Dec 18 2022, Barcelona

31a CURSA CEC COLLSEROLA

Results

Race photos already available!

Results

COLLSEROLA MITJA MARATÓ
22km

RAIONS SUB 6
0.8km

RAIONS SUB 8
1.19km

RAIONS SUB 10
2.7km

RAIONS SUB 12
4.311km

RAIONS SUB 14
4.311km

RAIONS SUB 17
5.5km

Contact info

Contact the organizer933152311

Rules

Reglament Cursa Collserola:

https://collserola.cec.cat/wp-content/uploads/CONDICIONS-GENERALS_REGLAMENT.pdf

Reglament Cursa Raions:

https://www.feec.cat/wp-content/uploads/2022/06/Reglament-Circuit-Escoles-de-trail-2022.pdf

Autorització menors

Per tal de poder participar a la cursa dels Raions cal que els i les tutores legals del participant menor d'edat signin aquesta autorització i la presentin el dia 18 de desembre, dia de la cursa.

https://collserola.cec.cat/wp-content/uploads/Autoritzacio-menor-cursa-Collserola_2022.pdf

Web cursa:

https://collserola.cec.cat/

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼