer activitat física.
A tal efecte l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el
corredor durant la cursa i/o durant les hores properes a la finalització de la mateixa.

 Article 11
Les persones participants disposaran d’avituallaments líquids i sòlids. A la Mitja del Castell
hi haurà un primer avituallament al km 9 (hi haurà assistència mèdica), i un segon al km 13,5.
Per la Mitja Experience, hi haurà un avituallament al km 9 (hi haurà assistència mèdica).
Per totes dues distancies hi haurà avituallament final.
Disposem d’avituallaments per a celíacs.
També hi haurà serveis d’aparcament, guarda-roba (en cap cas els organitzadors
anteriorment mencionats es faran càrrec dels danys o furts dels objectes dipositats),
vestuaris, dutxes i de fisioteràpia. Control policial i d’ambulància.

 Article 12
Tots els participants tindran la “bossa del corredor” amb obsequis, que es repartirà un cop
finalitzi la cursa. Els dorsals, es recolliran el mateix dissabte 21 (a partir de les 16h) a la
sortida, davant la Biblioteca Valentí Almirall (Passatge Parellada, 1).
Hi haurà un avituallament al finalitzar la prova, per corredors i voluntaris.

 Article 13
L’escalfament es realitzarà de forma lliure, fora del recorregut de la Cursa.
Es programarà un entrenament dirigit per les dues distancies, el dissabte 7 d’octubre del
2023 a les 18h.

 Article 14
Pel sot fet d’inscriure’s, s’accepta aquest reglament. Tot el que no s’hi reflecteixi queda a
criteri de l’organització.
L’acceptació del reglament suposa, també, el compromís i respecte al medi ambient i la fauna
i flora del Parc Natural de Collserola, abans, durant i després de la prova.
El participant que no respecti la normativa del Parc serà desqualificat.

www.parcnaturalcollserola.cat/pages/bones-practiques

 Article 15
Una vegada efectuada la inscripció a la prova, no es realitzarà cap devolució del import, llevat
que la prova es suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a la mateixa.
Les reclamacions i propostes de millora es faran per escrit un cop finalitzada la cursa i la
decisió de l’organització serà inapel·lable.

 Article 16
Els participants autoritzen a l’organització, l’ús de la seva imatge, amb les fotografies i vídeos
que puguin fer-se al llarg de tot l’esdeveniment, mitjançant qualsevol dispositiu i sense límit
temporal. Els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i
cognoms, el lloc obtingut a la classificació general i la pròpia del participant, la categoria; la
marca esportiva realitzada.

 Article 17
El lliurament de trofeus s’iniciarà a les 21:30h, a la pista esportiva (Passatge Parellada, 1). No
presentar-se a l’entrega de premis implica perdre el trofeu.

 Article 18
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les
dades personals de les persones físiques (RGPD), vostè. dóna el seu consentiment per al
tractament de les dades personals aportades a través de la seva inscripció així com de la seva
imatge dins de la prova per als fins propis de l'organització, desenvolupament i promoció de
La Mitja del Castell i/o Mitja Experience, i amb finalitat esportiva, promocional o
comercial de l'Associació Esportiva La Mitja del Castell. Aquestes dades seran incorporades a
un fitxer titularitat de l'Associació Esportiva La Mitja del Castell, inscrit en el Registre d’Entitats
esportives.
L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts
en aquesta Llei a través d'escrit dirigit al Mail de l'Associació Esportiva La Mitja del Castell,
info@mitjadelcastell.com

 Article 19
L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.

REGLAMENTO DE LA CARRERA – MITJA DEL CASTELL –

 Artículo 1

La Mitja del Castell es una carrera impulsada y organizada por l’Associació Esportiva La Mitja
del Castell y con la colaboración de l’Ajuntament del Papiol.  Artículo 2
La 9a edición de la Mitja del Castell y la 6a edición de la Mitja Experience, tendrá lugar el
sábado 21 de octubre de 2023, a las 18h la Mitja del Castell y a las 19h la Mitja Experience.
El inicio de inscripciones, el 27 de julio de 2023. Y la presentación de la carrera, el 21 de septiembre de 2023, a las 20h, en la Plaza del
Castillo del Papiol.

 Artículo 3
Las inscripciones se podrán hacer por Internet en la web oficial de la carrera
www.mitjadelcastell.com y en la página de www.sportmaniacs.com/es
El precio de la inscripción de la Mitja del Castell, será de 32€. A partir del 22 de
septiembre de 2023, el precio pasará a ser de 35€
El precio de la Mitja Experience será de 27€. A partir del 22 de septiembre de 2023, el
precio pasará a ser de 30€
De cada inscripción se destinará 1 € a un proyecto o institución humanitaria no gubernamental
local.
La inscripción por Internet se cerrará el 16 de octubre de 2023 o cuando se llegue a los 500
participantes.
Aunque no se aceptarán inscripciones el día de la carrera, la Organización se reserva el derecho
de aceptar inscripciones con un recargo de 5 € en caso de que queden dorsales disponibles.  Artículo 4
La Mitja del Castell, es una carrera de montaña, con una distancia de 22,1 km. y con un
desnivel positivo aproximado de 1.260m. La Mitja Experience tendrá una distancia de 13,9
km. y 690m de desnivel positivo aprox. Circuitos con senderos (55%), pista (37,5%) y asfalto
(7,5%) aproximado, con salida y llegada en Passatge Parellada.
El recorrido estará marcado por Km y debidamente señalizado con cinta y / o pintura ecológica.
Los participantes no podrán salir del recorrido marcado.
Una vez dada la salida, NO se podrá cambiar de distancia.
La organización podrá modificar el recorrido, por causas ajenas y / o de fuerza mayor.

 Artículo 5
El tiempo máximo para realizar el recorrido será de 4h30m para la Mitja del Castell y de
2h30m para la Mitja Experience. La organización tendrá control de todos los corredores que hayan tomado la salida con el fin de
asegurarse de que llegan a la zona de llegada, en el caso de que sea necesario u obligatorio,
habrá que respetar las indicaciones de los jueces de la carrera.
Cualquier infracción del reglamento podrá significar la descalificación.

Los participantes que decidan retirarse de la carrera, deberán comunicarlo obligatoriamente a la
Organización mediante los voluntarios distribuidos en el recorrido o el control de paso más
cercano al lugar de la retirada.
La retirada de la carrera no supondrá la pérdida de los regalos y servicios ofrecidos por la
organización.
La organización se guarda el derecho de poner un control de paso en cualquier punto del
recorrido y se verificará a la llegada que todos los participantes hayan pasado por este. De no
ser así, será motivo de descalificación.

 Artículo 6
Es una carrera de carácter popular con el objetivo de alcanzar un máximo de 500 participantes.
La carrera está abierta a atletas de cualquier nacionalidad, federados o no. En cualquier caso,
se deberá tener los 18 años cumplidos el día de la celebración de la prueba.
Los menores de 18 años se valorará caso a caso su participación a la Mitja Experience y
siempre bajo la responsabilidad de su padre / madre / tutor legal, habrá que contactar con la
organización Info@mitjadelcastell.com
Se realizarán diferentes clasificaciones, tanto en categoría masculina como femenina, de
acuerdo con el año de nacimiento. Cada corredor participa en la Mitja del Castell o Mitja
Experience bajo su responsabilidad y dispone de un nivel de condición física suficiente para
afrontar la prueba.
Para una buena dinamización de la carrera, queda prohibido correr con perros.

 Artículo 7
Categorías establecidas, masculinas y femeninas, tanto para la Mitja del Castell como para la
Mitja Experience:
Absoluta tres primeros clasificados masculinos y femeninos
Sub-23 (menos de 23 años) nacidos del 2001 y después JM JF
Sénior (de 23 a 45 años) nacidos entre 2000 a 1978 SM SF
Veterano (más de 45 años) nacidos del 1977 y antes VM VF
Local * residentes en El Papiol LM LF
Los premios de la clasificación general no son acumulativos respecto a los de las
categorías
La organización podrá pedir DNI o algún otro documento oficial para la comprobación de la
edad de los atletas, y en el caso de la categoría local, para verificar la dirección.
* Para optar al premio local es imprescindible estar censado y cruzar la llegada con la bandera
que la organización dispondrá a la Florida (Plaza Antoni Gaudí). Si durante el trayecto de la
Florida al Passatge Parellada fuera avanzado, se considerará ganador a quien cruce con la
bandera, se trata de un tramo, por lo tanto, neutralizado para los locales.

 Artículo 8
Para poder participar y optar a clasificarse, es obligatorio correr con el dorsal que habrá
facilitado la organización, se deberá llevar de forma bien visible. Los participantes que no
utilicen el dorsal no entrarán en la clasificación. Los dorsales adjudicados son personales e
intransferibles.

Material obligatorio: Vaso para avituallamiento líquido y frontal + pilas de recambio.

Material aconsejable: Teléfono móvil con batería cargada y geolocalización activada.

 Artículo 9
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la general masculina y femenina, para el
primero de cada categoría, y los primeros clasificados locales masculino y femenino.
Para poder optar al premio local es imprescindible residir en El Papiol y poder acreditarlo en
caso de que la Organización lo solicite.
Los ganadores de la general masculina y femenina obtendrán un dorsal gratuito para la
siguiente edición.
El cronometraje lo llevará a cabo la empresa Novotiming.
Las clasificaciones saldrán en la página web de la carrera y en la web de
https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/mitja-del-castell-2023

 Artículo 10
La Carrera dispone del seguro obligatorio pero no se hace responsable de los perjuicios morales
y / o materiales que puedan causar los participantes y espectadores durante esta competición,
si bien velará para evitarlos. La organización recomienda a los participantes hacer una revisión
médica y / o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de
similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin hacer
actividad física. A tal efecto la organización no se hace responsable de cualquier patología
médica que sufra el corredor durante la carrera y / o durante las horas cercanas a la finalización
de la misma.

 Artículo 11
Las personas participantes dispondrán de avituallamientos líquidos y sólidos. En la Mitja del
Castell habrá un primer avituallamiento en el km 9 (habrá asistencia médica), y un segundo en
el km 13,5.
Para la Mitja Experience, habrá un avituallamiento en el km 7,5 (habrá asistencia médica).
Para ambas distancias habrá avituallamiento final.
Disponemos de avituallamientos para celíacos.
También habrá servicios de aparcamiento, guardarropa (en ningún caso los organizadores
anteriormente mencionados se harán cargo de los daños o hurtos de los objetos depositados),
vestuarios, duchas y de fisioterapia. Control policial y de ambulancia.

 Artículo 12
Todos los participantes tendrán la "bolsa del corredor" con obsequios, que se repartirá una vez
finalice la carrera. Los dorsales se recogerán el mismo sábado 21 (a partir de las 16h) en la
salida, delante de la Biblioteca Valentí Almirall (Passatge Parellada, 1).
Habrá un avituallamiento al finalizar la prueba, para corredores y voluntarios.

 Artículo 13
El calentamiento se realizará de forma libre, fuera del recorrido de la carrera.
Se programará un entrenamiento dirigido para ambas distancias, el sábado 7 de octubre de
2023 a las 18h.

 Artículo 14
Por el solo hecho de inscribirse, se acepta el presente reglamento. Todo lo que no se refleje
queda a criterio de la organización.
La aceptación del reglamento supone, también, el compromiso y respeto al medio ambiente y la
fauna y flora del Parc Natural de Collserola, antes, durante y después de la prueba. El
participante que no respete la normativa del Parque será descalificado.

www.parcnaturalcollserola.cat/pages/bones-practiques

 Artículo 15
Una vez efectuada la inscripción a la prueba, no se realizará ninguna devolución del importe,
salvo que la prueba se suspenda por decisión de la organización y / o por causas imputables a
la misma.
Las reclamaciones y propuestas de mejora se harán por escrito una vez finalizada la carrera y la
decisión de la organización será inapelable.

 Artículo 16
Los participantes autorizan a la organización, el uso de su imagen, con las fotografías y vídeos
que puedan hacerse a lo largo de todo el evento, mediante cualquier dispositivo y sin límite
temporal. Los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el
nombre y apellidos, el lugar obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la
categoría; la marca deportiva realizada.

 Artículo 17
La entrega de trofeos se iniciará a las 21:30h, en la pista deportiva (Passatge Parellada, 1). No
presentarse a la entrega de premios implica perder el trofeo.

 Artículo 18
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de los
datos personales de las personas físicas (RGPD), usted. da su consentimiento para el
tratamiento de los datos personales aportados a través de su inscripción así como de su imagen
dentro de la prueba para los fines propios de la organización, desarrollo y promoción de la
Mitja del Castell y / o Mitja Experience , y con finalidad deportiva, promocional o comercial
de l’Associació Esportiva La Mitja del Castell. Estos datos serán incorporados a un fichero
titularidad de l’Associació Esportiva La Mitja del Castell, inscrito en el Registro de Entidades
deportivas.

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
establecidos en dicha Ley a través de escrito dirigido al Mail de l’Associació Esportiva La Mitja
del Castell,
info@mitjadelcastell.com

 Artículo 19
La Organización se reserva el derecho de modificar este reglamento en el caso de que fuera

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼