08 dic 2019, Benigánim

III TRAIL SENDES DE ROMAGUERA

Clasificaciones

¡Ya están disponibles las fotos de esta carrera!

Clasificaciones

TRAIL
08/12/2019 09:00 22km

SPRINT TRAIL
08/12/2019 09:00 14.75km

MARXA SENDERISTA
08/12/2019 09:00 10km

TRAIL (PER PARELLES MIXTES)
08/12/2019 09:00 22km

SPRINT TRAIL (PER PARELLES MIXTES)
08/12/2019 09:00 14.7km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

III Trail “Sendes de Romaguera” de Benigànim 2

Club d’Esports de Muntanya i Escalada
Benigànim Trail

Reglament
Article 1. La Organització
El Club d’Esports de Muntanya i Escalada Benigànim Trail organitza el tercer Trail Sendes de
Romaguera, constant de tres modalitats: un Trail Absolut de 22km, un Sprint Trail de 14.75km
i una marxa senderista de 10 km aproximadament. Les eixides de totes les curses seran a les
09.00 hrs desde la Plaça Major de Beniganim on també será l’arribada.


Article 2. Avituallaments
El trail Sendes de Romaguera, es disputa en condicions de semiautosuficiencia,
tant a l’Sprint Trail com en el Trail Absolut (entenent per aquest terme que el nombre
d’avituallaments d'aquestes proves exigeix als corredors carregar amb el seu propi menjar i
beguda per als trams entre els avituallaments).
Existiran avituallamients líquids i sòlids en els següents punts:
Sprint Trail/Marxa Senderista:
1-Km 5
2-Km 10
Trail Absolut:
1-Km 5
2-Km 10
3-km 15
Cada participant haurà de transportar el menjar i aigua que crega necessari.


Article 3. Marcatge i Mapa
L'itinerari per a les carreres estarà senyalitzat. Per a això, l'organització col·locarà balises,
cintes reflectores i es marcaràn especialment les zones més perilloses, els encreuaments i
desviaments en els quals hi haja perill de desorientació o pèrdua. Es lliurarà un mapa amb
l'itinerari dels punts d’avituallament obligatoris de cada recorregut a tots els corredors.


Article 4.Punts de control (PC)
Els participants, sota la seva responsabilitat, hauran de passar obligatòriament
pels PC i verificar el seu pas. Els PC estaran clarament visibles i en zones
estratègiques, però no es donaran a conèixer als corredors. Tots els PC són obligatoris i el no
passar per ells implica la desqualificació. La pèrdua del xip implicarà al corredor donar a
conèixer el seu pas de forma manual, a la persona utoritzada en aquest PC. Els corredors
III Trail “Sendes de Romaguera” de Benigànim 8
desqualificats o retirats hauran de passar per meta de manera obligatòria per descarregar el
xip i donar a conèixer la seva integritat.
Queda totalment prohibit escollir algun camí o senda alternativa per retallar el recorregut o
arribar abans a un avituallament o punt de control. El corredor que realitze alguna d'aquestes
infraccions serà desqualificat automàticament. Serà obligatori l'ús del xip que haurà de
col·locar-se en la sabatilla.


Article 5. Seguretat de la prova i segur
L'organització situarà personal autoritzat per vetllar per la seguretat dels participants. És
obligatori seguir les indicacions d'aquest, que estarà degudament identificat.
En cas d'abandó, cal comunicar-ho al més aviat possible al personal de l'organització.
Es disposarà de personal mèdic i ambulàncies en meta per intervenir en cas de necessitat.
En el cas que les condicions climatològiques ho requereixin, existirà un recorregut alternatiu
que es comunicarà convenientment en la reunió tècnica prèvia a la sortida.
En cas de males condicions meteorològiques o per raons de seguretat, l'organització es reserva
el dret de parar la prova, modificar el recorregut o variar els límits horaris.
Un equip escombra, encarregat de tancar la carrera, comprovarà el pas de tots els participants.
En tot cas, ELS PARTICIPANTS HAN DE SABER QUE:
 Es tracta d'una carrera de muntanya, que sovint discorre fora de camins, en la qual es
travessen, barrancs i zones rocoses que poden estar relliscoses, en definitiva, zones
bastant tècniques que ralenteixen el ritme de carrera, per la qual cosa cal tenir una
bona tècnica per desembolicar-se en aquests terrenys.
 L'orografia del terreny, les condicions meteorològiques o qualsevol altra
circumstància poden fer impossible una evacuació aèria i ràpida, i encara que
haurà posats de control i personal especialista repartit pel recorregut, és
possible que la retirada o el rescat sigui penós i durador. Una raó més per
la qual el corredor deu disposar de material personal adequat (veure
Articles 13 i 14. Llistes de material obligatori i recomanat).
Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa
d'assegurances concertada per l'organització que cobrirà els accidents que es produeixin com a
conseqüència directa del desenvolupament de la prova i mai com a derivació d'un patiment o
III Trail “Sendes de Romaguera” de Benigànim 9
tara latent, imprudència, inobservança de les lleis i de l'articulat d'aquest reglament, així com
els produïts en els desplaçaments à i des del lloc en què es desenvolupa la carrera


Article 6. Normes de Seguretat
És obligatori atendre les indicacions dels controls i de les persones de l'organització.
És obligatori socórrer a un participant que demandi auxili.
L'organització podrà retirar de la competició a un corredor i llevar-li el seu dorsal quan
consideri que aquest té minvades les seves capacitats físiques o tècniques a causa de la fatiga i
del desgast sofert durant el desenvolupament de la prova, garantint així la seva seguretat.
L'organització es reserva el dret d'organitzar grups per progresar junts en carrera per qüestions
de seguretat.


Article 7. Corts horaris de seguretat i tornada a Benigànim
S'establiran uns límits horaris per garantir la seguretat tant dels participants com dels
membres de l'organització de la prova.
No es permetrà seguir en competició als corredors que superin aquestes barreres horàries.
Els talls horaris de seguretat s'indicaran a la pàgina web
El temps màxim de durada de les proves seran de 4 hores. Els atletes que no compleixin els
següents passos seran retirats de la competició.
Els atletes retirats de competició hauran de lliurar el dorsal i el xip al personal d'organització.
Aquesta disposarà de punts de tornada a Benigànim en els controls d’avituallamients indicats
(tenint sempre en compte les dificultats i limitacions pròpies de les infraestructures de
comunicació dels diferents punts).
Els participants que abandonin en algun d'aquests punts hauran d'indicar-ho al responsable del
control i se'ls portarà a Benigànim al més aviat possible, prioritzant les necessitats dels
trasllats.
Els que abandonin hauran d'avisar obligatòriament a l'organització bé en un punt de
avituallament o posant-se en contacte amb l'organització a través del número de telèfon
d'aquesta, que els corredors tindran a la vista i guardat en el seu propi telèfon mòbil que
estaran obligats a portar (veure Article 13 i llista de material obligatori).
En cas de necessitat d'evacuació per accident o lesió que impedeixi l'aproximació
a peu a un dels punts de tornada, s'haurà d'avisar a l'organització per tots els mitjans possibles,
contactant amb alguna persona de control o d'assistència de seguretat per activar l'operatiu
de rescat.


Article 8. Motius de desqualificació
Seran motius de desqualificació:
 No col·locar-se el xip en la sabatilla i no passar pels punts de control establerts. En cas
d'abandonar la prova, OBLIGATÒRIAMENT cal indicar-ho en el lloc de control més
proper. En cas d'extraviament s'ha de tornar a l'últim senyal i reiniciar la marxa. És
responsabilitat de cada participant seguir el recorregut marcat.
 No realitzar el recorregut complet.
 Alterar o ocultar la publicitat del dorsal.
 Portar el dorsal i/o xip adjudicat a un altre corredor.
 No atendre a les instruccions dels jutges o del personal de l'organització.
 Entrar en meta sense dorsal.
 Deixar escombraries (envasos de menjar o beguda, o qualsevol altra cosa) fos
de les zones de avituallamiento. La prova transcorre per muntanya pública i zones
privades, i a més de la desqualificació, hi haurà sanció econòmica als qui
incompleixin aquest punt. Els membres dels llocs estaran facultats per denunciar als
competidors, en el cas que aquests infringeixin el Reglament de competició i
informaran al Comitè de Carrera de tals infraccions. En cap cas el control podrà
sancionar o retenir a un corredor, excepte quan arribi fora de control.
 No passar pel control de sortida.
 No portar el material obligatori.
 Desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització.
 Transitar fora dels camins o senderes marcades per a la prova.
 No auxiliar a un corredor que ho necessiti.
 Realitzar retallades de trajecte o dreceres.


Article 9. Condicions dels participants
Conèixer i acceptar les condicions d'aquest reglament.


Article 10. Assistència mèdica
Hi haurà assistència mèdica en en la línea de meta
L'equip mèdic tindrà potestat per retirar el dorsal a qualsevol participant quan consideri que la
seva salut està en perill. En aquest moment estarà fora de carrera i serà traslladat a meta.
És responsabilitat de cada participant estar físicament preparat per realizar la prova.
L'Organització recomana als corredors sotmetre's a un reconeixement mèdic previ a la prova,
acceptant tot participant el risc derivat de l'activitat esportiva.
L'equip tècnic organitzador, considera aquesta prova com molt exigent, tant físicament com de
facultats tècniques.


Article 11. Categories i premis:
Les categories que s'estableixen per a cada prova són les següents:
 Senior i Veterà 1º, 2º i 3º Categoria Masculina i Femenina.
 1er Local Categoria Masculina i Femenina.
 Premi al club amb major nombre de participants.
Per poder participar en la categoria Local, caldrà indicar al moment
de la inscripció la condició de local (empadronat en la localitat de Benigànim) i que caldrà
acreditar si és requerit per l'Organització.
Els premis i trofeus seran donats, immediatament després d'haver transcorregut 30 minuts
després d'haver passat per meta l'últim corredor premiat.


Article 12. Zona de dutxes
L'organització habilitarà el pavellóMunicipal, a 300 metres de la zona de meta.
Que consta amb vestuaris i dutxes amb una capacitat de 60 persones.


Article 13. Material obligatori
Cada participant de el “Trail Camins de Romaguera”, haurà de disposar, per garantir la seva
pròpia seguretat, del següent material obligatori
 Calçat (sabatilles de trail o muntanya) i vestimenta adequats.
 Recipient reutilitzable o sistema d’hidratació(mínim 500cl) per a la cursa de 25km (Val
la borsa d'hidratació o bidó)
 Manta tèrmica de supervivència (mínim de 140 x 200 mm), per a la cursa de 25km
 Telèfon mòbil amb el nombre de l'organització guardat.


Article 14. Material recomanat
 Rellotge amb altímetro.
 GPS.


Article 15. Guarda roba
Tots els participants disposaran d'un lloc de guarda roba, per disposar a l'arribada a meta
d'aquelles pertinences que crea convenient.


Article 16. Control de material i de sortida
En el recinte de sortida, l'organització realizára un control del material obligatori, per a això,
l'accés a la zona de sortida es realitzarà mitjançant un clos en forma d'embut. Aquell
participant que no disposi del material obligatori serà impedit de sortida i se li retirés el dorsal.


Article 17. Responsabilitats
Els participants corren sota la seva responsabilitat. És seva la decisió de prendre la sortida i de
realitzar la carrera.
L'incompliment d'aquest document per part del participant eximeix a l'organització de tota
responsabilitat.
Tenint en compte el tipus de marcat que es realitza, es troben senyals pràcticament de forma
constant. El passar tan sols 2 o 3 minuts sense veure cap d'elles ens indica que hem comès un
error i ens hem sortit del recorregut. S'ha de tornar cap a enrere i buscar l'últim senyal vist per
reprendre la marxa.
No hi haurà vehicles a motor, ni bicicletes per marcar ni seguir en el recorregut i
està prohibit acompanyar als corredors. El recorregut no estarà tancat al tràfic pel que cal
respectar el codi de circulació i EXTREMAR les precaucions en creuar els carrers o en arribar a
algun encreuament. Els punts d'encreuament de carrers estaran coberts per personal de
l'organització i hauran de ser coneguts pels corredors.
La prova no se suspendrà per mal temps una vegada iniciada. L'Organització es reserva la
possibilitat de suspensió fins al moment de la sortida. Però aquesta només es produirà si
existissin raons que impossibilitessin el pas dels corredors per algun punt del recorregut, tant
de l'assenyalat inicialment com de l'alternatiu que explica la prova. Si es donés aquesta
possibilitat no es retornaria el cost de la inscripció (la raó és que totes les despeses estan
jarealitzats).
L'Organització es reserva el dret d'admissió en la prova


Article 18. Recollida de dorsals
El mateix dia de la prova desde a l’eixida


Article 19. Modificacions
El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat a qualsevol moment per part de
l'organització i serà notificat. El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del
participant amb aquest reglament.


⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼