10 wrz 2016, Łódź

III Mała Ustawka XC

Wyniki

Wyniki

Mała ustawka XC - Mężczyźni
10/09/2016 12:00 24km

Mała ustawka XC - Kobiety
10/09/2016 12:00 15km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

Regulamin wyścigu „#03 mała ustawka XC – o złote kalesony” w ramach Małej Ligi XC

1. Nazwa, miejsce i data imprezy:

 • „03 mała ustawka xc o złote kalesony” – w ramach cyklu „Mała Liga XC” – zwana dalej „małą ustawką XC
 • „mała ustawka XC” odbędzie się w dniu 10.09.2016 (sobota) w Otwocku na terenie leśnym – górze Meran. Główne wejście na teren zawodów będzie zlokalizowane przy ul. Reymonta na wysokości numeru 122

2. Organizator:

3. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem „małej ustawki XC” będzie osoba spełniająca następujące warunki.
a) Dokona rejestracji:

 • zgłoszenie jest możliwe:
  1. na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/iii-mala-ustawka-xc/
  2. bezpośrednio w biurze zawodów w dniu 09.09.2016 (piątek) w godzinach 17.00 – 18.30, biuro zawodów będzie się mieściło na terenie leśnym w Otwocku, przy ul. Reymonta na wysokości numeru 122,
  3. bezpośrednio w biurze zawodów na terenie miasteczka zawodów w dniu startu 10.09.2016 (sobota) w godzinach 10.00 – 11.30 w miasteczku zawodów

b) Dokona opłaty startowej:

 • opłata startowa wynosi 25 zł + 5 zł za numer startowy
 • numery startowe są bezzwrotne
 • opłaty startowej można dokonać gotówką JEDYNIE w biurze zawodów
 • osoby posiadające numer z poprzedniej edycji nie ponoszą opłaty za numer startowy pod warunkiem okazania go w trakcie rejestracji i posiadania numeru w dniu zawodów

c) Przy rejestracji podpisze poniższe oświadczenie (załącznik 1, lub w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo załącznik nr 2)

d) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski lub przełajowy)

e) Będzie wyposażony w KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu

4. Świadczenia dla zawodników

a) W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu (zwrotne chipy wydawane w dniu zawodów – chipy należy zwrócić do biura zawodów niezwłocznie po zakończeniu wyścigu, za niezwrócenie chipu organizator ma prawo obciążyć zawodnika kwotą 20 zł)
 • bufet na trasie (w strefie miasteczka zawodów) – bufet zostanie udostępniony ok. 45 minut po starcie wyścigu,
 • symboliczny poczęstunek regeneracyjny,
 • zabezpieczenie medyczne
 • wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie Małej Ligi XC (na Facebook’u) oraz na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/iii-mala-ustawka-xc/
 • fotorelacja z wydarzenia

W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 796 41 22 21).

5. Program zawodów
a) Dzień przed maratonem – 09.09.2016 (piątek):

 • godz. 17.00 - 18.30 zapisy w Biurze Zawodów,

b) W dniu maratonu 10.09.2016 (sobota):

 • godz. 09.00 – 11.30 zapisy w Biurze Zawodów oraz wydawanie chipów zwrotnych
 • godz. 12.00 – start wyścigu (w zależności od ilości zawodników organizator zastrzega prawo do podzielenia startu na mniejsze grupy)
 • godz. 15.30 – przewidywany czas zakończenia wyścigu (limit wjazdu na ostatnią rundę – godzina 15.00)
 • godz. 15.45 – przewidywany czas dekoracji Zawodników
 • godz. 16.00 – losowanie nagród

6. Dystanse.

 • Mężczyźni (wszystkie kategorie wiekowe) – 8 rund x 3 km
 • Kobiety (wszystkie kategorie wiekowe) – 5 rund x 3 km

(w zależności od ilości zawodników, warunków atmosferycznych i innych niezależnych czynników organizator może zmniejszyć lub ilość rund)

7. Wyścig.
a) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu wyścigu.
b) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę i dystans przejeżdżając odpowiednią ilość razy linię „Start/Meta”.

W przypadku wycofania się zawodnika z wyścigu po mniejszej ilości rund, zawodnik musi zgłosić się niezwłocznie do Biura Zawodów

c) Zawodnik powinien umieścić numer startowy w widocznym miejscu (z przodu roweru na kierownicy) w taki sposób, aby numer nie był zagięty
d) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu (tel. alarmowy: 796 41 22 21) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
e) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu, która będzie umiejscowiona na trasie, na terenie miasteczka zawodów. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

8. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych). Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania np. hasłem „lewa wolna!”. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, dropy, przeszkody, etc. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).

9. Kategorie.

Kategorie wiekowe:

Mężczyźni:
- kategoria M1 - od 15 do 19 lat

- kategoria M2 - od 20 do 29 lat

- kategoria M3 - od 30 do 39 lat

- kategoria M4 - od 40 do 49 lat

- kategoria M5 - od 50 lat wzwyż

- kategoria M OPEN

Kobiety:
- kategoria K1 - od 15 do 19 lat

- kategoria K2 - od 20 do 29 lat

- kategoria K3 - od 30 do 39 lat

- kategoria M4 - od 40 lat wzwyż

- kategoria K OPEN

10. Klasyfikacja.
Klasyfikacja „małej ustawki XC” będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach (odpowiednich dla kobiet i mężczyzn) w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę oraz odpowiednią ilość rund. Zawodnicy, którzy nie przejadą odpowiedniej liczby okrążeń nie zostaną sklasyfikowani. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia zawodnika, który przejechał największą liczbę rund w najkrótszym czasie w danej kategorii wiekowej, pomimo nie przejechania wymaganej ilości okrążeń.

11. Ruch pieszy.
a) Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

12. Trofea i nagrody.
a) Podczas „małej ustawki XC” w w/w kategoriach wiekowych zostaną wręczone trofea sportowe.
b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum.

d) Podczas „małej ustawki XC” w każdej kategorii nagrodzony zostanie TYLKO JEDEN zawodnik, który pokonał dany dystans w jak najkrótszym czasie.
13. Kary.
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
 • Dyskwalifikacja.

14. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

15. Informacje dodatkowe.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: biuro@mlxc.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼