15 sie 2019, Kobyla Góra

CROSS-COUNTRY CHAŁUPA 2019

Wyniki

Wyniki

BIEG PRZEDSZKOLAKA
15/08/2019 11:00 0.4km

BIEG DZIECI 7 - 12 LAT
15/08/2019 11:15 0.8km

BIEG GŁÓWNY 12KM
15/08/2019 12:00 12km

RAJD NORDIC WALKING NA DYSTANSIE 3 -6km
15/08/2019 12:15 6km

BIEG GŁÓWNY 3KM
15/08/2019 12:00 3km

BIEG GŁÓWNY 6km
15/08/2019 12:00 6km

BIEG GŁÓWNY 9km
15/08/2019 12:00 9km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem605310836

Regulamin

CROSS-COUNTRY CHAŁUPA 2019

REGULAMIN ZAWODÓW

I. ORGANIZATOR

Głównym organizatorem zawodów sportowych pod nazwą "CROSS-COUNTRY CHAŁUPA 2019" jest:

ØRestauracja Drewniana Chałupa www.drewnianachalupa.pl

ØAkademia Sportu Olimpia www.olimpiakids.com.pl

ØGmina Kobyla Góra

ØRuners Team Kępno

Zawody są objęte patronatem honorowym Wójta Gminy Kobyla Góra

 1. CEL

Bieg "CROSS-COUNTRY KOBYLA GÓRA 2019" organizowany jest w celu popularyzacji biegania oraz promocji Gminy Kobyla Góra.

 1. KONKURENCJE
  1. Bieg przeczkolaka
  2. Bieg dla dzieci od 7 do 12 lat 800m
  3. Bieg na dystansie od 3 do 12 km.
  4. Rajd Nordic Walking na dystansie od 3 do 6 km

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się 15 sierpnia 2019 r. Przy Drewnianej Chałupie ​ ul. Tetmajera 2a, 63-507 Kobyla Góra.
 2. Start biegu przeczkolaka o godzinie 11:00
 3. Start biegu dzieci od 7 do 12lat (800m) o godzinie 11:15
 4. Start Bieg na dystansie od 3 do 12 km o godzinie 12:00
 5. Start Rajd Nordic Walking na dystansie od 3 do 6 km o godzinie 12:15
 6. Zawody będą rozgrywane na trasach wokół zalewu Blewązka w Kobylej Górze.
 7. Trasa biegu składa się z 4 okrążeń po 3000 metrów każde.
 8. Trasa Rajdu Nordic Walking składa się z 2 okrążeń po 3000 metrów każde.
 9. Biuro zawodów będzie usytuowane przy Restauracji Drewniana Chałupa ul. Tetmajera 2a, Kobyla Góra czynne będzie tylko w dniu zawodów w godzinach od 9:00 do 11:30​ .​

V. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 1. Na linii startu/mety będzie punkt odświeżania zaopatrzony w napoje, będzie on dostępny po każdym okrążeniu.
 2. Elektroniczna kontrola czasu będzie następowała po każdym okrążeniu i na linii startu/mety.

VI. UCZESTNICTWO

 1. Zawody są ogólnodostępne.
 2. Ze względu na warunki terenowe nie dopuszcza się uczestnictwa osób na wózkach.
 3. Zapisy na zawody będą przyjmowane przez Internet na stronie www.sportmaniacs.com oraz w biurze zawodów (w dniu zawodów).
 4. Numer startowy i chip zwrotny do mocowania na sznurówce należy odbierać osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.
 5. Numer startowy nie podlega zwrotowi. ­można go po zawodach zatrzymać.
 6. Zawodnicy poniżej 18­go roku życia składają zgłoszenie w obecności prawnego opiekuna i za jego pisemną zgodą.
 7. Decyzje służby medycznej dotyczące kontynuowania zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Limit czasowy wynosi 2,5 godziny. Po tym czasie zawodnicy obowiązani są zakończyć zawody i zejść z trasy.
 9. Opłata startowa dla biegu głównego i Nordic Walking wynosi 30zł. Od każdego wpisowego, przeznaczymy 10zł na cel charytatywny (https://www.kawalek-nieba.pl/jakub-zajac/)
 10. Wpłata na konto nr: 58150011551211500635930000, Drewniana Chałupa, 63-507 Kobyla Góra, ul. Złota 33.

VII. KLASYFIKACJE

 1. Do klasyfikacji zaliczane będą tylko pełne okrążenia (jedno, dwa, trzy lub cztery). Do zaliczenia zawodów zawodnik musi pokonać co najmniej jedno okrążenie.
 2. Będą prowadzone klasyfikacje open biegaczy i nordic walking, odrębnie dla kobiet i mężczyzn.
 3. Nie będą prowadzone klasyfikacje wiekowe.
 4. Podstawą wszystkich klasyfikacji będzie liczba okrążeń (im więcej okrążeń tym wyżej w klasyfikacji) i elektroniczny pomiar czasu. Nie będzie oddzielnych klasyfikacji dla 3 km, 6 km, 9 km i 12 km lecz jedna, łączna.
 5. Każdy zawodnik kończący bieg po pierwszym(3km), drugim(6km) lub trzecim(9km) okrążeniu ma obowiązek poinformować obsługę pomiaru czasu o fakcie zakończenia biegu na danym dystansie. Zawodnicy Nordic Walking, kończący marsz po pierwszym okrążeniu (3km) mają obowiązek poinformować obsługę pomiaru czasu o fakcie zakończenia marszu.
 6. Klasyfikacja zawodników będzie odbywała się na podstawie czasu rzeczywistego, liczonego od chwili przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety (netto).
 7. Wyniki zawodów będą zamieszczone w Internecie, a każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu komórkowego otrzyma sms z uzyskanym czasem i miejscem.

VIII. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik otrzyma na mecie medal.

Każdy zawodnik będzie brał udział w losowaniu.

 1. Nagrody rzeczowe będą wręczane za 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji open biegaczy oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. W Nordic Walking zostaną rozlosowane nagrody.
 2. Wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowane będą nagrody rzeczowe.

NAGRODA GŁÓWNA TELEWIZOR 65-CALOWY. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest osobiste zgłoszenie się po jej odbiór najpóźniej po trzecim wezwaniu. Nieodebrana nagroda będzie losowana ponownie, aż do jej odebrania.

Wręczanie oraz losowanie nagród rozpocznie się bezpośrednio przed Koncertem.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród na ustalonych przez siebie warunkach.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części ubrań startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja utrudniająca identyfikację zawodnika może spowodować sklasyfikowanie uczestnika zawodów na ostatnim miejscu lub jego nieklasyfikowanie.
 2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w tychże zawodach.
 3. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów oraz do wykorzystania wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach, a każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia.
 4. W rejonie biura zawodów będą dostępne namioty­przebieralnie, depozyt oraz ubikacja.
 5. Zawody będą odbywały się bez względu na warunki atmosferyczne. W szczególnych przypadkach zawody mogą zostać odwołane lub przełożone ze względu na bezpieczeństwo uczestników.
 6. Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie zawodów​ wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.​
 7. Reklamacje można składać, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ogłoszenia wyników zawodów.
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼