14 jul 2018, Quartell

38a VOLTA A PEU A QUARTELL

Clasificaciones

Clasificaciones

VOLTA A PEU
14/07/2018 19:30 6.2km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

INFORMACIÓ BÁSICA

Horari i lloc de la proba: 19:30

Recollida de dorsal: AVINGUDA BENAVITES

Política de devolucions: No s’admetran devolucions ni canvi de dorsal.

REGLAMENT 2018

Art. 1) La Regidoria d´Esports de l´Ajuntament de Quartell organitza la 38ª Volta a Peu a Quartell amb la col·laboració del Club Atletisme La Vall de Segó, els Festers de 2018 i altres comerços locals.

Art. 2) La carrera es celebrarà el proper dissabte 14 de Juliol de 2018 i podrà participar qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat, naixcuts a partir del 2012. Els corredors menors d’edat deuran aportar una autorització paterna com al model que es mostra al final del reglament.

Art. 3) El preu de la inscripció serà de 3,5 euros (despeses bancàries incloses) a través del portal www.sportmaniacs.com. Els corredors empadronats en Quartell tindran inscripció gratuïta i la poden fer personalment a l’Ajuntament de Quartell. El període de inscripció finalitza el dijous 12 de juliol.

Art. 4) El recorregut té un traçat urbà. L’eixida i l’arribada estaran situades a l’Avinguda de Benavites, enfront la parada d’autobús. Els atletes hauran de realitzar el següent recorregut total, donant-se l’eixida de les proves a l‘hora que a continuació s’expressa:

Distància (km)

Hora

Xupetins

0´2

19:00

Alevins

0´4

19:05

Infantils

0´6

19:10

Juvenils

1´2

19:15

Resta de categories

6

19:30

Art. 5) Com de costum s’establiran les següents categories tant en homes com en dones:

CATEGORIA

EDAT

Xupetins

0 a 6 anys (2012- 2018)

Alevins

7 a 9 anys (2009-2011)

Infantils

10 a 12 anys (2006-2008)

Juvenils

13 a 15 anys (2003-2005)

Promesa*

16 a 22 anys

Sèniors

23 a 34 anys

Veterà A

35 a 44 anys

Veterà B

45 a 54 anys

Veterà C

55 en avant

*= Els corredors menors de edat (naixuts en 2002, 2001 i 2000) deuran aportar una firma paterna que els autoritze a prendre l’eixida, i que deuran entregar a la retirada del pitral. Sense aquest document no podran participar

Art. 6) Es repartiran els següents premis:

- Botella de vi per al primers classificats absoluts de la general dones i homes (acumulatiu amb els diplomes per categoria)

- Diploma per als tres primers classificats de cada categoria (incloses les categories inferiors).

- Botella de vi al primer classificat local.

- Botella de vi a la primera classificada local.

- Botella de vi al primer i primera del C.A. La Vall de Segó

- Un detallet per als mes menuts

Art. 7) Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els que designe l’organització.

Art. 8) La Organització, Patrocinadors i Col·laboradors declinen tota responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició. No obstant, tots els participants inscrits i que han complimentat de forma correcta les seues dades estaran coberts per una pòlissa d’assegurança d’accidents Esportius. La Organització també declina qualsevol responsabilitat en problemes derivats d’aquells casos en que la persona introduisca dades falses o errònies en la seua inscripció.

Art. 9) Els atletes seran responsables de les seues dades i podran ser desqualificats en cas de donar-les falses (assegureu-vos de comprovar la vostra categoria).

Art. 10) Els servicis mèdics estaran ubicats a la línia de meta.

Art. 11) Les possibles impugnacions o reclamacions deuran ésser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de fer-se públics els resultats. Si són desestimades per aquest podrà fer-se una reclamació per escrit i pagant un dipòsit de 100 euros al Jurat d’apel·lació. En el cas de una resolució favorable es tornaran els 100 euros. Si no hi ha Jurat d’apel·lació la decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable.

Art. 12) Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten integrament el reglament, reconeguent al formalitzar la seua inscripció trobar-se en bones condicions físiques, no patir malaltia alguna que supose un risc per a la seua persona o l’incapacite per a la seua participació, i assumint el risc derivat d’aquesta pràctica esportiva. No es pot córrer sense estar inscrit.

Art. 13) La Organització es reserva el dret de modificar i/o ampliar qualsevol part d’aquest Reglament. En tal cas, les modificacions seran oportunament publicades a la web www.sportmaniacs.com

  • Les categories Xupetins, Alevins, Infantils i Juvenils faran la inscripció al mateix lloc de l’eixida fins mitja hora abans del començament de la prova. La resta de categories faran les inscripcions a través de la web http://www.sportmaniacs.com fins el dijous 12 de juliol.
  • MOLT IMPORTANT: No s’admetran inscripcions el dia de la carrera.

L’entrega de pitrals es farà el dia de la prova de 17:30 a 19:30.

AUTORITZACIÓ PER ALS MENORS DE 18 ANYS

38ª VOLTA A PEU A QUARTELL

En/Na……………………………………………………………………, major d’edat i amb DNI nº…………… …………

pare/mare/tutor/a de…………………………………………………

Done l’autorització per a que el meu fill/a puga participar en la 38ª Volta a peu a Quartell, sobre un traçat de 6 Km.

Signat:

Quartell, 14 de juliol de 2018

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼