15 jun 2024, Radom

XII Półmaraton Radomskiego Czerwca ‘76

Clasificaciones

Clasificaciones

XII Półmaraton Radomskiego Czerwca ‘76 - X Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy
16/06/2024 09:00 21.0975km

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy (LISTA ZWERYFIKOWANYCH)
16/06/2024 09:00 21km

II Czerwcowa Piątka – bieg - I BIEG LEKARZY 5km
16/06/2024 09:10 5km

I BIEG LEKARZY 5km (LISTA ZWERYFIKOWANYCH)
16/06/2024 12:00 5km

II Czerwcowa Piątka – marsz NW
16/06/2024 09:10 5km

Mila Radości – Dumne Warchoły
15/06/2024 11:00 1.609km

BIEG DZIECI
15/06/2024 10:00

BIEG DLA PATRYCJI
15/06/2024 11:15 1.609km

Información de contacto

Contactar con el organizador504574 021

Reglamento

REGULAMIN

XII Półmaraton Radomskiego Czerwca ‘76

II Czerwcowa Piątka – bieg i marsz NW

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 2. Upamiętnienie wydarzeń Radomskiego Czerwca ‘76
 3. Promocja miasta Radomia

II. ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY, WSPÓŁPRACA

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”, MOSiR Radom

Współorganizatorzy: Okręgowa Izba Lekarska, MZDiK, ZUK, Wodociągi Miejskie, Straż Miejska, KM Policji

Współpraca: Stowarzyszenie „Radomski Czerwiec ‘76”, NSZZ Solidarność „Ziemia Radomska”

Sponsor strategiczny: Gmina Miasta Radomia, Trend Glass

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

III. TERMIN IMPREZY

16 czerwca 2024 roku (niedziela)

IV. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE

Półmaraton:

 • Start - ulica Struga (obok Radomskiego Centrum Sportu)
 • Meta – hala sportowa Radomskiego Centrum Sportu (ul. Struga 63)
 • Trasa - ulice miasta Radomia (zgodnie z mapką przebiegu trasy). Oznakowanie pionowe każdego kilometra trasy. Punkty odżywcze na 5,10,15,20 km. Punkty odświeżania. Sanitariaty.

Limit czasu na ukończenie półmaratonu wynosi 3h, Czerwcowej Piątki – 50 min.

UWAGA: W ramach XII Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76 w dniu 16.06.2024r. rozegrane zostaną biegi dzieci
i młodzieży oraz Mila Radości – Dumne Warchoły. Regulamin tych biegów dostępny na: www.polmaratonradom.pl; www.biegiemradom.pl

V. UCZESTNICTWO I ŚWIADCZENIA

 1. W Półmaratonie Radomskiego Czerwca ‘76 mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia
  i posiadają aktualne badanie lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w zawodach.
 3. Każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub udziałem uczestnika w imprezie.
 7. Bieg z elektronicznym pomiarem czasu.
 8. Organizator zapewnia zawodnikom pomoc medyczna na miejscu imprezy.
 9. Organizator zapewnia zawodnikom na trasie - wodę, izotonik, banany oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
 10. Na trasie biegu ustawione będą punkty odświeżania z wodą i gąbkami oraz sanitariaty.
 11. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali sportowej MOSiR (własny śpiwór i materac ) – zgł. do 14.06.24

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt: biegiemradom@wp.pl; tel.: 504 574 021

Zgłoszenia:

UWAGA: Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.

VII. OPŁATY STARTOWE

Opłata startowa wnoszona w systemie e-przelewu, w wysokości zależnej od terminu wpływu na konto Organizatora:

 • 29.02 – półmaraton - 60zł ; 5km – 30 zł
 • 30.04 – półmaraton - 80zł ; 5km – 40 zł
 • 12.06 – półmaraton - 100zł ; 5km – 50 zł
 • Biuro zawodów – półmaraton - 120zł ; 5km – 60 zł

Opłata ulgowa w wys. 50% opłaty podstawowej na każdym etapie zgłoszenia poza biurem zawodów przysługuje:

 • Członkom Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, którzy mają opłacona składkę członkowską.
 • Członkom Stowarzyszenia „Radomski Czerwiec’76”
 • Uczestnikom Otwartych Mistrzostw Mazowsza Lekarzy
 • Osobom, które w dniu zawodów ukończyły: 65 lat (mężczyźni), 60 lat (kobiety).
 • W uzasadnionych przypadkach Organizator może całkowicie zwolnić uczestnika z opłaty startowej.

UWAGA: Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W terminie do dnia 09.06.2024 roku możliwe jest przeniesienie opłaty startowej na drugą osobę.

VIII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY

15.06.2024r. (sobota)

17.00 -21.00 - Biuro zawodów - Radomskie Centrum Sportu, ul. Struga 63 - zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych.

16.06.2024r. (niedziela)

07.00 – 08.30 – Biuro zawodów - Radomskie Centrum Sportu, ul. Struga 63 – zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych.

09.00 - Start „XII Półmaratonu Radomskiego Czerwca ‘76” oraz X Mistrzostw Mazowsza Lekarzy

09.10 – start Czerwcowej Piątki i Marszu NW

12.00 – 12.30 – Dekoracja zwycięzców – Czerwcowej Piątki i NW; XII PM RCz’76

UWAGA: Pakiet startowy za innego uczestnika, można odebrać po okazaniu w biurze zawodów upoważnienia na druku pobranym z panelu zgłoszeń.

UWAGA: Organizator nie gwarantuje otrzymania kompletnych pakietów startowych, oraz odpowiedniego rozmiaru koszulek dla osób dokonujących opłaty startowej w biurze zawodów.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Kategorie:

 • Kategoria open K i M
 • Kategoria generalna krajowa - K i M ( dot. półmaratonu)
 • Kategorie wiekowe - K i M 16 (16-19 lat); K i M 20 (20-29 lat); K i M 30 (30-39 lat); K i M 40 (40-49 lat); K i M 50 (50-59 lat); K i M 60 (60-69 lat); K i M 70 (70 lat i powyżej).
 • Kategoria ziemia radomska - K i M (dot. półmaratonu - mieszkańcy Radomia i powiatu radomskiego)

UWAGA: Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy – klasyfikacje i nagrody według odrębnego regulaminu dostępnego na www.polmaratonradom.pl ; www.biegiemradom.pl

Nagrody:

Półmaraton

 • Kategoria open K i M (miejsca 1-3) – puchary, nagrody finansowe odpowiednio – 2000; 1500; 1000 zł.
 • Kategoria generalna krajowa K i M (miejsca 1-5) – puchary, nagrody finansowe odpowiednio – 2000; 1500; 1000; 500; 300 zł.
 • Kategorie wiekowe K i M (miejsca 1-3) – puchary, nagrody finansowe odpowiednio – 200; 150; 100 zł.
 • Kategoria najlepszy zawodnik ziemi radomskiej K i M (miejsca 1-3) – puchary

UWAGA: Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open i kategorii generalnej krajowej, nie są brani pod uwagę przy klasyfikacji i nagrodach w kategoriach wiekowych

Czerwcowa Piątka

 • Kategoria open K i M (miejsca 1-3) – puchary, nagrody rzeczowe
 • Kategorie wiekowe K i M (1 miejsca) – puchary

UWAGA: Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open, nie są brani pod uwagę przy klasyfikacji i nagrodach w kategoriach wiekowych

Marsz NW

 • Kategoria open K i M (miejsca 1-3) – puchary, nagrody rzeczowe
 • Kategorie wiekowe K i M (1 miejsca) - puchary

UWAGA: Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open, nie są brani pod uwagę przy klasyfikacji i nagrodach w kategoriach wiekowych

Medale:

 • Wszyscy, którzy ukończyli bieg lub marsz NW

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.
 5. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
 6. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w dniu imprezy. Możliwe są zmiany regulaminowe, do odwołania imprezy włącznie.

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Dami; Zebrra TV; Radio Plus; Rekord Grupa Mediowa ; Radio Eska; Radio VOX FM Radom; Radio Radom; Radio Dla Ciebie; Echo Dnia; Gazeta Wyborcza; CoZaDzien.pl; RadomSport.pl; radom24.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼