Jan 23 2022, Bydgoszcz

Cross Run Budstol Invest 2021-2022

Registrations & info

Runners registered in Cykl Dziecięcy - Grand Prix

-km

NameGenderClub
A, NFemaleSP 16 BYDGOSZCZ
B, DMaleSP32
B, AFemaleAKADEMIA MISTRZOW SPORTU
B, PFemaleAKADEMIA MISTRZOW SPORTU
Ć, AFemaleAKADEMIA MISTRZÓW SPORTU
F, JMaleINDEPENDENT
G, IMaleSP 67 BYDGOSZCZ
G, KMaleINDEPENDENT
G, PMaleINDEPENDENT
J, AFemaleINDEPENDENT
J, JMaleINDEPENDENT
J, TMaleINDEPENDENT
K, WMaleINDEPENDENT
K, KFemaleSP 60
K, NFemaleAKADEMIA MISTRZOW SPORTU
K, BMaleINDEPENDENT
K, BMaleINDEPENDENT
K, JMaleINDEPENDENT
K, FMaleINDEPENDENT
K, LFemaleAKADEMIA MISTRZOW SPORTU
K, HFemaleAKADEMIA MISTRZOW SPORTU
K, JMaleAKADEMIA MISTRZOW SPORTU
K, AFemaleINDEPENDENT
L, BMaleINDEPENDENT
M, WMaleINDEPENDENT
M, MMaleINDEPENDENT
M, ZFemaleINDEPENDENT
M, WMaleINDEPENDENT
M, HMaleAKADEMIA MISTRZOW SPORTU
N, LMaleAKADEMIA MISTRZOW SPORTU
O, IMaleINDEPENDENT
P, AFemaleINDEPENDENT
P, IFemaleINDEPENDENT
P, ŁMaleINDEPENDENT
P, AMaleINDEPENDENT
R, EMaleINDEPENDENT
R, ZFemaleAKADEMIA MISTRZOW SPORTU
R, VFemaleINDEPENDENT
S, AFemaleINDEPENDENT
S, AMaleINDEPENDENT
S, AZFemaleINDEPENDENT
W, BMaleAP MAŁYCH MISTRZÓW
W, MMaleINDEPENDENT
W, PMaleINDEPENDENT
W, PMaleINDEPENDENT