15 jul 2017, Quartell

37 VOLTA A PEU DE QUARTELL

Clasificaciones

Clasificaciones

6K
15/07/2017 19:30 6.2km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

Reglament Provisional 2017

Art. 1) La Regiduría d´Esports de l´Ajuntament de Quartell organitza la 37ª Volta a Peu a Quartell amb la col.laboració del Club Atletisme La Vall de Segó, els Festers de 2017 i altres comerços locals.

Art. 2) La carrera es celebrarà el proper dissabte 15 de Juliol de 2017 i podrà participar qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat, naixcuts a partir de 2001. Els corredors menors de edat deuran aportar una autorització paterna com al model que es mostra al final del reglament.

Art. 3) El preu de la inscripció serà de 3,5 euros (despesses bancàries inclosses) a través del portal www.sportmaniacs.com. Els corredors empadronats en Quartell tindran inscripció gratuïta i la poden fer personalment a l´Ajuntament de Quartell. El període de inscripció finalitza el dijous 13 de juliol.

Art. 4) El recorregut té un traçat urbà. L’eixida i l’arribada estaran situades a la Avinguda de Benavites, enfront la parada d´autobus. Els atletes hauràn de realitzar el següent recorregut total, donant-se l’eixida de les proves a l‘hora que a continuació s’expressa:

Distància (km)

Hora

Xupetins

0´2

19:00

Alevins

0´4

19:05

Infantils

0´6

19:10

Jovenils

1´2

19:15

Resta de categories

6

19:30

Art. 5) Com de costum s’establiràn les següents categories tant en homes com en dones:

CATEGORIA

EDAT

ANYS

Xupetins

0 a 6 anys

2011 – 2017

Alevins

7 a 9 anys

2008 – 2010

Infantils

10 a 12 anys

2005 – 2007

Jovenils

13 a 15 anys

2002 – 2004

Promesa*

16 a 22 anys

Senior

23 a 34 anys

Veterà A

35 a 44 anys

Veterà B

45 a 54 anys

Veterà C

55 en avant

*= Els corredors menors de edat (naixuts en 2001, 2000 i 1999) deurán aportar una firma paterna que els autoritze a prendre l´eixida, ique deuràn entregar a la retirada del pitral. Sense aquest document no podran participar

Art. 6) Es repartirán els següents premis:

- Botella de vi per als primers classificats absoluts de la general dones i homes (acumulatius amb els diplomes per categoria)

- Diploma per als tres primers classificats de cada categoría (inclosses les categories inferiors).

- Botella de vi al primer classificat local.

- Botella de vi a la primera classificada local.

- Botella de vi al primer i primera del C.A. La Vall de Segó

- Un detallet per als mes menuts

Art. 7) Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seràn els que designe l’organització.

Art. 8) La Organització, Patrocinadors i Col.laboradors declinen tota responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició. No obstant, tots els participants inscrits i que han complimentat de forma correcta les seues dades estaran coberts per una pòlissa d´assegurança d´Accidents Esportius. La Organització també declina qualsevol responsabilitat en problemes derivats d´aquells casos en que la persona introduisca dades falses o errònees en la seua inscripció.

Art. 9) Els atletes seràn responsables de les seues dades i podràn ser descalificats en cas de donar-les falses (asegureu-vos de comprobar la vostra categoría).

Art. 10) Els servicis mèdics estaran ubicats a la linia de meta.

Art. 11) Les possibles impugnacions o reclamacions deuran ésser realitzades oralment al Jutge Árbitre, no més tard de 30 minuts després de fer-se públics els resultats. Si són desestimades per aquest podrà fer-se una reclamació per escrit i pagant un dipòsit de 100 euros al Jurat d´Apel.lació. En el cas de una resolució favorable es tornaran els 100 euros. Si no hi ha Jurat d´Apel.lació la decissió del Jutge Arbitre és inapel.lable.

Art. 12) Tots els participants, pel fet de pendre l’eixida, accepten integrament el reglament, reconeguent al formalitzar la seua inscripció trobar-se en bones condicions físiques, no patir malatia alguna que supose un risc per a la seua persona o el incapacite per a la seua participació, i asumint el risc derivat d´aquesta pràctica esportiva. No es pot còrrer sense estar inscrit.

Art. 13) La Organització es reserva el dret de modificar i/o ampliar qualsevol part d´aquest Reglament. En tal cas, les modificacions seran oportunament publicades a la web www.sportmaniacs.com

  • Les categories Xupetins, Alevins, Infantils i Juvenils faran la inscripció al mateix lloc de l’eixida fins mitja hora abans del començament de la prova. La resta de categories faran les inscripcions a través de la web http://www.sportmaniacs.com fins el 13 de juliol.
  • MOLT IMPORTANT: No s´admetran inscripcions el dia de la carrera.

L’entrega de pitrals es farà el dia de la prova de 17:30 a 19:30.

AUTORIZACION PARA MENORES DE 18 AÑOS

37 VOLTA A PEU A QUARTELL

Don/Dña……………………………………………………………………, mayor de edad y con DNI nº…………… …………

padre/madre/tutor de…………………………………………………

Doy autorización para que mi hijo/a pueda participar en la 37 Volta a peu a Quartell sobre un trazado de 6 km.

Firmado:

Quartell, 15 de julio de 2017

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼