20 may 2023, Campo de Mirra

II TRAIL CALDERONS

Inscripciones e info

Inscritos

Inscritos

Inscripciones

TRAIL 26KM
20/05/2023 08:00 26.29km

SPRINTRAIL
20/05/2023 08:15 12.26km

MARXA SENDERISTA
20/05/2023 08:15 12.26km

KM0
20/05/2023 08:00

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
CONSULTA EN REGLAMENT
Recogida de dorsal
CONSULTA EN REGLAMENT
Política de devoluciones
CONSULTA EN REGLAMENT

Reglamento

.

II TRAIL

“ELS CALDERONS”

EL CAMP DE MIRRA

20 de mayo de 2023

1. INTRODUCCIÓ

En la seua segona edició, la carrera de muntanya es realitzarà el dissabte dia 20 de maig de 2023, estant organitzada pel Grup de Muntanya “Els Calderons” del Camp de Mirra i l'Excel·lentíssim Ajuntament del Camp de Mirra, en la qual podran participar totes aquelles persones, prèvia inscripció, sense distinció de sexe o nacionalitat.

L'activitat comprén dues modalitats, una aproximada de 12,26 km amb un desnivell positiu d'uns 235 m. i una altra de 25,5 km amb un desnivell positiu d'uns 619 m. La primera de les modalitats discorre íntegrament en el terme municipal del Camp de Mirra, mentre que la segona discorre pels termes municipals del Camp de Mirra, La Canyada, Beneixama i Fontanars dels Alforins.

El reglament d'aquesta competició es basa en el mateix document oficial de carreres de muntanya de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya (FEDME), per la qual cosa tot allò no contemplat en els següents punts, es regirà per aquell.

2. MODALITATS

La carrera de muntanya, II TRAIL ELS CALDERONS, està formada per dues modalitats:

 • Sprintrail i senderistes: amb un recorregut aproximat de 12,26 km i consistirà en 61,7% per senders, 24,3% per camí rural asfaltat, 9,30% per nucli urbà i 4,7% per camí rural sense asfaltar, sent el desnivell positiu acumulat de 235 m.

La prova discorre íntegrament pel terme municipal del Camp de Mirra en recorregut circular. No es discorre per camins o vies privades en cap tram del recorregut de la prova, sent totes elles públiques. Tampoc se circula camp a través en cap moment del recorregut, aprofitant-se la sendera recentment recuperada en les faldes de Sant Bartolomé.

 • Trail: amb un recorregut aproximat de 26,29 km i consistirà en 45,2% per senders, 29,6% per camins rurals no asfaltats, 13,7% per camí rural asfaltat, 8,10% per pista forestal i 2,9% per nucli urbà del Camp de Mirra. El desnivell serà d'un positiu acumulat de 793 m.

La prova discorre pels termes municipals del Camp de Mirra, Beneixama, Fontanars dels Alforins i Cañada en el seu recorregut circular.

No es discorre per camins o vies privades en cap tram del recorregut de la prova, sent totes elles públiques. Tampoc es discorre camp a través en cap moment del recorregut.

En referència a l'encreuament amb la carretera CV-81, s'utilitzarà el pas subterrani, per qüestions de seguretat viària i dels participants.

3. HORARI I LLOC D’EIXIDA I ARRIBADA

La carrera de muntanya II TRAIL ELS CALDERONS, se celebrarà el dissabte 20 de maig de 2023, estant situades l'Eixida i Meta en la Plaça d'Espanya d'aquesta localitat, sent el seu horari d'eixida i meta el següent:

 • L'eixida de la carrera del Trail serà el dissabte 20 de maig de 2023 a les 08.00 hores, disposant d'un temps màxim per a la seua realització de 5 hores (hora màxima d'arribada 13.00 hores).
 • L'eixida de la carrera Sprintrail i senderista serà el dissabte 20 de maig de 2023 a la mateixa hora que la modalitat de Trail (08.15 h), disposant d'un temps màxim per a la seua realització de 4 hores i 45 minuts (hora màxima d'arribada 13.00 hores).

En totes dues modalitats competitives hi haurà un punt de control de xip en el km 16,7 de la modalitat Trail i km 7,8 de la modalitat Spintrail.

Es marcaran mitjançant cartells indicatius, aquells punts conflictius del recorregut com ara baixades perilloses, així com els punts quilomètrics 5, 10, 15 i 20 km.

En meta es disposarà d'un lloc habilitat amb dos fisioterapeutes col·legiats que, de manera gratuïta, oferiran els seus serveis als participants; servei que finalitzarà a les 13.00 hores.

4. PARTICIPANTS

Podran participar tots els corredors/as que ho desitgen sempre que siguen majors de 18 anys per a la modalitat de Trail i 16 anys en les modalitats de Sprintrail i senderisme (aquests hauran de comptar amb autorització paterna/materna).

L'esdeveniment és lliure, podent participar tant federats com no federats.

Cada participant en el moment de la seua inscripció manifesta trobar-se en una forma física i psíquica adequada per a afrontar la prova i assumeix el risc derivat d'aquesta pràctica esportiva. Qualsevol participant que manifeste mal estat físic podrà ser retirat de la prova per l'Organització.

L'Organització, té subscrit una assegurança de Responsabilitat Civil i un altre d'accidents per a tots els participants degudament inscrits que cobriran les incidències inherents a la prova. Queden exclosos de la pòlissa els casos derivats d'un patiment latent, pandèmia, inobservança de les lleis, imprudències, els produïts per desplaçaments o des del lloc en el qual es desenvolupa la prova.

5. PREMIS I CATEGORÍES

Tant en la modalitat de TRAIL com de SPRINTRAIL els participants es classificaran en funció a les següents categories i rebran premi els 3 primers classificats/as de cadascuna d'elles:

 • General Absolut masculí/femenina.
 • Sènior masculí/femení: Majors de 18 anys complits dins del 2023 en la modalitat Trail i Majors de 16 anys complits dins del 2023 en la modalitat Sprinttrail, fins als 39 anys complits en el 2023.
 • Veterà/a masculí/femenina: de 40 a 49 anys complits dins de l'any 2023.
 • Màster masculí/femení: de 50 anys d'ara en avant, compliments dins de l'any 2023.
 • Local masculí/femení: Sense distinció d'edat als tres primers homes i tres primeres dones, nascuts/as o empadronats/as en la localitat del Camp de Mirra.
 • Equips: es prendran els temps dels 3 primers membres inscrits amb el mateix nom d'equip, i ha de compondre's d'almenys 1 dona, comptant els millors temps d'aquests per a la classificació.

Enguany també rebran premis els participants de la modalitat de senderista.

En la modalitat de SENDERISTA els participants es classificaran en funció a les següents categories i rebran premi els 3 primers classificats/as de cadascuna d'elles:

 • General absolut, sense distinció d´edat i indistintament si es masculí o femení.
 • Local absolut: Sense distinció d'edat i indistintament si es masculí o femení, nascuts o empadronats en la localitat del Camp de Mirra.
 • Local junior absolut: nascuts o empadronats en la localitat del Camp de Mirra fins als 15 anys de edat.

Els premis individuals no són acumulatius, a excepció dels Locals que sí que ho seran.

L'organització s'encarregarà de dur a terme el cronometratge mitjançant xip electrònic, que anirà adjunt al dorsal.

Ateses les diferents categories anteriorment esmentades s'entregaran els premis.

A destacar, en la modalitat de TRAIL hi haurà un cuixot tant per al primer home com per a la primera dona que vullga carregar-lo fins a meta.

En el avituallament final una volta feta l´entrega dels premis corresponents, es faran diversos sorteigs entre tots els dorsal, tant de la trail, sprintrail, senderistes com KM 0.

La entrega de premis de la TRAIL i SPRINTRAIL serà a l´hora d´arribar el primer classificat de cada modalitat. En acabar en les modalitats competitives s´entregaran els premis de la modalitat senderista amb el mateix criteri anterior, a l´hora d´arribar el primer classificat.

6. INSCRIPCIONS

Enguany hi hauran quatre modalitats de inscripcions :

 1. Trail
 2. Sprintrail
 3. Marxa senderista
 4. km 0. Esta modalitat no es per a fer la trail, sino per a poder optar al avituallament final.

Totes les inscripcions es realitzaran pel següent mitjà:

 • Inscripcions a través de la plataforma MULTIESPORT.

El període d'inscripcions serà del 13 de Febrer de 2023 al 14 de maig de 2023 a les 23:59, tots dos inclusivament.

A les inscripcions fora de termini no es podrà assegurar per part de l´organització que la borsa del corredor estiga completa.

No s'admetran inscripcions fora d'aquest termini, o aquelles que superen el nombre de dorsals disponible.

Tampoc s'admetran inscripcions de menors de 18 anys (modalitat Trail) i menors de 16 anys (modalitat Sprintrail), sense justificant signat per la mare, pare o tutor del menor en el qual es manifeste permís exprés per a participar en l'esdeveniment.

Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i voluntàriament, declaren conèixer i acceptar plenament el present Reglament. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en aquest, prevaldrà el que dispose a aquest efecte l'Organització.

Pel només fet d'inscriure's, el participant declara el següent:

“Em trobe en estat de salut òptim per a participar en LA II TRAIL ELS CALDERONS DEL CAMP DE MIRRA. Durant el desenvolupament de la carrera contribuiré en la mesura del possible amb l'Organització, per a evitar accidents personals.

Autoritze a més al fet que l'Organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en el qual puga figurar jo i acompanyants i altres corredors que jo inscriga, havent de notificar els d'aquesta cessió o autorització, i acceptant la publicació de nom i cognoms en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o internet, sense esperar pagament, compensació o cap retribució per aquest concepte”.

En inscriure's en la II TRAIL ELS CALDERONS, els participants donen el seu consentiment perquè el GRUP DE MUNTANYA ELS CALDERONS DEL CAMP DE MIRRA, l'Ajuntament de Camp de Mirra, o qualsevol altre patrocinador o col·laborador de la prova, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, puguen emmagatzemar, tractar i utilitzar el seu nom, així com la seua imatge recollida dins de la prova mitjançant fotografies, vídeos o qualsevol altre suport.

D'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de la Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, totes les dades personals facilitats pels participants i les imatges obtingudes en el desenvolupament de la carrera seran emmagatzemades en fitxers de l'entitat TRAIL ELS CALDERONS, amb finalitat de gestionar la participació en la carrera, així com la promoció, la distribució, i la difusió d'aquesta.

Podent en qualsevol moment exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit acompanyat del seu DNI al mail: grupdemuntanyaelcampdemirra@gmx.es

A l'efecte de notificació tot corredor inscrit autoritza com a mitjà de notificació legal el correu electrònic o telèfon mòbil.

7. PREU DE LA INSCRIPCIÓ

Els preus per inscripció a la II TRAIL “ELS CALDERONS”, seran els següents:

 • TRAIL 25K. 18 €.
 • SPINTRAIL I MARXA SENDERISTA 12K. 15€.

L'import inclou la participació en la prova, assegurança de Responsabilitat Civil, assegurança d'accidents, assistència mèdica, borsa del corredor, avituallament en carrera, esmorzar de clausura, així com tots els regals que l'organització oferisca.

A l'hora de formalitzar la inscripció és important seleccionar la talla adequada de la samarreta o de qualsevol producte esportiu que s'incloga en la borsa del corredor, atesa la guia de talles.

 • Km 0. 8 €.

L ´import inclou el gaudir del esmorzar final i del seu ambient.

7. DORSALS

Els dorsals, tant de les modalitats competitives com la modaltat del KM 0, es podran recollir el divendres anterior al dia de la carrera (19 de maig) en la Plaça d'Espanya del Camp de Mirra, des de les 18.00 hores fins a les 20.00 hores i el dissabte dia de la carrera, en la mateixa ubicació des de les 07.00 hores fins a 15 minuts abans del començament de carrera.

Per a la recollida de dorsals serà obligatòria la presentació del DNI de l'inscrit, en el cas dels menors d'edat hauran d'aportar a més l'autorització paterna/materna. Podrà retirar el dorsal qualsevol altra persona presentant fotografia del DNI.

El dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa està prohibida la seua cessió o venda, qualsevol intent de frau en aquest punt serà tingut en compte per a la prohibició de participació en futures edicions tant del portador del dorsal com de la persona que es va inscriure.

Per a qualsevol canvi de titularitat en les inscripcions, hauran d'escriure al correu: grupdemuntanyaelcampdemirra@gmx.es fins, com a màxim, el dilluns anterior a la prova.

8. CRONOMETRATGE

La prova serà cronometrada mitjançant sistema de xip electrònic. Aquest serà entregat a cada participant adossat al dorsal.

El dorsal haurà de ser visible durant tota la prova, així com ha de ser presentat per a l'entrada al recinte d'eixida de la prova i a qualsevol membre de l'organització que el requerisca durant el transcurs d'aquesta.

9. DESQUALIFICACIONS

Serà motiu de desqualificació:

 • No passar pels controls de pas obligatoris o no realitzar el recorregut complet.
 • No portar el dorsal visible o no atendre les indicacions dels comissaris quan es requerisca la seua presentació.
 • No atendre les indicacions de comissaris, voluntaris o cossos de seguretat.
 • Comportament no esportiu o no respectuós amb organitzadors, col·laboradors, jutges, públic i resta de participants.
 • No socórrer a un participant que demande auxili.
 • Participar amb el dorsal i/o xip assignat a un altre participant o no autoritzat per l'Organització.
 • Realitzar la inscripció amb les dades alterades.
 • Tirar desaprofitaments durant el recorregut, així com qualsevol acció en contra del medi natural.
 • Desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització.
 • Transitar fora dels camins, sendes o llocs senyalitzats per l'organització.
 • Retirar part de la senyalització del recorregut
 • No passar els punts de Control a l'hora ressenyada o arribar a meta passada l'hora estimada en el present reglament.

10. RESPONSABILITATS

Els participants realitzen la prova sota la seua responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de l'eixida i realització de la carrera.

Tots els participants estan obligats a portar telèfon mòbil encés i amb suficient bateria, amb el telèfon consignat per l'organització (*TLF 669.361.428), que podrà ser utilitzat en cas de caiguda, accident o necessitat.

Per compromís mediambiental se subministraran gots compostables en els punts d'avituallament de la carrera. En qualsevol cas, l'organització disposarà de garrafes en els punts d'avituallament per al farciment dels sistemes d'hidratació que cada corredor decidisca portar.

A més, es col·locaran en les indicacions dels punts quilomètrics, bosses de fem o caixes de cartó perquè els corredors puguen depositar allí les restes d'embolcalls o papers.

Cada corredor podrà preveure i portar la quantitat d'aliments, begudes o sals i complements que estime necessari per a poder completar la distància que separa un avituallament d'un altre.

11. RECORREGUTS

TRAIL

DADES TÈCNIQUES DE LA CARRERA

Track descarregable en GPX: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/trail-els-calderons-123853332

Distància: 26,29 Km.

Desnivell: +793 m. aprox.

Asfalt: 7,4 km

Camins agrícoles no asfaltats: 6,8 km

Pistes forestals: 7,2 km

Senders forestals: 5 km

La prova discorre pels termes municipals del Camp de Mirra, Beneixama, Fontanars dels Alforins i Cañada en el seu recorregut circular.

No es discorre per camins o vies privades en cap tram del recorregut de la prova.

SPRINTRAIL

DADES TÈCNIQUES DE LA CARRERA

Track descarregable en GPX: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/spintrail-els-calderons-123855092

Distància: 12,26 km

Desnivell: +235 m. aprox.

Asfalt: 2.972 m

Camins rurals no asfaltats: 507 m.

Pistes forestals: 0 m

Sendes: 7.567 km

Nucli urbà: 1.140 m.

La prova discorre pel terme municipal del Camp de Mirra en el seu recorregut circular.

No es discorre per camins o vies privades en cap tram del recorregut de la prova.

12. AVITUALLAMENTS

La carrera disposarà de diversos punts d'avituallament a lliure disposició del corredor. La seua ubicació al llarg de les dues modalitats serà la següent:

 • Sprintrail i senderistes:

Km. 5,5 – Aigua.

Km. 7,8 – Aigua i menjar.

 • Trail:

Km. 9,3 – Aigua i menjar.

Km. 16,7 – Aigua i menjar. Punt de control.

Km 21 – Aigua.

 • Km 0:

En meta, després de la finalització de la prova, es disposarà d'un avituallament

especial per a tots els participants de qualsevol de les tres modalitats.

Els avituallaments de carrera comptaran amb fruita, fruita seca, carbohidrats, aigua i begudes isotòniques. No hi haurà gots de plàstic, en el seu lloc, s'optarà per gots compostables i per garrafes d'aigua. Els corredors podran portar un recipient individual que podrà ser emplenat en els punts d'avituallament.

Quant als participants que tinguen alguna intolerància alimentària, hauran de comunicar-ho al següent correu (grupdemuntanyaelcampdemirra@gmx.es), per a disposar dels productes que aquest corredor necessita.

13. RESPONSABLES DE LA ORGANITZACIÓ

L’event és organitzat pel GRUP DE MUNTANYA ELS CALDERONS DE EL CAMP DE MIRRA, juntament amb l’Excel·lentíssim AJUNTAMENT DE EL CAMP DE MIRRA.

14. SEGURETAT

Tot el circuit estarà senyalitzat amb cinta de manera que d'una marca es puga veure la següent, juntament amb estaques de fusta i senyals amb fletxes. Per compromís mediambiental aquesta cinta i estaques, seran retirades per l'organització, qui designarà dues o més voluntaris encarregats de la seua recollida. Aquests, a més, tancaran cada modalitat de la carrera. Les cintes i senyals s'utilitzaran per a les següents edicions, reduint així la quantitat de plàstic utilitzat.

En els trams en els quals el terreny puga presentar alguna dificultat superior, per major presència de pedres o terreny esvarós, s'indicarà amb cartells que alerten del perill, perquè s'augmente la precaució, o bé es col·locaran cordes o altres dispositius per a augmentar la seguretat. A més, en cada encreuament en els quals es puga presentar algun dubte sobre la ruta a seguir, es col·locaran un parell de voluntaris per a orientar al corredor. A més, hi haurà voluntaris amb material de primers auxilis en tots els avituallaments, així com en cada zona on puga suposar un risc per a la seguretat dels participants.

En el punt de meta, se situarà una de les ambulàncies, mentre que una altra se situarà en una zona de bon accés al traçat de la carrera en la Serra de la Solana. A més, en cada punt d'avituallament es disposarà de farmacioles de primers auxilis. Es disposarà de més de 30 voluntaris, repartits al llarg del recorregut.

15. SEGURS

La carrera disposarà d'assegurança de Responsabilitat Civil i una assegurança d'accidents per al corredor inclòs en el preu de la inscripció. L'assegurança del corredor inclou la cobertura mínima de l'assegurança obligatòria esportiva, regulat en l'RD 849/1993 de 4 de juny.

16. ANUL·LACIÓ/APLAÇAMENT

L'Organització es reserva la possibilitat de cancel·lació per causa justificada, la qual cosa serà sempre comunicat amb antelació, llevat que s'haja de suspendre el mateix cap de setmana per causes climatològiques o justificades, en aquest últim cas no hi haurà dret a devolució de la inscripció, encara que sí que es tindrà dret a la borsa del corredor.

17. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

En cas que no es poguera realitzar la prova per les restriccions sanitàries, es retornaria el 100% de l'import de la inscripció, llevat que ja es dispose del material esportiu de la borsa del corredor, que i en aquest cas es farà lliurament de la mateixa als participants, descomptant el tant per cent de la seua despesa, així com les despeses de gestió.

En la resta dels casos, i amb motiu justificat, l'organització facilitarà la devolució d'un 75% del valor total de la inscripció, sol·licitant-lo mitjançant correu electrònic a

grupdemuntanyaelcampdemirra@gmx.es.

Per qüestions organitzatives per a aconseguir aquesta devolució, s'estableix com a termini per a enviar la sol·licitud, el període comprés entre el 24 d'abril de 2023 i el 7 de Maig de 2023. Passada aqueixa data, per qüestions organitzatives no s'admetran devolucions, ni canvis.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼