16 jul 2016, Quartell

36 VOLTA A PEU A QUARTELL

Clasificaciones

Clasificaciones

6K
16/07/2016 20:00 6.2km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
19:30
Recogida de dorsal
Avenida de Benavites
Política de devoluciones
No se admiten devoluciones ni cambio de dorsal

Reglamento

Reglament Provisional 2016

Art. 1) La Regiduría d´Esports de l´Ajuntament de Quartell organitza la 36ª Volta a Peu a Quartell amb la col.laboració del Club Atletisme La Vall de Segó, els Festers de 2016 i altres comerços locals.

Art. 2) La carrera es celebrarà el proper dissabte 16 de Juliol de 2016 i podrà participar qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat, a partir de 16 anys complits el dia de la prova. Els corredors de 16 i 17 anys deuran aportar una autorització paterna com al model que es mostra al final del reglament.

Art. 3) El preu de la inscripció serà de 3,5 euros (despesses bancàries inclosses) a través del portal www.sportmaniacs.com. Els corredors empadronats en Quartell tindran inscripció gratuïta i la poden fer personalment a l´Ajuntament de Quartell. El període de inscripció finalitza el dijous 14 de juliol. LIMITAT A 300 CORREDORS

Art. 4) El recorregut té un traçat urbà. L’eixida i l’arribada estaran situades a la Avinguda de Benavites, enfront la parada d´autobus. Els atletes hauràn de realitzar el següent recorregut total, donant-se l’eixida de les proves a l‘hora que a continuació s’expressa:

Distància (km)

Hora

Xupetins

0´2

19:00

Alevins

0´4

19:05

Infantils

0´6

19:10

Jovenils

1´2

19:15

Resta de categories

6

19:30

Art. 5) Com de costum s’establiràn les següents categories tant en homes com en dones:

CATEGORIA

EDAT

Xupetins

0 a 6 anys

Alevins

7 a 9 anys

Infantils

10 a 12 anys

Jovenils

13 a 15 anys

Promesa*

16 a 22 anys

Senior

23 a 34 anys

Veterà A

35 a 44 anys

Veterà B

45 a 54 anys

Veterà C

55 en avant

NOTA IMPORTANT: Les categories infantils s´estableixen per anys naturals. Si algun xiquet o xiqueta canvia a una categoria superior durant l´any en curs, s´enten que pertany a la categoria a la qual canviarà durant l´any a pesar que el dia de la Carrera pertanya a una categoria inferior per edat.

*= Els corredors de 16 i 17 anys deurán aportar una firma paterna que els autoritze a prendre l´eixida, ique deuràn entregar a la retirada del pitral. Sense aquest document no podran participar

Art. 6) Es repartirán els següents premis:

- Botella de vi per al primers classificats absoluts de la general dones i homes (acumulatiu amb els diploms per categoria)

- Diploma per als tres primers classificats de cada categoría (inclosses les categories inferiors).

- Botella de vi al primer classificat local.

- Botella de vi a la primera classificada local.

- Botella de vi al primer i primera del C.A. La Vall de Segó

- Un detallet per als mes menuts

Art. 7) Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seràn els que designe l’organització.

Art. 8) La Organització, Patrocinadors i Col.laboradors declinen tota responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició. No obstant, tots els participants inscrits i que han complimentat de forma correcta les seues dades estaran coberts per una pòlissa d´assegurança d´Accidents Esportius. La Organització també declina qualsevol responsabilitat en problemes derivats d´aquells casos en que la persona introduisca dades falses o errònees en la seua inscripció.

Art. 9) Els atletes seràn responsables de les seues dades i podràn ser descalificats en cas de donar-les falses (asegureu-vos de comprobar la vostra categoría).

Art. 10) Els servicis mèdics estaran ubicats a la linia de meta.

Art. 11) Les possibles impugnacions o reclamacions deuran ésser realitzades oralment al Jutge Árbitre, no més tard de 30 minuts després de fer-se públics els resultats. Si són desestimades per aquest podrà fer-se una reclamació per escrit i pagant un dipòsit de 100 euros al Jurat d´Apel.lació. En el cas de una resolució favorable es tornaran els 100 euros. Si no hi ha Jurat d´Apel.lació la decissió del Jutge Arbitre és inapel.lable.

Art. 12) Tots els participants, pel fet de pendre l’eixida, accepten integrament el reglament, reconeguent al formalitzar la seua inscripció trobar-se en bones condicions físiques, no patir malatia alguna que supose un risc per a la seua persona o el incapacite per a la seua participació, i asumint el risc derivat d´aquesta pràctica esportiva. No es pot còrrer sense estar inscrit.

Art. 13) La Organització es reserva el dret de modificar i/o ampliar qualsevol part d´aquest Reglament. En tal cas, les modificacions seran oportunament publicades a la web www.sportmaniacs.com

  • Les categories Xupetins, Alevins, Infantils i Juvenils faran la inscripció al mateix lloc de l’eixida fins mitja hora abans del començament de la prova. La resta de categories faran les inscripcions a través de la web http://www.sportmaniacs.com fins el 14 de juliol.
  • MOLT IMPORTANT: No s´admetran inscripcions el dia de la carrera.

L’entrega de pitrals es farà el dia de la prova de 17:30 a 19:30.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼