14 sep 2019, Quart de les Valls

XXIV VOLTA A PEU A QUART DE LES VALLS. V MEMORIAL IVAN SEGARRA

Clasificaciones

Clasificaciones

5K
14/09/2019 19:00 5km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

REGLAMENT 2019

Art. 1) La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Quart de les Valls organitza la XXIV Volta a Peu a Quart de les Valls V Memorial Iván Segarra amb la col·laboració dels Festers de 2019, C.A. La Vall de Segó i altres organismes. Enguany la Volta a peu a Quart de les Valls forma part del I Circuit de Carreres Populars “CRONOMETRA” Camp de Morvedre

Art. 2) La carrera es celebrarà el proper dissabte 14 de setembre de 2019 i podrà participar qualsevol persona, sense distinció de sexe o nacionalitat, naixcuts a partir de 2003. Els corredors menors de edat deuran aportar una autorització paterna com al model que es mostra al final del reglament.

Art. 3) El preu de la inscripció serà de 4€ (3´5 + 0´5 de despeses bancàries ) mitjançant el portal web www.sportmaniacs.com i estaran obertes fins el dijous 12 setembre a les 23:59h. Serà gratuïta per als veïns del municipi, que podran apuntar-se al mateix Ajuntament en horari de oficina fins el 12 de setembre . Les inscripcions tindran unes places limitades de 300 corredors. Hi haurà samarreta per a tots els corredors.

Art. 4) El recorregut té un traçat urbà i rural de 5000 metres. L’eixida i l’arribada estaran situades en front de les piscines municipals. Els/Les atletes hauran de realitzar el següent recorregut total, donant-se l’eixida de les proves a l‘hora que a continuació s’expressa:

Quilòmetres

Hora

Xupetins

0,2 km

18.30 h

Alevins

0,4 km

18:35 h

Infantils

0,6 km

18:40 h

Juvenils

1,0 km

18:45 h

Restants categories

5,0 km

19.00 h

Art. 5) S’establiran les següents categories:

CATEGORIES INFERIORS

EDAT

Xupetins

0 a 6 anys (2013- 2019)

Alevins

7 a 9 anys (2010-2012)

Infantils

10 a 12 anys (2007-2009)

Jovenils

13 a 15 anys (2004-2006)

CATEGORIES ABSOLUTES

NASCUTS EN

EDAT

SUB 23

1997-2003

16 - 22 anys

SENIOR

1985-1996

23 - 34 anys

MASTER A

1975-1984

35 - 44 anys

MASTER B

1965-1974

45 - 54 anys

MASTER C

1964 i anteriors

55 i mes

NOTA: LES CATEGORIES SE ESTABLEIXEN PER ANY DE NAIXEMENT

(*) Els corredors de 16 i 17 anys hauran d’aportar una signatura paterna/materna que els autoritza, i hauran d’entregar a la retirada del pitral. Sense aquest document no podran participar.

Art. 6) Es repartiran els següents premis:

· Trofeus als 3 primers classificats de la general, masculí y femení (acumulatius amb els diplomes per categoria)

· Diploma per als 3 primers classificats, masculí i femení, de cada categoria.

· Trofeu per al primer classificat local, masculí i femení.

· Trofeu al primer classificat i primera classificada del club d'Atletisme La Vall de Segó.

Art. 7) Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els que designe l’organització.

Art. 8) L’organització, patrocinadors i col·laboradors declinen tota responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició. No obstant, tots els participants inscrits i que hagen complimentat de forma correcta les dades, tindran una cobertura d´assegurança en accidents esportius. L’organització també declina qualsevol responsabilitat en problemes derivats d’aquells casos en què la persona complimente amb dades falses o errònies en la seua inscripció.

Art. 9) Els/Les atletes seran responsables de les seues dades i podran ser desqualificats en cas de donar-les falses (assegureu-vos de comprovar la vostra categoria)

Art. 10) Els servicis sanitaris estaran ubicats a la línia d’arribada.

Art. 11) Les possibles impugnacions o reclamacions deuran ser realitzades oralment al jutge àrbitre, no més tard de 30 minuts després de fer-se públics els resultats. Si són desestimades per aquest podrà fer-se una reclamació per escrit i pagant un dipòsit de 100,00 € al jurat d´apel·lació. En el cas d’una resolució favorable es tornaran els 100,00 €. Si no hi ha jurat d’apel·lació la decisió del jutge àrbitre és inapel·lable.

Art. 12) Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten íntegrament el reglament, reconeixent a l’hora d’inscriure’s que es troba en bones condicions físiques, no patir malaltia alguna que supose un risc per a la seua persona o el incapacite per a la seua participació, i assumint el risc derivat d’aquesta pràctica esportiva.

Art.13) L’organització es reserva el dret de modificar i/o ampliar qualsevol part d’aquest Reglament. De ser així, les modificacions seran oportunament publicades a la web www.sportmaniacs.com

INSCRIPCIÓ

Les categories Xupetins, Alevins, Infantils i Juvenils al mateix lloc de l’eixida fins mitja hora abans del començament de la prova. La resta de categories faran les inscripcions a través de la web fins el 12 de setembre a les 23:59 hores.

Els veïns de Quart de les Valls només podran inscriure’s a l’Ajuntament, en horari d’oficina fins el 12 de setembre i la seua inscripció serà gratuïta. Per complir aquest requisit, cal estar empadronat al municipi.

No s’admetran inscripcions el dia de la carrera

AUTORIZACION PARA MENORES DE 18 AÑOS

XXIV VOLTA A PEU A QUAT DE LES VALLS

V MEMORIAL IVAN SEGARRA

Don/Dña……………………………………………………………………, mayor de edad y con DNI nº…………… ………… padre/madre/tutor de………………………………………………………

Doy autorización para que mi hijo/a pueda participar en la XXIV Volta a peu a Quart de les Valls sobre un trazado de 5 km.

Firmado:

Quart de les Valls, 14 de septiembre de 2019

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼