25 sep 2021, Nowy Dwór Mazowiecki

POLSKA BIEGA 2021

Clasificaciones

Clasificaciones

BIEG OPEN MĘŻCZYŹNI 3km
25/09/2021 12:00 3km

BIEG OPEN KOBIETY 3km
25/09/2021 12:45 3km

BIEG 200m ROCZNIKI 2015 I MŁODSI
25/09/2021 10:15 0.2km

BIEG 400m ROCZNIKI 2014/2013
25/09/2021 10:30 0.4km

BIEG 800m ROCZNIKI 2012/2011
25/09/2021 10:45 0.8km

BIEG 800m ROCZNIKI 2010/2009
25/09/2021 11:00 0.8km

BIEG 1200m ROCZNIKI 2008/2007
25/09/2021 11:25 1.2km

Información de contacto

Contactar con el organizador227754142 wew.413

Reglamento

REGULAMIN

POLSKA BIEGA 2021

POLSKA BIEGA Z MAPĄ 2021

Nowy Dwór Mazowiecki, 25 września 2021 r.

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, udział mieszkańców gminy Nowy Dwór Mazowiecki w ogólnopolskiej akcji Polska Biega.

2. Popularyzacja zawodów biegowych na bieżni.

3. Integracja środowiska biegaczy na płaszczyźnie sportowej rywalizacji.

II. ORGANIZATOR

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

PUKS „Młode Orły”

III. TERMIN I MIEJSCE

25 września 2021 (sobota) w danej kategorii

Stadion Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Sportowa 66

IV. PROGRAM ZAWODÓW

Godz. 10:00 – otwarcie zawodów

Przedszkola:

godz. 10:15 – rocznik 2015 i młodsi – 200 m

Szkoły podstawowe:

godz. 10:30 – roczniki 2014/2013 – 400 m

godz. 10:45 – roczniki 2012/2011 – 800 m

godz. 11:00 – roczniki 2010/2009 – 800 m

godz. 11:25 – roczniki 2008/2007 – 1200 m

godz. 12:00 – OPEN kobiety – 3 km

godz. 12:45 – OPEN mężczyźni – 3 km

Bieg na orientację:

godz. 10:00-13:00 –kategorie: dzieci do 10 roku życia, młodzież do 14 roku życia, junior do 18 roku życia, senior do 35 roku życia, weteran od 36 roku życia.

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO:

  • W biurze zawodów 25 września, w godz. 8:30-11:00.
  • W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i wodę.
  • UWAGA! Koszulki wydawane są w Biurze zawodów.
  • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu prawo startu mają wszyscy chętni, którzy zarejestrują się przez system https://sportmaniacs.com/pl. oraz wypełnią oświadczenie w biurze zawodów, niepełnoletni muszą posiadać oświadczenia podpisane przez rodziców /opiekunów/. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r.w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. - Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001r) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

2. Zapisy zawodników odbywać się będą przez system besttime-sport, strona internetowa: https://sportmaniacs.com/pl

* Zapisy od 9 września do 22 września do godz. 23:59

3. Zapisy na biegi na orientację będą prowadzone w dniu zawodów u współorganizatorów – PUKS „Młode Orły”.

4. Każdy uczestnik zawodów otrzyma numer startowy i koszulkę.

5. Obowiązuje limit uczestników – 500 osób łącznie we wszystkich biegach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. Udział w biegu: kategoria OPEN – 10 zł, pozostałe kategorie bezpłatnie.

VI. NAGRODY

- medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników

Za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach statuetki i drobne upominki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

2. W czasie trwania zawodów biegowych (godz. 10:00-13:00) na terenie Stadionu Miejskiego będą odbywać się biegi na orientację. Zapisy w tej konkurencji będą prowadzone w dniu zawodów.

3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian, o których zobowiązuje się powiadomić uczestników przed startem.

5. W sprawach spornych i nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione.

8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

9. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Osoby z zasłoniętym numerem startowym w części lub całości nie będą klasyfikowane. Numer startowy posiada chip, a uczestnik zobowiązany jest oddać numer na mecie.

10. Maksymalna ilość osób startujących w jednym biegu nie może przekroczyć 30.

11. W przypadku większej ilości uczestników w danej kategorii zostaną utworzono kolejno finały A, B, C itd. Zwycięzcą zostanie osoba z najlepszym czasem ze wszystkich biegów w danej kategorii.

12. Godziny startów mogą ulec nieznacznym zmianom w zależności od liczby biegów w danej kategorii.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia poszczególnych biegów.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼