24 ago 2019, Benifairó de les Valls

9a VOLTA A PEU A BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2019

Clasificaciones

Clasificaciones

5K
24/08/2019 19:30 5km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
L’eixida i l’arribada estaran situades a la Plaça de l´Ajuntament CARRERES INFANTILS A PARTIR DE LES 19:00h CARRERA ABSOLUTA A LES 19:30h
Recogida de dorsal
Fins mitja hora abans del començament de la carrera
Política de devoluciones
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS EN LAS INSCRIPCIONES

Reglamento

REGLAMENT 2019

Art. 1) La Regidoria d´Esports de l´Ajuntament de Benifairó de Les Valls organitza la 9a Volta a Peu amb la col·laboració del Club Atletisme La Vall de Segó, i altres comerços i organismes locals.

Art. 2) La carrera es celebrarà el proper dissabte 24 d´agost 2019 i podrà participar qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat, naixcuts a partir del 2003. Els corredors menors d’edat deuran aportar una autorització paterna com al model que es mostra al final del reglament.

Art. 3) El preu de la inscripció serà de 5 euros (despeses bancàries incloses) a través del portal www.sportmaniacs.com.

Art. 4) El recorregut té un traçat urbà de 5000 metres. L’eixida i l’arribada estaran situades a la Plaça de l´Ajuntament. Els atletes hauran de realitzar el següent recorregut total, donant-se l’eixida de les proves a l‘hora que a continuació s’expressa:

Distància (km)

Hora

Xupetins

0´2

19:00

Alevins

0´4

19:05

Infantils

0´6

19:10

Juvenils

1´2

19:15

Resta de categories

5

19:30

Art. 5) S’establiran les següents categories tant en homes com en dones:

CATEGORIES INFERIORS

EDAT

Xupetins

0 a 6 anys (2013- 2019)

Alevins

7 a 9 anys (2010-2012)

Infantils

10 a 12 anys (2007-2009)

Juvenils

13 a 15 anys (2004-2006)

CATEGORIES ABSOLUTES

NASCUTS EN

EDAT

SUB 23

1997-2003

16 - 22 anys

SENIOR

1985-1996

23 - 34 anys

MASTER A

1975-1984

35 - 44 anys

MASTER B

1965-1974

45 - 54 anys

MASTER C

1964 i anteriors

55 i mes

IMPORTANT: Les categories s´estableixen per any de naixement

*= Els corredors menors de edat (naixcuts en 2003 i 2002) deuran aportar una firma paterna que els autoritze a prendre l’eixida, i que deuran entregar a la retirada del pitral. Sense aquest document no podran participar

Art. 6) Es repartiran els següents premis:

- Trofeu per als 3 primers classificats de cada categoria.

- Trofeu especial al primer i primera classificats locals.

- Trofeu al primer i primera del CA La Vall de Segó.

- Una medalla per als més menuts i diploma per als tres primers classificats.

Art. 7) Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els que dessigne l’organització.

Art. 8) La Organització, Patrocinadors i Col·laboradors declinen tota responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició. No obstant, tots els participants inscrits i que han complimentat de forma correcta les seues dades estaran coberts per una pòlissa d’assegurança d’accidents Esportius. L´Organització també declina qualsevol responsabilitat en problemes derivats d’aquells casos en que la persona introduisca dades falses o errònies en la seua inscripció.

Art. 9) Els atletes seran responsables de les seues dades i podran ser desqualificats en cas de donar-les falses (assegureu-vos de comprovar la vostra categoria).

Art. 10) Els servicis mèdics estaran ubicats a la línia de meta.

Art. 11) Les possibles impugnacions o reclamacions deuran ésser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de fer-se públics els resultats. Si són desestimades per aquest podrà fer-se una reclamació per escrit i pagant un dipòsit de 100 euros al Jurat d’apel·lació. En el cas de una resolució favorable es tornaran els 100 euros. Si no hi ha Jurat d’apel·lació la decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable.

Art. 12) Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten integrament el reglament, reconeguent al formalitzar la seua inscripció trobar-se en bones condicions físiques, no patir malaltia alguna que supose un risc per a la seua persona o l’incapacite per a la seua participació, i assumint el risc derivat d’aquesta pràctica esportiva. No es pot córrer sense estar inscrit.

Art. 13) La Organització es reserva el dret de modificar i/o ampliar qualsevol part d’aquest Reglament. En tal cas, les modificacions seran oportunament publicades a la web www.sportmaniacs.com

  • Les categories Xupetins, Alevins, Infantils i Juvenils faran la inscripció al mateix lloc de l’eixida fins mitja hora abans del començament de la prova. La resta de categories faran les inscripcions a través de la web http://www.sportmaniacs.com fins el dijous 22 d´agost a les 23:59h
  • MOLT IMPORTANT: No s’admetran inscripcions el dia de la carrera.

L’entrega de pitrals es farà el dia de la prova de 17:30 a 19:30.

AUTORITZACIÓ PER ALS MENORS DE 18 ANYS

9ª VOLTA A PEU A BENIFAIRÓ DE LES VALLS

En/Na……………………………………………………………………, major d’edat i amb DNI nº…………… ………… pare/mare/tutor/a de…………………………………........................................................

Done l’autorització per a que el meu fill/a puga participar en la 9ª Volta a peu a BENIFAIRÓ DE LES VALLS , sobre un traçat de 5000m

Signat:

Benifairó de les Valls, 24 d´agost de 2019

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼