Oct 30 2016, Beniatjar

I BENICATRAIL

Results

Results

BENICATRAIL
30/10/2016 09:00 21.8km

Contact info

Contact the organizer660917819

Rules

1) REGLAMENT
1.1 La cursa
BENICATRAIL és una cursa de carreres per muntanya organitzada per l’Ajuntament de Beniatjar i el grup Corredors del Benicadell juntament amb l’empresa Multiesport.
La cursa es celebrarà el diumenge 30 d’Octubre de 2016 a les 09:00 hores, en la qual podrà participar qualsevol persona major d’edat capacitada sense distinció de sexe ni nacionalitat. Tot aquell menor d’edat haurà de fer arribar a l’organització un escrit signat pel pare/mare/tutor en el què conste l’autorització de poder participar-hi, sempre baix la responsabilitat d’aquest, però no entrarà en cap de les categories esmenades en el punt 1.4.
El recorregut de la prova aproximadament serà de 21.800 metres amb un desnivell positiu de 1300 metres (dades tretes amb un “Polar V650”, i que poden variar amb altres models i marques).
L’eixida i la meta estaran situats al C/ Sant Roc 19, en l’Ajuntament de Beniatjar.
1.2 Inscripcions i entrega de xips i pitrals:
Les inscripcions es podran realitzar:
- A la web www.multiesport.es des del divendres 17 de Juny fins el dimecres 26 d’Octubre, ambdós inclosos.
- Presencialment, a la tenda Tramuntana Esports de Gandia (C/ Vallier, 3).
L’import de l’ inscripció serà de 15 € fins en la totalitat del termini d’inscripcions
A més, la cursa tindrà una aportació solidària per part dels participants, on en el moment de la inscripció podran donar 1€ destinat a l’Associació Protectora d’Animals N.O.A. de Llutxent.
L’entrega de pitrals i xips es farà en dos sessions:
Dissabte dia 29 d’Octubre: de 18:00 a 20:00 hores en el hall de l’Ajuntament de Beniatjar, en la mateixa zona d’eixida de la cursa.
El mateix dia de la prova: de 07:30 les 08:45 en el hall de l’Ajuntament de Beniatjar en la mateixa zona d’eixida de la cursa.
Per poder recollir el pitral serà necessari mostrar el DNI als voluntaris que allí estiguen fent l’entrega. Es podrà recollir el pitral d’un altra persona sols si es presenta un full firmat per aquesta i amb fotocòpia del seu DNI.
Dintre de les nostra voluntat d’aconseguir la menor degradació possible del nostre paratge de l’Ombria del Benicadell, el nombre de participants està limitat a 300 persones, on l’organització es reserva 5 inscripcions, les quals de no ser cobertes seran posades a través de la web ww.multiesport.es.
1.3 Devolució de la inscripció
Una vegada completada la inscripció, es podrà demanar l’anulació de la mateixa únicament a través de correu electrònic. Amb la devolució, el corredor/a sols accedirà al 75% del preu total pagament efectuat en la inscripció de la cursa, sempre i quant es sol·licite abans del dia 23 de Setembre (inclòs) per lesió o infermetat.
Per poder-la sol·licitar caldrà enviar al correu info@multiesport.es amb el certificat mèdic corresponent, demanant la devolució de la inscripció per aquests motius.
Una vegada els tràmits de la devolució s’hagen completat, la plaça quedarà lliure, de manera que altra persona puga realitzar la inscripció per a la cursa.
1.4 Categories
Les categories establides per l’organització, les quals donaran després l’accés als trofeus seran les següents:
- Categoria “Sènior masculí”: de 18 a 39 anys (ambdós inclosos).
- Categoria “Sènior femení”: de 18 a 39 anys (ambdós inclosos).
- Categoria “Veterà masculí”: 40 anys o superior.
- Categoria “Veterana femenina”: 40 anys o superior.
- Categoria “Absoluta masculina”: tots els participants masculins de la cursa.
- Categoria “Absoluta femenina”: totes les participants fèmines de la cursa.
- Categoria “Local Masculí”.(*)
- Categoria “Local Femení”. (*)
Els trofeus s'entregaran a les 12:30 h. al pòdium, situat en la mateixa zona d’eixida/meta.
En cas d’haver-hi algun/a participant que no haja arribat a la meta, l’organització donarà l’avís durant l’entrega de premis, i se li farà l’entrega del mateix 15 minuts després d’haver creuat la línia de meta.
* Es considera corredor/a local a tota aquella persona:
- Que estiga empadronada actualment al poble.
- Que haja estat més d’un any empadronada al poble.
Per a la categoria es tindrà en compte l’edat del corredor complida l’any 2016.
1.5 Premis i obsequis
Es farà entrega d’un trofeu acreditatiu als 3 primers classificats absoluts de la cursa, tant masculins com femenins (*) Després també s’entregaran 3 trofeus als primers classificats de les categories Sènior i Veterà.
* Aquell/a corredor/a que obtinga un dels tres premis absoluts de la cursa, no podrà obtenir el de la seua categoria, per tant, la posició correrà al següent participant de la categoria. Amb aquesta mesura, tractem d’aconseguir que més participants puguen optar a premi, i per tant, fer un poc més accessible i atractiva la prova.
Pel que fa a la categoria local, es farà entrega d’un trofeu acreditatiu al millor participant masculí i femení locals.
Tots els participants inscrits a la BenicaTRAIL de Beniatjar, tindran dret a la bossa del corredor, on, com a mínim, rebran la camiseta commemorativa de la cursa. (*) A més a més, aquesta bossa podrà augmentar en detall en funció de les empreses col·laboradores i del nombre de participants que a ella s’inscriguen.
* A partir del 24 d’Octubre (inclòs), cap participant podrà optar a tenir camisa a la seua bossa del corredor, degut al cessament de producció de la casa on es confeccionen les camises.
1.6 Temps màxim i punts de control
La meta es tancarà 5 hores i 30 minuts després de donar l’eixida. Per tant, tal i com es comenta al primer punt, a les 09:00 hores es donarà el tret d’eixida, tancant-se la meta a les 14:30 hores. (*)
L’organització concerta els següents temps de pas, coincidents tots ells en un dels tres avituallaments:
- Primer punt de tall de pas: kilòmetre 5’4, després d’1 hora i 15 minuts de fer el tret d’eixida.
- Segon punt de tall de pas: kilòmetre 9’7, després de 2 hores i 30 minuts de fer el tret d’eixida.
- Tercer punt de tall de pas: kilòmetre 16’5, després de 4 hores i 15 minuts de fer el tret d’eixida.
Aquests controls es tindran que respectar, on un dels organitzadors, el qual anirà com a “corredor granera”, farà l’avís al/la corredor/a com a que està fora del temps de cursa. Donada la situació, aquest després farà l’avís a la zona de meta on es desqualificarà al participant.
El/la corredor/a afectat, podrà seguir sempre fins la línia de meta, baix la seua responsabilitat. En altre cas, pot sol·licitar el trasllat a la zona de meta a l’organització (bé en qualsevol dels tres avituallaments, o bé a “corredor granera” que li haja fet l’avís).
*Cal afegir que una persona amb uns entrenaments previs, unes condicions mínimes i amb capacitat de realitzar aquests tipus de proves i distàncies, pot completar la cursa sense cap tipus de problema, quant a temps establert.
1.7 Avituallaments
Els participants comptaran amb 3 avituallaments al llarg del recorregut més un avituallament final:
- Kilòmetre 5’4: avituallament líquid.
- Kilòmetre 9’7: avituallament sòlid i líquid.
- Kilòmetre 16’4: Avituallament sòlid i líquid.
- Zona de meta: avituallament final, sòlid i líquid. A banda prepararan uns aperitius exclusivament per a tots els participants en la prova.
Tot aquell producte dels avituallaments (tant sòlids com líquids) que no hagen estat consumits pels participants, i estiga en bon estat, serà donat amb fins socials.
1.8 Asistencia Sanitaria i punts de retirada
Existirà assistència sanitària en els següents punts de la cursa:
- Zona de meta. En ella estarà situada l’ambulància.
- Punts intermedis del recorregut (més concretament, als avituallaments). Qualsevol corredor/a podrà abandonar la cursa en el moment que ho dessitge, sempre i quant ho faça saber en el punt d’avituallament més proper o al “corredor granera”. En els avituallaments hi haurà un responsable posat per l’organització, el qual avisarà en el moment donat a als organitzadors i aquests decidiran si cal que l’ambulància vaja fins l’avituallament o bé si s’haurà d’esperar a baixar amb el cotxe de l’organització una vegada tancat el pas de l’avituallament.
1.9 Desqualificacions
Seran motius de desqualificació:
- No col·locar el pitral en una zona visible per a l’organització, sobretot en l’entrada a meta.
- Entrar a meta sense el pitral (ja que aquest du el xip incorporat).
- No passar pels punts de control establerts (avituallaments), realitzant un recorregut alternatiu al marcat per l’organització.
- Alterar la publicitat del dorsal.
- Portar el dorsal i/o el xip adjudicat a un altre corredor.
- Deixar residus fora de les zones d’avituallament.
- Mostrar signes clars d’esgotament o qualsevol alteració física o psíquica que pose en perill la salut del propi corredor o de la resta.
- Mantenir una actitud inadequada contra l’entorn natural, als participants i als membres de l’organització i voluntariat.
- No donar auxili a qualsevol participant que ho puga necessitar en un moment donat.
1.10 Zona d’aparcament
L’organització habilitarà distint punts d’aparcament en la zona del poble. (*)
- Carrer músic Enric Pardo.
- Carrer dels llauradors.
- Avinguda de la Piscina.
- Camí del cementeri.
Així mateix, l’organització avisarà amb antelació qualsevol modificació de les zones (tant reducció, com ampliació).
* Degut a que es tracta d’un poble menut, amb zones molt reduïdes per a l’aparcament, l’organització recomana pujar en grup de diverses persones per tal de facilitar la tasca d’aparcament, així com arribar amb prou temps d’antelació per poder estacionar el cotxe en una zona apropiada.
1.11 Ètica esportiva
Es tracta d’una cursa esportiva, i per tant, compagina competició amb diversió. Hem de tenir clar que tots tenim el dret de gaudir de la mateixa per tant, hem elaborat una sèrie de criteris que puguen ajudar a que tots els participants, veïns, voluntaris i visitants a aconseguir la major diversió possible entre ells i amb l’entorn de la cursa:
- Companyerisme amb la resta de participants i amb el personal de la cursa durant el transcurs de la mateixa (voluntaris, organitzadors,...).
- Respectar l’entorn, tirant les deixalles en els punts que s’habilitaran en els avituallaments.
- Prestar auxili a aquell que ho puga necessitar durant la cursa, i avisar immediatament a qualsevol membre de l’organització o voluntariat per poder socórrer-lo.
1.12 BenicaTRAIL solidari
Per una banda, en la inscripció cada participant podrà donar 1€ de manera voluntària, el qual anirà destinat a una associació designada per l’organització. En aquesta primera edició, rebrà aquesta contribució l’Associació Protectora d’Animals N.O.A. de Llutxent.
1.13 Vehicles autoritzats
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran aquells que estiguen designats per l’organització.
1.14 Assegurança
La cursa estarà coberta per una Assegurança de Responsabilitat Civil y una Assegurança d’Accidents que cobrirà a tots els participants inscrits a la BenicaTRAIL de Beniatjar.
1.15 Serveis de dutxa
Tots aquells participants que ho desitgen podran fer ús de les dutxes que l’organització habilita en el poliesportiu municipal.
A més a més, el fet d’haver corregut la cursa possibilita al participant a poder entrar de manera gratuïta dintre de la piscina municipal, podent fer-ne ús de la mateixa.
1.16 Acceptació del Reglament
Tots els participants inscrits a la BenicaTRAIL acceptaran haver llegit el reglament i aprovat tot allò que diu en el moment de la inscripció.
Qualsevol modificació del reglament serà degudament informada mitjançant la pàgina oficial de Facebook (Benicatrail) i la pàgina web d’inscripcions (www.multiesport.es).
L’organització, per causes de força major e imprevistos importants, es reserva el dret a variar qualsevol punt d’aquest reglament, a la modificació del recorregut o horaris, i inclús a la
D’aquesta manera l’organització té prevists un recorregut alternatius en cas de que les circumstàncies posen en perill la seguretat dels corredors. Aquest recorregut alternatiu serà posat a disposició dels participants amb antelació si es donara el cas d’haver d’emprar-lo, on es detallarien les modificacions fetes, així com les dades tècniques més importants.
* El mal oratge no serà obstacle pera la realització de la prova, si bé l’organització es reserva el dret de suspendre-la sempre que considere que pot haver-hi perill per als participants de la BenicaTRAIL. Una vegada suspesa la cursa, s’estudiarà realitzar-la altra data. Si es suspèn de manera definitiva, no es reintegraran els diners de la inscripció, ja que les despeses de l’organització ja estan fetes. Així i tot, el participant tindrà dret a la seua bossa, de manera que s’informarà de com recollir-la.
1.17 Observacions
Degut a que es tracta d’una cursa de semi-autosuficiència, l’organització recomana el portar algun tipus de producte d’hidratació (bidó, motxilla,...), així com també esportives i roba tècnica pròpies de l’esport de muntanya.
Les reclamacions oportunes de la cursa, es faran de manera verbal als membre de l’organització no més tard de 30 minuts després de la comunicació dels resultats oficials.
D’acord amb els interessos promocionals de la BenicaTRAIL, els inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i la classificació obtinguda en la cursa en qualsevol mitjà de difusió (Internet, premsa escrita, radio o TV.).
Qualsevol reclamació i allò no establert en aquest reglament, queda baix el criteri de l’organització.
Per a tot allò que no estiga contemplat en el present reglament, l’organització es basarà en els reglaments de competició de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV).

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼