01 sep 2019, Palau-solità i Plegamans

39a Cursa Popular Maria Víctor

Inscripciones e info

Inscritos

Inscritos

Inscripciones

39a Cursa Popular Maria Víctor
01/09/2019 09:00 6.8km

Desde 0.00€

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
La sortida i l’ arribada estarà situada a la zona de la Pineda, al bosc de Can Pavana.
Recogida de dorsal
Pavelló d’Esports Municipal Maria Víctor Passeig de la Carrerada, 55 08184 Palau-solità i Plegamans Del 27 al 29 d’agost Horari: de 10 a 13.30 i de 17 a 20 hores El mateix dia de la cursa fins 1 hora abans de l'inici.
Política de devoluciones
En cap cas es tornaran els diners de les inscripcions, tret que la prova se suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a aquesta.

Reglamento

http://www.palauplegamans.cat/site1/files/doc8188/reglament-39a-cursa-maria-victor.pdf

39a CURSA POPULAR MARIA VÍCTOR
El diumenge 1 de setembre del 2019 té lloc la 39a Cursa Popular Maria Víctor. És l’acte esportiu de major importància i participació al
municipi i se celebra dins el marc de la Festa Major de Palau-solità i Plegamans.
És una jornada festiva amb l’esport com a protagonista i on tots esteu convidats a participar-hi.

RECORREGUT
La Cursa tindrà un recorregut de 6,800 quilometres degudament senyalitzat. El/les atletes circularan per la dreta del carrer , sempre
que l’organització no indiqui el contrari.

SORTIDA I ARRIBADA
La sortida i l’ arribada estarà situada a la zona de la Pineda, al bosc de Can Pavana.
L’horari previst de l’ inici de la cursa és a les 9 hores sota l’arc de sortida.

INSCRIPCIONS
En línia: web de l’Ajuntament (www.palauplegamans.cat)
Del 20 de juny i es tanca el 25 d’agost o quan s’hagi arribat al límit d’aforament ( 800 participants)
En el cas que quedin places es podran inscriure’s:
Presencialment: al Pavelló d’Esports Municipal Maria Víctor
Passeig de la Carrerada, 55
08184 Palau-solità i Plegamans
Del 27 al 29 d’agost
Horari: de 10 a 13.30 i de 17 a 20 hores
No s’acceptaran inscripcions per telèfon, fax o correu electrònic.
Inscripcions de menors d’edat: El tràmit tant en línia com presencialment del participant menor d’edat, obligatòriament haurà d’estar
autoritzat pel mare/pare o tutor legal, el qual haurà de ser lliurat en el moment de recollir el dorsal.
No es podrà inscriure cap nen/a menor de 5 anys.
No s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa

PREU:
La quota d’inscripció és de 5,00 €.
La inscripció dels nens/es 5 a 10 anys serà gratuïta.
La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.

RECOLLIDA DORSALS I SAMARRETES
- al pavelló d’esports Maria Víctor del 27 al 29 d’agost de 10 a 13.30 i de 17 a 20 hores
- o el mateix dia de la Cursa de 7 a 8.30 hores del matí (no es donaran dorsals després d’aquesta hora)

CLASSIFICACIÓ
La classificació de la Cursa es podrà consultar el mateix dia de la cursa als plafons de classificacions i al dia següent a la pagina web de
l’Ajuntament.

TROFEUS I OBSEQUIS
Es donarà trofeu als:
- 3 primers corredors masculins
- 3 primeres corredores femenines
- 3 primers corredors locals
- 3 primeres corredores locals.
- Al corredor més gran i al més petit d’edat (i que hagin fet tot el recorregut de la cursa)
Els trofeus no seran acumulables, és a dir, un esportista no podrà recollir trofeu com a classificació general i local.
La entrega dels trofeus es farà al Bosc de Can Pavana, al costat de l’arc de sortida.
Els premis no recollits durant l’acte de la cursa es declararan deserts.
Es lliurarà una samarreta tècnica, com a record de participació, als atletes de la cursa que hagin tramitat la inscripció.
A l’ arribada tots els corredors rebran una ampolla d’aigua i el tiquet per a l’esmorzar.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Al bosc de Can Pavana hi haurà zona d’informació, lliurament de dorsals i servei de guarda-roba per a tots els participants de la Cursa.

REGLAMENTACIÓ BÀSICA
1) L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat de l’atleta.
2) El dorsal s’haurà de portar en un lloc ben visible. Qui no el porti, o el porti doblegat podrà ser desqualificat.
3) Tots els participants hauran de respectar l’itinerari assenyalat.
4) Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la cursa, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.
5) Els corredors han d’assumir els danys que es causin a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat. Encara que disposarà d’un segur de responsabilitat civil i d’accidents per als participants.
6) L’organització pot modificar el recorregut i/o l’ horari per causes alienes o de força major.
7) La cursa només se suspendrà en cas d’inclemències del temps o per qualsevol altre problema que determini els responsables de l’organització, i el seu veredicte serà inapel·lable.
8) En cap cas es tornaran els diners de les inscripcions, tret que la prova se suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a aquesta.
9) L’Organització situarà, al llarg de tot el recorregut i a la línia d’arribada, els controls suficients per assegurar la correcció i l’esportivitat durant la disputa de la prova. Els participants que no compleixin la normativa seran penalitzats amb més temps en la classificació.
10) L’organització comptarà amb servei d’assistència sanitària.
11) Les dades personals sol·licitades són necessàries per participar en la cursa. Si no desitja que les seves dades siguin tractades en els termes que s’assenyalen a continuació, no podrà participar en la cursa.
12) La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l’Organització. El sol fet de d’inscriure’s en la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament.
13) En realitzar la inscripció, cada corredor manifesta trobar-se en una forma física i mental que li permet afrontar l’esforç i assumeix el risc d’aquesta pràctica esportiva. Els participants corren sota la seva pròpia responsabilitat, realitzant tota o part de la prova.
14) No es permet l’acompanyament d’animals.
15) No sortir del recorregut marcat.
16) Hi haurà un avituallament durant el recorregut.
17) Els corredors participen sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o part d’ella. Els participants eximeixen l’organització o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o d’altres que actuïn al seu favor, així com les reclamacions o demandes resultants els danys que poguessin succeir als participants i als seus materials, incloent-ne la pèrdua.
18) Que autoritzo els serveis mèdics de la prova que en practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat jo mateix/a. Davant dels seus requeriments ,em comprometo a abandonar la prova i/o permetre la meva hospitalització, si els ho creuen necessari per a la meva Salut.
19) Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat en la prova. per tant, exonero de qualsevol responsabilitat l’organització, col·laboradors ,patrocinadors i altres participants per qualsevol dany físic o material que es produeixin en la meva personal , per tant renuncio a interposar denúncia o demanda contra les persones esmentades.
20) El pas pel casc urbà no serà tallat al tràfic i cada corredor és responsable de la seva pròpia seguretat, havent d’extremar les precaucions , encararà que es disposarà de personal de l’organització per ajudar i informar. El circuit no estarà tancat al trànsit de vehicles, tot participant està obligat a complir les normes de la circulació vial, sent responsable de quantes infraccions poguessin cometre, respectar el pas de bestiar, persones i altres vehicles. El participant amb la inscripció declara el següent: “Em trobo en estat de salut adequat per a participar en La Cursa Popular Maria Víctor, eximint de tota responsabilitat a l’organització, patrocinadors o altres institucions col·laboradores de qualsevol accident o lesió que pogués patir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, renunciant a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats”.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa:
Responsable del tractament
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd.ajpalauplegamans@diba.cat
Finalitat del tractament
Gestionar la participació en la Caminada Popular o Cursa Maria Victor
Temps de conservació
Les dades personals dels interessats es conservaran durant el temps necessari pel compliment de la finalitat del tractament, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previst
Legitimació del tractament
Consentiment de l’interessat
Destinataris de cessions o transferències
El nom, cognoms, sexe i any de naixement dels participants es publicaran en les llistes d’inscrits, així com en els resultats, que es publicaran en els taulells informatius a l’arribada de la cursa, en la pàgina web oficial de l’Ajuntament així com en els medis de premsa escrita local quan l’interessat hagi atorgat el consentiment.
Les fotografies dels participants realitzades durant la cursa podran ser difoses en la web i comptes de xarxes socials oficials de l’Ajuntament i medis de premsa escrita locals a efectes de difusió informativa, quan l’interessat hagi atorgat el consentiment.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.
Drets de les persones interessades
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼