14 sep 2019, Tossa de Mar

TRITOUR TOSSA DE MAR 2019

Inscripciones e info

Inscripciones

Sprint individual
14/09/2019 15:30 25.35km

Desde 29.00€

Sprint - Relevos
14/09/2019 15:30 25.35km

Desde 39.00€

Olímpico individual
14/09/2019 15:00 51.5km

Desde 35.00€

Olímpico - Relevos
14/09/2019 15:00 51.5km

Desde 45.00€

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
15:00 - 1ª Sortida – Homes federats + Relleus – DISTÀNCIA OLÍMPICA 15:02 - 2ª Sortida – Homes No Federats + Dones (federades i no federades) – DISTÀNCIA OLÍMPICA 15:30 - 3ª Sortida – Homes federats + Relleus – DISTÀNCIA ESPRINT 15:32 - 4ª Sortida – Homes No Federats + Dones (federades i no federades) – DISTÀNCIA ESPRINT
Recogida de dorsal
12:30 a 14:30 Entrega de dorsals
Política de devoluciones
Un cop efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’ import, tret que la prova es suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a la mateixa.

Reglamento

REGLAMENT TRITOUR 2019
Format de competició


1. TriTour és un tour que s’estableix en un format de Lliga, fet que incentiva la participació.

2. Per optar als premis de la classificació general de la Lliga TriTour s’ha de participar com a mínim en la meitat més una prova del circuit, és a dir, a 3 de les 4 proves.

3. A cada triatleta li puntuaran les proves que hagi participat i finalitzat. Totes les proves valen el mateix.

4. El primer classificat de cada prova, tant en categoria masculina com femenina, suma un total de 1.500 punts.
A partir d’aquí, la quantitat de punts va disminuint, seguint la proporció següent:


POSICIÓ | PUNTUACIÓ
1º – 5º | 50 punts de diferència entre cadascun
6º – 10º | 25 punts de diferència
11º – 20º | 20 punts de diferència
21º – 30º | 15 punts de diferència
31º – 40º | 10 punts de diferència
41º – 50º | 5 punts de diferència
51º endavant | 1 punt de diferència


5. En el cas de les proves d’Amposta i Deltebre, es comptabilitzaran dos proves, en el cas de participar en 2 proves diferents.

6. Hi haurà 6 categories, tan per homes com per dones:

Cadet (15-17 anys) |2004 – 2002
Júnior (18-19 anys) | 2001 – 2000
Sub23 (20-23 anys) | 1999 – 1996
Sènior (24-39 anys | 1995 – 1980
Veterans 1 (40-49 anys) | de 1979 a 1970
Veterans 2 + 3 (50 o més anys) | 1969 i anteriors


La categoria d’edat estarà determinada per l’edat del atleta el 31 de desembre del any en que es celebra la competició.


7. Dintre de la Lliga TriTour també tindrem una classificació de clubs, premiant la participació, el mínim per puntuar són 5 assistents del mateix club en cada prova.
Per cada participant és sumaran 10 punts.

Premis i obsequis

8. En cada una de les proves es donaran premis o trofeus als 3 primers classificats de cada categoria tan en categoria masculina com femenina.

9. Un cop finalitzada la Lliga, s’atorgaran premis als 3 primers classificats de cada ategoria tan masculines com femenines: Regals dels col·laboradors i Inscripcions
gratuïtes al TriTour del posterior any.


Inscripció

10. La inscripció a cadascuna de les proves és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de
compra.

11. Les inscripcions de cada seu es tancaran el dijous anterior a cada prova o l’arribar el límit de participants establerts.

12. La inscripció a la Lliga TriTour, en qualsevol de les seves proves que la conformen, significa la total acceptació d’aquest reglament. Allò que no hi estigui previst serà
sotmès a la decisió de l’organització.

13. Els clubs que formalitzin la inscripció d’un mínim de 6 membres a la vegada, podran gaudir d’un 10% de descompte per cada participant. Aquesta bonificació és valida a
la fase 2 i 3 de les inscripcions.


Cronometratge

14. Es prendran els temps parcials dels tres trams del triatló més els temps de les dues transicions mitjançant cronometratge per xip. Per facilitar el càlcul de resultats és obligatori que els Triatletes Federats facin ús del seu xip propi i dorsal de la Federació al Triatló de Pont de Suert. En els Triatlons de Deltebre, Amposta i Tossa de Mar tots els participants, federats i no federats hauran de recollir el dorsal i xip que els hi proporcionarà l’Organització. Els Triatletes No federats sempre hauran de recollir el casquet de natació, dorsal i xip abans de qualsevol la prova. Els xips no propis dels participants s’hauran de tornar al arribar a meta.

15. Els que no corrin alguna cursa amb el xip en qüestió no tindran dret a puntuar en aquesta cursa.


Normativa per segments

16. En el tram de natació, no es pot portar el dorsal, en ciclisme és opcional i obligatori en carrera a peu.

17. En el tram de ciclisme, no es permetrà participar a cap triatleta sense casc rígid amb els tres punts de subjecció. El participant l’haurà de portar posat sempre que vagi
en contacte amb la bicicleta, ja sigui muntat o la porti a la mà. Dins la zona de transició no es podrà circular sobre la bicicleta.

18. A la distància Esprint i Olímpica està totalment prohibit portar cap tipus de suport o acoblament en el manillar de la bicicleta que superin les manetes dels frens, sí que
està permès l’ús de bicicletes de muntanya però sense banyes. També està permès anar a roda (drafting).
A la distància Short i Half està permès portar acoblaments. Està prohibit participar amb una bicicleta de muntanya i tampoc està permès anar a roda.

Participació i assegurança

19. La participació en cada un dels triatlons que componen el circuit està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada participant pren part en
les proves sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-les. En les proves on hi ha distància Olímpica, Short o Half no està permesa la participació de cadets (menors de 18 anys). En la prova Esprint no està permesa la participació de menors de 15 anys. Està prohibida la participació dels menors d’edat sense l’autorització del pare, mare o tutor legal. La corresponent autorització l’hauran d’aportar a l’organització per escrit en el moment de la inscripció, en tot cas, amb anterioritat de la prova.


20. Totes les modalitats es poden es poden disputar de forma individual o per relleus.

21. La modalitat relleus està composta per equips de 2 o 3 components, on cada membre del equipo realitzarà un segment del triatló, és a dir, un fa la natació, un
altre la bicicleta i altre la carrera a peu. En el caso de ser 2 components un dels dos realitzarà 2 segments. El lloc d’espera, de la persona que tingui de fer el següent
relleu, i on es realitza el canvi és a la zona de transició (Boxes), lloc on es te penjada la bicicleta junt amb el numero de dorsal del equip. Mai serà en una altra zona, sinó
el equip estarà desqualificat.

22. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents
de dia contractada per l’organització.


Anul·lacions i devolucions

23. Un cop efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’ import, tret que la prova es suspengui per decisió de l’organització i/o per causes
imputables a la mateixa.
24. Davant inclemències climatològiques que impossibilitin la celebració d’alguna de les proves amb la totalitat dels seus segments, l’organització portarà a terme una
altra prova alternativa d’acord amb els jutges. En cap cas es posposarà a una altra data. Exemples:
• Anul·lació del tram de natació per mal estat del mar o riu: duatló
• Anul·lació del tram de ciclisme per pluja: aquatló
• Anul·lació del tram de ciclisme i del de natació: cursa a peu

25. Davant inclemències climatològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l'organització i que impossibiliten la celebració de la cursa,
l'organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l'import de la inscripció.

26. L’organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i/o materials que puguin afectar els participants i/o espectadors durant la prova.

27. Els participants eximeixen, en qualsevol cas, a l'organització de les reclamacions o demandes pels accidents o malalties que es puguin contraure, o agreujar durant la
prova, per accions o omissions, per danys personals o materials, i, sense caràcter limitatiu , per robatori, furt o deteriorament / pèrdua de material que pugui
produir-se per actes propis, per part d'altres participants, o fins i tot tercers durant el desenvolupament de l'activitat.

28. El participant que no pugui assistir a una prova en la qual s’ha inscrit NO podrà traspassar-la a un altre participant sota cap supòsit.


Assegurança de cancel·lació

29. A través del formulari d’inscripcions es podrà contractar la assegurança de cancel·lació de la inscripció. El preu de la mateixa serà un 20% de l’import del preu base de la inscripció.

30. Aquesta assegurança serà valida fins 15 dies abans de la celebració de la prova. Fins aquesta data el participant podrà sol·licitar el reemborsament del 100% de la inscripció. En cap cas serà reemborsable la part corresponent al import de l’assegurança.

Seguretat i assistència mèdica

31. La seguretat en la via pública i el control del tràfic serà responsabilitat dels cossos de seguretat de cada municipi. En cadascun dels tres segments del triatló hi haurà
assistència sanitària concorde a la normativa vigent, al nombre de participants i a l’elevat percentatge d’esportistes no experts en el circuit TriTour. Els serveis mèdics
estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.


Desqualificacions

32. Serà motiu de desqualificació: Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats. No realitzar la totalitat del recorregut marcat per l’organització. No complir amb els
horaris establerts. Superar els límits de temps marcats per l’organització. Embrutar l’itinerari. Tractar de manera perjudicial material propi o aliè. No mostrar-se
respectuós amb el personal de l’organització i amb la resta de participants. No portar el dorsal en la part davantera de la roba a la cursa a peu. No prestar auxili a
qualsevol participant que pugui patir algun tipus d’accident. Tenir una actitud que l’organització pugui considerar irresponsable i inadequada.


Vehicles autoritzats

33. Els vehicles motoritzats, bicicletes o patinadors que no pertanyin a l’organització no podran transitar pels circuits de cada prova. Els vehicles autoritzats que realitzin el
seguiment de les proves, portaran una identificació visible en tot moment.


Dades de caràcter personal

34. Política de privacitat EMP Sport Events, com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), han posat en
pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de
caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat
amb el que s’estableix en la legislació vigent.En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de EMP Sport Events puguin (I) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; (II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; (III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé (IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies de EMP Sport Events, aquí ressenyades, EMP Sport Events informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a EMP Sport Events perquè procedeixin al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de EMP Sport Events que puguin ser de l’interès del usuari. L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de EMP Sport Events, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, EMP Sport Events es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007). Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@tritour.cat

35. No obstant això i d'acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.) Mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼