02 lip 2017, Trzebinia

I Trzebiński Bieg Górski

Wyniki

Wyniki

CHYŻO POD GÓRKĘ
02/07/2017 10:00 21km

DZIARSKA DYCHA
02/07/2017 10:15 10km

ŻWAWYM KROKIEM
02/07/2017 10:30 5km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Trzebinia
Odbiór numerów startowych
Trzebinia
Polityka zwrotów
Brak

Regulamin

1. CELE:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
 • promocja Małopolski , Miasta i Gminy Trzebinia jako przyjaznego dla biegaczy

2. ORGANIZATOR:

Organizatorem imprezy zwanej dalej I Trzebińskim Biegiem Górskim , jest Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia, UKS „Szóstka” Trzebinia

Skład grupy organizacyjnej zawodów tworzą Tadeusz Adamczak, Agnieszka Łączka, Robert Łączka, Krzysztof Gąsior, Bartłomiej Hajduk, Szczepan Dul, Roman Kowalczyk, Paweł Pacławski, Joanna Bogacka-Pająk, Hajduk Wojciech.

3. TERMIN, BIURO ZAWODÓW oraz MIEJSCE STARTU i METY

a/ termin zawodów : 2 lipca 2017 r.

b/ Biuro Zawodów : Szkoła Podstawowa w Psarach

c/ miejsce STARTU i METY : dla wszystkich dystansów (długiego, średniego oraz NW)– Szkoła Podstawowa w Psarach

więcej informacji na stronach; www.wspolnatrzebiniapl. i www.uks6.pl

4. ZAWODY I TRASA :

a/bieg – „CHYŻO POD GÓRKĘ” dystans półmaraton (21 + km) ; trasa nieatestowana ; oznaczenia trasy co 2 km

Start: godz. 10:00

Limit czasu : 4 godziny

b/bieg – „DZIARSKA DYCHA” dystans średni (10 + km) ; trasa nieatestowana ; oznaczenia trasy co 2 km

Start: godz. 10.15

Limit czasu : 3 godziny

c/marsz Nordic Walking – „ŻWAWYM KROKIEM” dystans (5+ km); trasa nieatestowana ; oznaczenia trasy co 2 km

Start: godz. 10:30

Limit czasu : 2 godziny

f/ zawody dla dzieci zostają wyłączone z imprezy głównej. Odbywać się one będą jako oddzielna impreza. Zapisy na te zawody rozpoczną się miesiąc przed zawodami.

5. UCZESTNICTWO:

a/ Uczestnikami biegu na dystansie 21+, mogą być osoby, które do dnia 1.07.2017 r. ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

b/ Uczestnikami biegu na dystansie 10+, mogą być osoby, które do dnia 1.07.2017 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów ich prawny opiekun podpisze zgodę na start. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

c/ Uczestnikami marszu Nordic Walking mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów ich prawny opiekun podpisze oświadczenie o tym, że młodociany zawodnik będzie znajdował się podczas zawodów pod jego opieką. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są:
a. na stronie internetowej www.sportmaniacs.com , a zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/i-trzebinski-bieg-gorski

Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów w dniu zawodów.

Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej

Łączny limit zawodników biorących udział w zawodach na wszystkich dystansach to 600 zawodników. Limit ten może zostać przez Organizatora zmieniony.

Organizator może usunąć z listy startowej tych zawodników którzy dokonali rejestracji poprzez internet a nie dokonali opłaty startowej w ciągu 14 dni od dnia rejestracji. W dniu zawodów Organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych. Zawodnicy którzy, zarejestrowali się poprzez Internet, ale nie dokonali opłaty startowego traktowani są jak zawodnicy niezarejestrowani i jako tacy nie mają zagwarantowanego udziału w zawodach w przypadku wyczerpania limitu. Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu zawodów w godzinach 7.00 – 9.00 w Biurze Zawodów.

7. OPŁATA STARTOWA, RABATY i DOPŁATY

a) OPŁATA STARTOWA i RABATY

Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 20.06.2017;

Odbiorca: Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Trzebini

Bank BGŻ 78 2030 0045 1110 0000 0282 2080
Tytuł przelewu: zgodny z informacją otrzymaną w mailu w trakcie rejestracji na bieg

b. w Biurze Zawodów w dniu zawodów.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia i dystansu.

Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących.

Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator;

Bieg „CHYŻO POD GÓRKĘ” na dystansie długim (21 km):

 • 40 zł do 15 lutego 2017r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
 • 50 zł od 16 lutego do 15 kwietnia 2017r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
 • 60 zł od 16 kwietnia do 15 maja 2017r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
 • 70 zł od 16 maja do 15 czerwca 2017r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
 • Po tym terminie opłata wynosi 80zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Bieg „DZIARSKA DYCHA”na dystansie średnim (10 km) i marsz NW „ŻWAWYM KROKIEM”

 • 30 zł do 15 lutego 2017r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
 • 40 zł od 16 lutego do 15 kwietnia 2017r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
 • 50 zł od 16 kwietnia do 15 maja 2017r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
 • 60 zł od 16 maja do 15 czerwca 2017r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
 • Po tym terminie opłata wynosi 70 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Trzebińskie biegi górskie. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości :

 • do 14 dni przed zawodami – bezpłatnie
 • do 7 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10zł
 • mniej niż 7 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

b) RABATY

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.

Wysokość rabatów:

 • małżonkowie rabat – 10%
 • zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%
 • zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%
 • karta dużej rodziny rabat – 15%

Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 15%

Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.

c) DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Cena koszulki to 30zł. Koszulki będzie można zamówić u organizatora lub zakupić w Biurze Zawodów (Organizator nie gwarantuje dostępności wszystkich rozmiarów).

8. KLASYFIKACJE:

We wszystkich rodzajach biegów i marszu Nordic Walking będą prowadzone następujące klasyfikacje :

 • klasyfikacja OPEN kobiet,
 • klasyfikacja OPEN mężczyzn,

Dystans długi (21 km)(bieg), dystans średni (10 km) oraz NW:

klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet (K) i mężczyzn (M):

 • K-16 ,M-16 – roczniki 2001 i młodsze (dotyczy dystansu 10+ oraz NW)
 • K-18 ,M-18 – roczniki 1998 i młodsze,
 • K-20, M-20 – roczniki 1997-1988
 • K-30, M-30 – roczniki 1987-1978
 • K-40, M-40 – roczniki 1977-1968
 • K-50, M-50 – roczniki 1967-1958
 • K-60, M-60 – roczniki 1957 i starsze

9. NAGRODY

 • Informacja o nagrodach zostanie podana w następnym komunikacie

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają bezpośrednio po zawodach, podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe dyplomy. Jeżeli nagrody będą nagrodami finansowymi to zostaną przelane w ciągu 30 dni na wskazane przez zawodnika konto bankowe. Jeżeli będą nagrodami rzeczowymi to zostaną wręczone podczas ceremonii dekoracji.

b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE : pamiątkowy dyplom
 • II MIEJSCE: pamiątkowy dyplom
 • III MIEJSCE: pamiątkowy dyplom

Niestety z uwagi na mnogość zawodów i klasyfikacji Organizator nie przewiduje wręczania dyplomów bezpośrednio po zawodach – dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy zawodników. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych. Wyróżnienia przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

Pozostałe zawodniczki i pozostali zawodnicy :

Każdy zawodnik który ukończy swoje zawody otrzyma pamiątkowy, specjalnie bity na tę okazję medal.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w okolicach mety ok. godz. 13.00

10. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE

a) Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów.

b) Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.

c) Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.

d) Zawody odbędą się bez względu na pogodę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia trasy w przypadku nagłych zmian pogodowych.

e) Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego tak aby możliwa była jego identyfikacja.

f) Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób chcących opłacić wpisowe w dniu zawodów.

g) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

h) Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

i) Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.

j) Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

k) Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych, przed rozpoczęciem imprezy.

l) Zawody są rozgrywane na dystansach: półmaraton (+20km)(bieg),średnim (+10km)(bieg) i Nordic Walking (+5km). Podane długości dystansów jedynie orientacyjne.

ł) Organizator nie wysyła nagród które wywalczyli zawodnicy. Brak zawodnika na ceremonii dekoracji rozumiany jest jako rezygnacja z nagród i upoważnienie Organizatora do dowolnego rozdysponowania przedmiotowych nagród.

m) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

11. Zasady bezpieczeństwa uczestników imprezy :

a) każdy uczestnik imprezy winien stosować się do poleceń Policji oraz Służby Porządkowej a w szczególności :

 • zawodnicy podczas biegu i marszu Nordic Walking poruszają się po wyznaczonej trasie imprezy zgodnie z jej oznakowaniem
 • w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom funkcjonariuszom Policji i służby porządkowej
 • uczestnicy imprezy podczas zawodów winni ustąpić i umożliwić przejazd pojazdom Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych, służb porządkowych oraz pojazdom organizatora czuwającym nad prawidłowym przebiegiem imprezy
 • o wszelkich zagrożeniach, kolizjach i wypadkach uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną, służby medyczne lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym
 • uczestnicy imprezy przybywający na zawody pojazdami samochodowymi winni je zaparkować w miejscach wskazanych przez organizatora

b) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane zasady przeciwpożarowe a w szczególności :

 • uczestnicy imprezy nie mogą używać poza miejscami wyznaczonymi przez organizatora otwartego ognia
 • uczestnicy imprezy nie mogą wnosić na teren przeprowadzania imprezy ani używać substancji żrących lub toksycznych, materiałów łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, artykułów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych i innych stanowiących bądź mogących stanowić zagrożenie w myśl przepisów przeciwpożarowych
 • uczestnicy imprezy winni przestrzegać zakazu palenia tytoniu
 • w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia przeciwpożarowego uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i służby porządkowej
 • o wszelkich zagrożeniach pożarowych uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

c) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy sanitarne i ochrony środowiska a w szczególności :

 • na odcinkach trasy zawodów przebiegającej ścieżkami i drogami leśnymi uczestnicy imprezy winni poruszać się ściśle po trasie imprezy wyznaczonej przez organizatora
 • podczas zawodów niedopuszczalne jest płoszenie zwierzyny leśnej
 • uczestnicy zawodów winni korzystać z toalet i punktów sanitarnych znajdujących się w rejonie startu/mety imprezy
 • wszelkie śmieci należy składać w koszach znajdujących się trasie zawodów
 • w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia sanitarnego i ochrony środowiska uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli służby porządkowej, Straży Pożarnej i Policji
 • o wszelkich zagrożeniach sanitarnych i ochrony środowiska uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

d) Uczestnicy imprezy znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub tym podobnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach lub zostaną z nich wycofani gdyby takowe zdarzenie zostało ujawnione już podczas trwania zawodów

e) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy porządkowe oraz zasady współżycia społecznego a w szczególności :

 • powstrzymać się od zachowań nieobyczajnych i wulgarnych
 • powstrzymać się od zachowań godzących w przekonania religijne i polityczne
 • podporządkować się poleceniom służb porządkowych, Policji i Straży Pożarnej w zakresie przepisów porządkowych

12. Niniejszy regulamin jest ostateczny i aktualny na dzień zawodów.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼