01 mar 2020, Nowa Wieś Wielka

Bieg Tropem Wilczym 2020 w Brzozie

Clasificaciones

Clasificaciones

BIEG GŁÓWNY 1963m
01/03/2020 12:00 1.963km

BIEG GŁÓWNY 1963m plus BIEG 6km
01/03/2020 12:30 6km

BIEG GŁÓWNY 1963m plus BIEG 6km Canicrossing
01/03/2020 12:40 6km

Información de contacto

Contactar con el organizador781 699 140

Reglamento

REGULAMIN BIEGU

Tropem Wilczym 2020 w Brzozie

w dniu 1 marca 2020 roku

1. ORGANIZATOR

Organizatorem i koordynatorem akcji ogólnopolskiej jest:

Fundacja Wolność i Demokracja

Aleje Jerozolimskie 30 lok.14, 00-024 Warszawa

KRS 0000249712, NIP 701-000-41-21, REGON 140429708 fundacja@wid.org.pl

Partnerem i organizatorem lokalnym jest:

Katolickie Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe

ul. Łabiszyńska 20

86-061 Brzoza

KRS 0000637415, NIP 5542941463, REGON 365473342 tropemwilczym.kses@gmail.com

zwana dalszej części regulaminu „KSES”.

 1. CEL IMPREZY
 1. Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.
 2. Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych i ich roli, jaką odegrali w historii Polski.

3. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

 1. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

5. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.

 1. Zebranie funduszy na działalność statutową „KSES” a w szczególności na budowę Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Brzozie.
3. TERMIN, MIEJSCE BIEGU I IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH WEDŁUG PLANU:
1. Termin: 01 marca 2020 (niedziela)

początek imprezy godz. 9:00
zakończenie imprezy ok. godz. 15:00
2. Miejsce: Brzoza 06-061 – start i meta – teren Szkoły Podstawowej w Brzozie (byłe gimnazjum)

3. Program:

09.00 – Otwarcie Biura Zawodów, w którym zawodnicy odbierają pakiety startowe. Biuro zostanie zamknięte o godzinie 12.00,

10:00 – Uroczysta msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele pw.NMP Królowej Polski w Brzozie (udział nie jest obowiązkowy)

12.00 – Rozpoczęcie biegu na dystansie 1963 metrów – TRASA 1 – BIEG GŁÓWNY 1963m

12.30 – Rozpoczęcie biegu na dystansie ok 6 km – TRASA 2 – BIEG 6 Km

12:40 – Rozpoczęcie biegu na dystansie ok 6 km - TRASA 3 – BIEG 6 Km Canicrossing

13.30 – Posiłek regeneracyjny w stołówce Szkoły Podstawowej w Brzozie (byłe gimnazjum) - rozpoczęcie wydawania

14.30 – Wyróżnienie najlepszych biegaczy.

15:00 - Zakończenie

4. TRASA, DYSTANS

Organizator przewiduje 3 trasy do wyboru, z tym, że tylko udział w BIEG GŁÓWNY 1963m gwarantuje otrzymanie pakietu startowego Tropemwiczym 2020:

TRASA 1 – BIEG GŁÓWNY 1963m: dystans 1963 m

(długość biegu/marszu to symboliczne upamiętnienie daty śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, Józefa Franczaka ps. „Lalek”, zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w dniu 21 października 1963 r.)

Drogi gruntowe (30%), nawierzchnia asfaltowa lub utwardzona (70%)
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 25 minut
Bez pomiaru czasu
Start godz. 12:00

TRASA 2 – BIEG 6 Km: dystans ok 6 000 m

Drogi gruntowe (60%), nawierzchnia asfaltowa (40%)
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut
Pomiar czasu
Start godz. ok.12:30

TRASA 3 – BIEG 6 Km Canicrossing: dystans ok 6 000 m

Drogi gruntowe, dukty leśne (60%), nawierzchnia asfaltowa (40%)
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut
Pomiar czasu
Start godz. ok.12:40

 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE

1. Adres biura zawodów i szatni: obiekty Szkoły Podstawowej w Brzozie (byłe gimnazjum) ul. Powstańców Wlkp. 31A, 86-061 Brzoza.

 1. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni organizator nie odpowiada.
 2. Biuro czynne będzie w niedzielę 01 marca w godzinach 9.00-12.00.
 1. KLASYFIKACJA i NAGRODY

1. W biegu Tropem Wilczym 2020 w Brzozie będzie prowadzona wyłącznie klasyfikacja generalna indywidualna osobno kobiet i mężczyzn dla każdego z biegów osobno.

2. Z tytułu udziału w biegu głównym każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy składający się między innymi z:

 1. pamiątkowego medalu „Tropemwilczym 2020”
 2. pamiątkowej koszulki.

3. W trakcie biegu na dystansie do 6 km będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu i o kolejności decyduje czas netto.

 1. Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn.

a) w klasyfikacji generalnej osobno kobiety i mężczyźni w biegu na dystansie do 6 km za miejsca 1 – 3

 1. w klasyfikacji generalnej łącznie kobiety i mężczyźni w biegu Canicrossing na dystansie do 6 km za miejsca 1 -3
 1. UCZESTNICTWO
 1. W biegu na 1963 m prawo startu mają wszyscy zawodnicy – brak ograniczeń wiekowych

2. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.

3. Wszyscy uczestnicy muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą przedstawić dowód osobisty lub innych dokument potwierdzający tożsamość.

4. W biegu na dystansie do 6 km prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.

 1. Gwarantowany limit miejsc wynosi 160 w tym:

bieg główny 1963m – 160 osób (ilość pakietów startowych); bieg 6 km – do 160 osób *;

bieg 6 km canicrossing do 160 osób*.

* łączna ilość z gwarantowanym pakietem startowym „tropemwilczym 2020”. W przypadku większej ilości zgłoszeń zagwarantowany pakiet startowy ma 160 pierwszych osób, które zarejestrowały się i opłaciły wpisowe.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.

 1. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 2. Zawodnicy startują na własny koszt.
 3. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

11. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystani e wizerunku w celach związanych z promocją wydarzenia.

 1. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  1. rezerwację miejsca w biegu;
  2. chip zwrotny do pomiaru czasu na dystansie do 6 km;

- chip jest zwrotny w biurze zawodów po przebiegnięciu wybranej trasy z pomiarem czasu. W przypadku zgubienia chip’u użytkownik pokrywa jego koszt w biurze zawodów w kwocie 25 złotych brutto.

 1. numer startowy;
 2. koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych wybraną przez KSES;
 3. pamiątkowy medal edycji biegu Tropemwilczym 2020;
 4. torbę;
 5. posiłek regeneracyjny, napój, poczęstunek.

8. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
1. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej, zwanej dalej wpisowym.

2. Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego lub osobiście wyłącznie w dniu 01 marca 2020 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń.

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:

BIEG GŁÓWNY 1963m

– 29 zł – do 31.01.2020

– 35 zł – od 1.02 do 26.02.2020

– 50 zł – w dniu 01.03.2019 – Płatne w biurze zawodów (do wyczerpania limitu uczestników)

BIEG GŁÓWNY 1963m plus BIEG 6 Km

– 45 zł do 31.01.2020

– 50 zł – od 1.02 do 26.02.2020

– 65 zł – w dniu 01.03.2020 – Płatne w biurze zawodów (do wyczerpania limitu uczestników)

BIEG GŁÓWNY 1963m plus BIEG 6 Km Canicrossing

– 45 zł do 31.01.2020

– 50 zł – od 1.02 do 26.02.2020

– 65 zł – w dniu 01.03.2020 – Płatne w biurze zawodów (do wyczerpania limitu uczestników)

5. Wpisowe może zostać uregulowane w następujący sposób: a) przelewem bankowym na numer konta do wpłaty:

Katolickie Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe

88 1870 1045 2078 1064 4543 0001

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek „Tropem Wilczym Brzoza 2020”. W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.

b) gotówką w dniu 01.03.2020 płatne w biurze zawodów (do wyczerpania limitu uczestników).

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę jedynie do dnia 15.02.2020.

7. Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

Tylko zapis + opłata startowa gwarantują miejsce na liście startowej.

 1. UWAGI KOŃCOWE
 1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu, winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz organizatorów biegu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

 1. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób i psów startujących.

7. Obsługa medyczna będzie zlokalizowana w okolicy startu/mety oraz w trakcie biegu 5km za ostatnim zawodnikiem.

 1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

9. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator KSES.

10. Partner i organizator lokalny lokalny jest w posiadaniu polisy OC dla uczestników biegu (suma ubezpieczenia opiewa na kwotę 500 000 złotych).

11. W biegach część trasy biegnie nawierzchnią asfaltową przy ograniczonym ruchu drogowym, z tego względu organizator prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz korzystanie wyłącznie z pasa wydzielonego na cel biegu.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼