sam. 16 janv. 2021 00:00:00 CET, Polinyà

XXXIV CURSA POPULAR DE POLINYÀ

Classements

Classement

MINI CURSA
0.5km

CURSA CADET
2.2km

CURSA INFANTIL
1.3km

CURSA ALEVÍ
0.7km

GRAN CURSA
10km

Information de contact

Contacter l'organisateur937130141

Règlement

NORMATIVA INTERNA DE LA XXXIV CURSA POPULAR DE POLINYÀ

Dissabte 16 i diumenge 17 de gener de 2021

 1. L’Ajuntament de Polinyà organitza la XXXIV CURSA POPULAR DE POLINYÀ, que es disputarà durant els dies 16 i 17 de gener de 2021.
 1. Enguany la cursa serà virtual i es podrà participar des de qualsevol lloc; cada corredor/a adequarà el recorregut i l’horari a les seves necessitats.
 1. El termini per a córrer la cursa serà des de les 8 hores del dissabte dia 16 de gener fins a les 21 hores del diumenge 17 de gener de 2021.
 1. Les categories es regiran per l’any de naixement.

CURSA

CATEGORIES

ANY DE NAIXEMENT

MINI CURSA (500 m)

PREBENJAMÍ

2013 i posteriors

BENJAMÍ

2011 – 2012

CURSA ALEVÍ (700m)

ALEVÍ

2009 – 2010

CURSA INFANTIL (1.300 m)

INFANTIL

2007 – 2008

CURSA CADET (2.200 m)

CADET

2005 – 2006

CURSA GRAN (10.000 m)

JUVENIL

2004 – 2001

SÈNIOR

2000 – 1981

VETERÀ

1980 – 1966

MÀSTER

A partir de l’any 1965

 1. Inscripcions: seran gratuïtes per a totes les categories.
 1. Termini d’inscripció: des del dia 18 de desembre de 2020 fins al mateix dia de la cursa.
 1. Les inscripcions es realitzaran exclusivament per Internet des de la web www.cursapolinya.cat. Només caldrà enregistrar-se, realitzar la inscripció i descarregar l’APP per participar.

A l’hora de realitzar la inscripció, es donarà un número de localitzador /dorsal i les instruccions de descàrrega i funcionament de l’APP.

 1. El límit de participació serà de 2.000 persones inscrites.
 1. Entrenaments: cada persona inscrita podrà realitzar, fins al dia d’inici de la Cursa, tants entrenaments com desitgi i crear els seus reptes esportius mitjançant l’APP, opció ENTRENAMENT.
 1. Des del moment que comenci la cursa i es premi PLAY a l’aplicació, s’haurà de completar la totalitat de la distància per a la qual s’ha inscrit, no es pot tallar ni aturar el temps. Es podrà realitzar la cursa tantes vegades com es vulgui i es registrarà el millor temps realitzat.
 1. Classificacions i resultats: els corredors/es podran comprovar les classificacions de la cursa a temps real segons es vagin produint les participacions i es podran consultar els resultats a l’APP; al final de la cursa, també a la web www.cursapolinya.cat
 1. Lliurament del diploma: finalitzada la cursa, es podrà descarregar el diploma personalitzat amb les dades de participació.
 1. L’organització es reserva el dret de modificar alguns dels aspectes contemplats en aquesta normativa per motius organitzatius.
 1. Per agrair la participació, cada persona inscrita rebrà un obsequi, la mascareta de la Cursa; es podrà recollir del 14 al 31 de gener de 2021 en el punt de recollida ubicat en el Complex esportiu municipal, PAS carrer Onze de setembre 19, 08213 Polinyà, Barcelona.
 1. La cursa popular de Polinyà serà una cursa solidària. Per aquest motiu hi haurà un punt de recollida de productes que gestionarà Càritas Polinyà. Els productes que més es necessiten són: gel, sucre, tomàquet fregit, llegums cuits en vidre, oli, cacau en pols i bolquers. Podreu fer les vostres aportacions al mateix punt de recollida de l’obsequi de la cursa 2021, en el Complex esportiu municipal, PAS.
 1. L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents, danys o perjudicis que les persones participants puguin patir o causar a tercers en la seva persona o en béns, amb motiu de la cursa, abans, durant o després de la cursa.
 1. L’organitzador declina tota responsabilitat de les interrupcions, talls i fallades dels equips de comunicació, de la xarxa d’Internet, de les línies telefòniques que puguin interferir o alterar el normal desenvolupament de la cursa o causar danys en els equips o software de les persones participants, o qualsevol deficiència que dificulti l’accés o navegació a Internet per part de la persona participant.
 1. D’acord amb el què estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les dades facilitades seran degudament tractades per la gestió de les funcions pròpies de l’Ajuntament de Polinyà, i només seran cedides a tercers en els casos i en les condicions previstes legalment. Els noms i cognoms de les persones participants, així com el club al qual pertanyen, constataran a la relació d’inscrits i classificacions que seran publicades a la web cursapolinya.cat. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Polinyà, on podeu dirigir-vos per exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals o formular oposició al seu tractament mitjançant comunicació escrita. La inscripció a aquesta activitat implica la cessió dels drets d’imatge a l’Ajuntament de Polinyà, que podria fer públiques, i sense cap ànim de lucre, les imatges preses en mitjans de comunicació, fulletons, pàgina web, publicitat,... polinyà@polinya.cat Plaça de la Vila,1 – 08213 Polinyà (Barcelona).
 1. La cursa és un esdeveniment esportiu popular obert a tothom. Cada corredor/a participa sota la seva responsabilitat, afirma tenir un nivell de condició física per a afrontar la prova i es compromet a acceptar estrictament aquest reglament. Tot allò que no s'hi prevegi queda sota la decisió de l'organització.
 1. RECOMANACIONS:
 • Respecteu els protocols vigents a la vostra ciutat.
 • Apliqueu les mesures de protecció contra la COVID com el distanciament social, rentat de mans, etc.
 • Des del moment que us hàgiu inscrit, es recomana utilitzar l’APP a manera d’entrenament per tal d’acostumar-se a utilitzar i conèixer l’aplicació.
 • En el moment de córrer la cursa, comproveu que la bateria del mòbil o dispositiu que utilitzeu estigui totalment carregada
 • Verifiqueu que el senyal de la geolocalització, abans de competir, es trobi en color verd.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼