Feb 18 2024, Castellbisbal

14a Cursa de Muntanya de Castellbisbal 2024

Results

Results

Cursa llarga
18/02/2024 09:00 23.5km

Cursa curta
18/02/2024 10:00 13.3km

Contact info

Contact the organizer

Rules

REGLAMENT

Article 1

La Cursa de Muntanya de Castellbisbal és una cursa impulsada i organitzada pel C.E Mindundis team i l'Ajuntament del Castellbisbal conjuntament.

Article 2

La 14ª edició de la Cursa de Castellbisbal, tindrà lloc el Diumenge 18 Febrer del 2024, a les 9h sortida del circuit llarg i a les 10h sortida del circuit curt.

Article 3

Les inscripcions es podran fer per Internet a la web oficial de la cursa. El preu del circuir llarg, serà de 28€ i el preu de la del circuit curt serà de 24€. A partir del 9 de Gener aquets preus s’incrementaran en +2 eur. L’inscripció per Internet es tancarà el 15 de Febrer del 2024 o quan s’arribi als 500 participants (màxim establert per l’orgaintazació). Tot i que no s’acceptaran inscripcions el dia de la cursa, l’Organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions amb un recàrrec de 5€ en cas que quedin dorsals disponibles.

Article 4

La Cursa de muntanya de Castellbisbal, és una cursa de muntanya, amb una distància aproximada de 23,5km i un desnivell positiu aproximat de 1.100m en el seu circuit llarg i d’aproximadament 13km. i 550m de desnivell positiu en el seu circuit curt. Circuits amb corriols (72%), pista (20%) i asfalt (8%) aproximat, amb sortida i arribada al Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal. El recorregut estarà marcat amb diferents punts Kilometrics i degudament senyalitzat amb cinta i/o cal blanca. Els participants no podran sortir del recorregut marcat. Una vegada donada la sortida no es podrà canviar de circuit.

El circuit no es farà públic abans del dia de la cursa ja que trancorre per propietats privades que ens deixan passar el dia de la cursa pels seus terrenys on normalment no es pot transitar.

L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

Article 5

El temps màxim per realitzar el recorregut serà de 4h30m pel circuit llarg i de 3h30m pel circuit curt. L’organització tindrà control de tots els corredors que hagin pres la sortida per tal d’assegurar-se que arriben a la zona d’arribada, en el cas de que sigui necessari o obligatori, caldrà respectar les indicacions dels jutges de la cursa. Qualsevol infracció del reglament podrà significar la desqualificació. Els participants que decideixin retirar-se de la cursa, hauran de comunicar-ho obligatòriament a l’Organització mitjançant els voluntaris distribuïts en el recorregut o el control de pas més proper al lloc de la retirada. La retirada de la cursa no suposarà la pèrdua dels regals i serveis oferts per l’organització. L’organització es guarda el dret de posar un control de pas en qualsevol punt del recorregut i es verificarà a l’arribada que tots els participants hagin passat per aquest. De no ser així, serà motiu de desqualificació.

Article 6

És una cursa de caràcter popular amb l’objectiu d’assolir un màxim de 500 participants. La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no. En qualsevol cas, s'haurà de tenir els 18 anys complerts el dia de la celebració de la prova. Els menors de 18 anys es valorarà cas a cas la seva participació al circuit curt i sempre sota la responsabilitat del seu pare / mare / tutor legal i caldrà possar en coneixement de l'organització la seva participació.
Es realitzaran diferents classificacions, tan en categoria masculina com femenina, d'acord amb l'any de naixement. Cada corredor participa a la Cursa de muntanya de Castellbisbal sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar la prova. Per una bona dinamització de la cursa, queda prohibit córrer amb gossos.

Article 7

Categories establertes, masculines i femenines, tant pel circuit llarg com pel circuit curt de la Cursa de muntanya de Castellbisbal:

  • General tres primers classificats masculins i femenins
  • Sub-23 (menys de 22 anys) JM JF
  • Sènior (de 23 a 44 anys) SM SF (el dia de la cursa)
  • Veterà (més de 45 anys) VM VF (el dia de la cursa)
  • Local residents a Castellbisbal LM LF

Els premis no són acumulatius excepte el local. L’organització podrà demanar DNI o algun altre document oficial per a la comprovació de l’edat dels atletes, i en el cas de la categoria local, per verificar la direcció.

Article 8

Per poder participar i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el dorsal amb el xip inclòs que haurà facilitat l’organització, s’haurà de portar de manera ben visible. Els participants que no facin servir el dorsal no entraran a la classificació. Els dorsals adjudicats són personals e intransferibles.

Article 9

Hi haurà trofeus per els tres primers classificats de la general masculina i femenina, pel primer de cada categoria, i pels primers classificats locals masculí i femení. Per poder optar al premi local és imprescindible residir a Castellbisbal i poder acreditar-ho en cas de que l'Organització ho sol·liciti. El cronometratge el durà a terme l’empresa Novotiming. Les classificacions sortiran a la pàgina web de dita empresa i es publicaran a les xarxes socials.

Article 10

La Cursa disposa de l’assegurança obligatòria però no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar els participants i espectadors durant aquesta competició, si bé vetllarà per evitar-los. L’organització recomana als participants fer una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període prolongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores properes a la finalització de la mateixa.

Article 11

Les persones participants disposaran d’avituallaments líquids i sòlids. Al circuit llarg hi haurà 1 avituallament líquid i 3 més de líquid i sòlid. Al circuit curt, hi haurà 2 avituallaments líquid/sòlid. Per totes dues distancies hi haurà avituallament final. També hi haurà serveis d’aparcament, guarda-roba (en cap cas els organitzadors anteriorment mencionats es faran càrrec dels danys o furts dels objectes dipositats). Control policial i d’ambulància.

Article 12

Tots els participants tindran la “bossa del corredor” amb obsequis, que es repartiran a la recollida de dorsals, que es recolliran a partir de les 7:30am, el mateix dia de la cursa i fins 15 min abans de cada sortida i el dia abans a partir de les 18h i fins les 20h. NO ES FARÀ ENTREGA DE CAP BOSSA DE CORREDOR FORA DELS HORARIS I DIES ESTABLERTS.

Hi haurà un avituallament al finalitzar la prova, per corredors i voluntaris.

Article 13

L’escalfament es realitzarà de forma lliure, fora del recorregut de la Cursa.

Article 14

Pel sot fet d’inscriure’s, s’accepta aquest reglament. Tot el que no s’hi reflecteixi queda a criteri de l’organització. L’acceptació del reglament suposa, també, el compromís i respecte al medi ambient i les arees privades per on trescorre la cursa. El participant que no ho respecti quedarà desqualificat.

Article 15

Una vegada efectuada la inscripció a la prova, no es realitzarà cap devolució de l’import, llevat que la prova es suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a la mateixa. Si fos així l’organització podría descomptar de l’import les despesses que comporti la devolució de l’inscripció. Les reclamacions i propostes de millora es faran per escrit un cop finalitzada la cursa i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

Article 16

Els participants autoritzen a l’organització, l’ús de la seva imatge, amb les fotografies i vídeos que puguin fer-se al llarg de tot l’esdeveniment, mitjançant qualsevol dispositiu i sense límit temporal. Els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general i la pròpia del participant, la categoria; la marca esportiva realitzada.

Article 17

El lliurament de trofeus s’iniciarà a les 13h. No presentar-se a l’entrega de premis implica perdre el trofeu.

Article 18

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les dades personals de les persones físiques (RGPD), vostè. dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seva inscripció així com de la seva imatge dins de la prova per als fins propis de l'organització, desenvolupament i promoció de La Cursa de muntanya de Castellbisbal, i amb finalitat esportiva, promocional o comercial de Mindundis team. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer titularitat de Mindundis Team, inscrit en el Registre d’Entitats esportives. L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través d'escrit dirigit al Mail clubmindundisteam@gmail.com

Article 19

Hi haurà 4 pernils en un punt del recorregut, dos pel circuit llarg i dos pel circuit curt. El primer participant masculí i femení de cada circuit que vulgui portar el pernil fins a meta, será seu. En cas de rebre ajuda i sigui detectat per l’organització, el pernil passarà a ser per un sorteig entre els voluntaris.

Article 20

La 14ª edición de la Cursa de muntanya de Castellbisbal formarà part de la BIGK EXPLORES ( @bigk_explores )

Article 21

L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.

OBSEQUIS

Hi haurà 4 pernils en un punt del recorregut, dos pel circuit llarg i dos pel circuit curt. El primer participant masculí i femení de cada circuit que vulgui portar el pernil fins a meta, serà seu. En cas de rebre ajuda i sigui detectat per l'organització, el pernil passarà a ser per un sorteig entre els voluntaris.

Gràcies a l’acord de col·laboració i patrocini amb la marca BigK aquest será l’obsequi de la 14ª edició de la Cursa de Muntanya de Castellbisbal:

MOTXILLA IMPERMEABLE BIGK:

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼