15 дек. 2019, Eivissa

CURSA S´INDIOT 2019

Результаты

Результаты

Контактная информация

Связаться с организатором633470934

Базовая информация

Время и место проведения соревнования
SALIDA EN CALLE CUATRE CANTONS DE PUIG D´EN VALLS (JUNTO COLEGIO S´OLIVERA)
Выдача нагрудных номеров
CIERRE INSCRIPCIONES VIERNES 13 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 RECOGIDA DORSALES: CENTRO CULTURAL DE PUIG D´EN VALLS SÁBADO 14 DE DICIEMBRE DE 12 A 18H. RECOGIDA OBLIGATORIA
Политика возврата
Por ser una prueba de inscripción gratuita no existe política de devoluciones. Agradecemos por este motivo que te inscribas con responsabilidad y que si te registras tomes la salida.

Регламент

Normes de participació a la Cursa de s’indiot 2019

Article 1

Estructura de la Cursa de s’Indiot 2019

La Cursa de s’Indiot és un conjunt de tres proves ciclistes, organitzada pel Consell d’Eivissa, mitjançant l’empresa Ibiza Blue Challenge, que tendrà lloc el dia 15 de desembre de 2019. Les proves són les següents:

1.Cursa cicloturista: de +-23 quilòmetres. Adreçada a tota persona amb edat igual o superiora 13 anys. Cursa neutralitzada en tot moment.Places limitades a 200 participants.

Recorregut: Sortida al carrer Quatre cantons de Puig d’en Valls, E-20, camí vell de Sant Mateu, PMV812 , rodona ITV i tornada pel mateixrecorregut.+- 23 quilòmetres

2.Cursa cicloesportiva: de +-50 quilòmetres. Adreçada a tota persona amb edat igual o superior a 15 anys. Només s’hi poden utilitzar bicicletes decarretera. Categories: júnior, elit sub-23, màster 30, màster 40, màster 50 i màster60-70. Places limitades a 300 participants.

Recorregut: sortida al carrer Quatre cantons de Puig d’en Valls, E-20, camí vell de Sant Mateu, PMV812-2, EI- 200, circumval·lació Sta Eulària, PM810, camí de Morna, E-10, PMV812-2, camí vell de Sant Mateu, E-20, carrer Quatre cantons de Puig d’en Valls.+- 50 quilòmetres

3. Cursa júnior: de ± 1.000 metres al carrer Quatre cantons de Puig d’en Valls. Dirigida a tota persona de 5 a 12 anys i persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials.

La prova estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’Annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Article 2 Horaris de sortida.

 • Cursa cicloesportiva: 10.00 hores.
 • Cursa cicloturista: 10.10 hores.
 • Cursa júnior: 10.20 hores.

Article 3 Inscripció

La inscripció es gratuïta, inclou l’assegurança d’accidents i una peça de regal que es donarà per ordre de recollida del dorsal i fins s´acabin. Les persones participants de la cursa cicloesportiva rebran també un xip, que s’ha de retornar al final de la cursa.

Article 4 Participació a la prova

La participació a la prova està sota la responsabilitat de les persones participants. La persona participant en el moment de la seua inscripció manifesta trobar-se físicament apta per a la prova.

Qualsevol ciclista amb necessitats especials que prengui part en la prova amb una bicicleta de mà (handbike) haurà d’anar permanentment acompanyat/ada per un ciclista vestit amb una armilla reflectant i aquest ha de circular darrere de la persona amb discapacitat.

Article 5 Forma i llocs d’inscripció

 1. Les inscripcions es podran realitzar a la plataforma de sportmaniacs.com.
 2. 1. El termini per a la inscripció comença el dilluns 18 de novembre a les 8:00 hores i finalitza el dia 13 de desembre a les 12.00 hores.
 3. 2. Les inscripcions es consideren definitives. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita.

Article 6 Reconeixement mèdic

Es recomana a les persones participants fer-se un reconeixement mèdic abans de participar a la prova.

Article 7 Cronometratge

El control del temps de la cursa competitiva es faràde manera electrònica mitjançant l’ús de xip, que es proporcionarà en el moment de la recollida del dorsal.

De manera automàtica es donarà per no classificades les persones participants que no tenguin pas de control en tots els punts:

 • Sortida a l’horari previst.
 • Arribada.
 • Altres punts de control situats al llarg del recorregut.

Article 8 Sistema d’eliminació

Es disposarà d´un punt de tall al quilòmetre 30 de la prova cicloesportiva situat a l´entrada de la carretera de Sant Joan a l´alçada de Cana Pepeta. Tota persona participant que passi 20 minuts després del primer ciclista es considera fora de cursa, i haurà de lliurar dorsal i xip i, si ho troba convenient, fer ús del vehicle escombra. El temps màxim per arribar a línia de meta sirà de dues hores des del moment de la sortida.

Article 9 Recollida de dorsals

La recollida de dorsals i xips es realitzarà obligatòriament el dissabte dia 14 de desembre al Centre Cultural de Puig d’en Valls entre les 12 i les 18 hores. Tota persona participant ha de portar, de forma obligatòria i visible, el xip i el dorsal que l’organització li hagi proporcionat sense crear cap modificació des de l’original. Els membres de l’organització o les forces de l’ordre exclouran qualsevol persona participant que no porti col·locat de manera visible el dorsal. El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre’n l’ús a altres persones. No s’admetran reclamacions per pèrdua de xip o col·locació en lloc inadequat.

Article 10 Prohibicions

Es prohibeix la participació de qualsevol vehicle aliè a l’organització.

Article 11 Assistència mecànica

L’organització disposarà d’assistència mecànica al llarg de la prova. En cas d’avaria, la mà d’obra serà gratuïta, però les peces de recanvi correran a càrrec de les persones participants. Només es tendran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta. El servei es realitzarà amb un vehicle de suport durant el transcurs de la prova; en cas de no voler aquest servei, les persones participants han de portar els seus recanvis i ser autosuficients. L’assistència mecànica de l’organització és un servei de cortesia.

Article 12 Casc

És obligatori l’ús del casc de ciclisme homologat.

Article 13 Seguretat

La Prefectura Provincial de Trànsit de la Guàrdia Civil, la Policia Municipal i Protecció Civil vetlaran per la seguretat de la cursa.

Article 14 Seguretat viària

Totes les persones participants hauran d’observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la seguretat viària i el seu Reglament.

La prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi la llei serà expulsat/ada de la marxa. La inscripció a la prova suposa que la persona participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit.

Article 15

Despeses de les persones participants derivades de la prova, pèrdua o deteriorament d’objectes personals

L’organització no es fa responsable de les despeses que puguin contreure les persones participants durant la prova, ni de les pèrdues o les avaries que puguin patir les bicicletes o un altre equipament de les persones participants.

Article 16 Recollida de dorsal

Per recollir el dorsal és obligatori presentar el DNI o document d´autorització a tercers homologat (disponible a la plataforma sportmaniacs). No s´entregaran dorsals el dia de la cursa.

Article 17 Modificacions

La organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari.

Article 18 Expulsió de la prova

S’expulsarà de la prova qualsevol persona participant que:

No respecti el codi de circulació i l’ús de casc homologat.

No respecti les consignes de seguretat indicades per forces de l’ordre i per l’organització. No passi pel control de sortida, per altres situats en el recorregut o pel punt d’arribada.

Embruti o degradi l’itinerari, llançant deixalles. Disposi de vehicle de suport propi.

Sigui remolcada per qualsevol vehicle.

Realitzi comportaments que impedeixin el desenvolupament normal de la prova i que vagin en contra de les presents normes.

Article 19 Col·laboradors de la prova

L’organització designarà un grup de persones que tendrà com a funció vetlar per la seguretat de la prova. Aquestes persones tenen la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant, en especial de les conductes descrites a l’article 19. Aquestes comunicacions tendran idèntic valor que les denúncies efectuades per la mateixa organització.

Article 20 Causes de força major

L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o s’ajorna per causes de força major.

Article 21 Agrupaments de participants

L’organització es reserva el dret de realitzar agrupaments de participants al llarg del recorregut si per qüestions de seguretat així es requereix. La prova cicloturista de 20k anirà en tot moment agrupada i disposarà d´un punt d´avituallament i parada al km 10 (Restaurant Can Bernat).

Article 22 Trofeus de la cursa cicloesportiva

S’entregaran mitja hora després del tancament de meta. Les persones premiades tenen l’obligació de rebre els trofeus al podi. No s’enviaran per correu o servei de missatgeria.

La distinció dels trofeus es determinarà en funció del sexe i l’edat de la persona participant i el seu temps acreditat, de la següent manera:

Categoria femenina i masculina.

Dins de cada categoria, hi haurà trofeus per a les tres primeres persones classificades en les següents subcategories:

 • Júnior
 • Elit sub-23
 • Màster 30
 • Màster 40
 • Màster 50
 • Màster 60-70
 • GENERAL FINAL

Per validar una subcategoria, és necessària la participació de com a mínim quatre participants. En el cas que no es compleixin aquests mínims, les persones participants s’agruparan a la subcategoria més immediata inferior.

Es realitzarà un sorteig de regals entre tots els participants a qualsevol de les tres curses. La participació es farà amb el dorsal. Tots els participants premiats han de recollir, al moment de l´entrega, el regal obligatòriament.

Article 23 Dades de caràcter personal

Es garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, la persona inscrita a la Cursa de s’Indiot queda informada i presta el seu consentiment per incorporar les seues dades als fitxers automatitzats existents i al seu tractament per utilitzar-les en relació amb el desenvolupament de gestions administratives. Els participants inscrits a la cursa de s´indiot autoritzan a l´organització a sa publicació de fotografies on puguin apareixe menors de edat.

Article 24 Acceptació de les normes

Inscriure’s en la Cursa de s’Indiot implica obligatòriament que la persona participant accepta aquestes normes de participació.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼