30 ago 2020, Palau-solità i Plegamans

10a Caminada Popular 2020

Clasificaciones

Clasificaciones

Inscripció General (11 anys i més)
30/08/2020 09:00 6.8km

Inscripció infantil - Nascuts 2010-11-12-13-14-15 (5-6-7-8-9-10 anys)
30/08/2020 09:00 6.8km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
La sortida i l’ arribada estarà situada a la zona de la Pineda, al bosc de Can Pavana.
Recogida de dorsal
Al Pavelló d’Esports Maria Víctor del 25 al 27 d’agost de 10 a 13.00 i de 17 a 20 hores - Excepcionalment, es poden recollir el mateix dia de la Cursa a partir de les 8.30 hores, tot i que es recomana fer-ho en el Pavelló en els dies establerts per seguretat .
Política de devoluciones
En cap cas es tornaran els diners de les inscripcions, tret que la prova se suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a aquesta.

Reglamento

10a CAMINADA POPULAR 2020

El diumenge 30 d’agost de 2020 té lloc la 10a Caminada Popular És un acte esportiu d’important participació al municipi, dins del marc de la Festa Major de Palau-Solità i Plegamans.

Té caràcter no competitiu, per la qual cosa no hi haurà trofeus ni serà necessari portar xip.

És una jornada festiva amb l’esport com a protagonista i on tots esteu convidats a participar-hi.

RECORREGUT

La Caminada tindrà un recorregut de 6,700 quilòmetres degudament senyalitzat. Els/les participants circularan per la dreta del carrer, sempre que l’organització no indiqui el contrari.

SORTIDA I ARRIBADA

La sortida i l’arribada estarà situada a la zona de la Pineda, al bosc de Can Pavana.

L’horari previst de l’inici de la caminada popular és a les 9.00 hores sota la pancarta de sortida.

Per tal d’evitar aglomeracions, respectar les mesures bàsiques de protecció, organitzatives i de seguretat, i garantir el compliment de les distàncies establertes per les autoritats competents, la distància física serà 1,5 m.

Les sortides es faran en grups de 20 persones cada 5’

INSCRIPCIONS

En línia: web de l’Ajuntament (www.palauplegamans.cat)

Del 20 de juliol i es tanca el 23 d’agost o quan s’hagi arribat al límit d’aforament (500 participants)

En el cas que quedin places es podran inscriure’s:

Presencialment: al Pavelló d’Esports Municipal Maria Víctor

Passeig de la Carrerada, 55

08184 Palau-solità i Plegamans

Del 25 al 27 d’agost

Horari: de 10 a 13.00 i de 17 a 20 hores

No s’acceptaran inscripcions per telèfon, fax o correu electrònic.

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.

Inscripcions de menors d’edat: En el cas dels menors d’edat només s’acceptaran les inscripcions si vénen

acompanyats per la mare, el pare o tutor/a legal, i amb l’imprès degudament signat autoritzant la seva participació.

No es podrà inscriure cap nen/na menor de 5 anys.

No s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa

PREU

La quota d’inscripció és de 4,00 €.

La inscripció dels nens/es de 5 a 10 anys serà gratuïta.

RECOLLIDA DORSALS I SAMARRETES

 • Al Pavelló d’Esports Maria Víctor del 25 al 27 d’agost de 10 a 13.00 i de 17 a 20 hores
 • Excepcionalment, es poden recollir el mateix dia de la Cursa a partir de les 8.30 hores, tot i que es recomana fer-ho en el Pavelló en els dies establerts per seguretat .

OBSEQUIS

A l’ arribada tots els participants rebran una ampolla d’aigua i un entrepà.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Al bosc de Can Pavana hi haurà zona d’informació.

REGLAMENTACIÓ BÀSICA

 1. L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat del participant.
 2. El dorsal s’haurà de portar en un lloc ben visible.
 3. Tots els participants hauran de respectar l’itinerari assenyalat.
 4. Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la caminada, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.
 5. Els participants han d’assumir els danys que es causin a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat.
 6. L’organització pot modificar el recorregut i/o l’ horari per causes alienes o de força major.
 7. La Caminada només se suspendrà en cas d’inclemències del temps o per qualsevol altre problema que determini els responsables de l’organització, i el seu veredicte serà inapel·lable.
 8. En cap cas es tornaran els diners de les inscripcions, tret que la prova se suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a aquesta.
 9. L’Organització situarà, al llarg de tot el recorregut i a la línia d’arribada, els controls suficients per assegurar la correcció i l’esportivitat. Els participants que no compleixin la normativa seran penalitzats sense obsequis.
 10. L’organització comptarà amb servei d’assistència sanitària.
 11. Les dades personals sol·licitades són necessàries per participar en la cursa. Si no desitja que les seves dades siguin tractades en els termes que s’assenyalen a continuació, no podrà participar en la cursa.
 12. La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l’Organització. El sol fet de d’inscriure’s a la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament.
 13. No sortir del recorregut.
 14. Els inscrits participen sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o part d’ella. Els participants eximeixen l’organització o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o d’altres que actuïn al seu favor, així com les reclamacions o demandes resultants els danys que poguessin succeir als participants i als seus materials, incloent-ne la pèrdua.
 15. Que autoritzo els serveis mèdics de la prova que en practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat jo mateix/a. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o permetre la meva hospitalització, si els ho creuen necessari per a la meva Salut.
 16. Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat en la prova, per tant, exonero de qualsevol responsabilitat l’organització, col·laboradors, patrocinadors i altres participants per qualsevol dany físic o material que es produeixin en la meva personal, per tant renuncio a interposar denúncia o demanda contra les persones esmentades.
 17. El pas pel casc urbà no serà tallat al tràfic i cada corredor és responsable de la seva pròpia seguretat, havent d’extremar les precaucions , encararà que es disposarà de personal de l’organització per ajudar i informar. El circuit no estarà tancat al trànsit de vehicles, tot participant està obligat a complir les normes de la circulació vial, sent responsable de quantes infraccions poguessin cometre, respectar el pas de bestiar, persones i altres vehicles.
 18. Cal presentar omplert el document de declaració responsable.
 19. Els inscrits es comprometen a prendre´s la temperatura abans de sortir de casa per anar a Caminada Popular.
 20. Cal portar la mascareta abans i després de la realització de l’activitat, no es obligatòria en el decurs del recorregut sempre i quant no es pugui mantingui la distància de seguretat.

El participant amb la inscripció declarà el següent:

. Em trobo en estat de salut adequat per a participar en La caminada Popular Maria Víctor, eximint de tota responsabilitat a l’organització, patrocinadors o altres institucions col·laboradores de qualsevol accident o lesió que pogués patir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, renunciant a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats.

.Manifesto la meva conformitat expressa amb allò establert el reglament eximeixo de responsabilitat expressament a l’organització de l’acte dels danys i perjudicis que pogués patir en realitzar i/o causar a terceres persones; així com dels danys que pogués patir com a conseqüència de l’activitat física i mental en la qual participo.

. Autoritzo a la realització de fotografies on apareguin individualment o en grup i a la publicació de les mateixes en la web i comptes de xarxes socials oficials de l’Ajuntament i medis de premsa escrita locals a efectes de difusió informativa.

Recomanable: Roba còmoda, calçat apropiat, gorra, ampolla d’aigua.

Observacions:

Atès que la normativa sobre l'ús de la mascareta pot ser modificat pel Departament de Sanitat, l'organització es regirà per la normativa vigent el dia de la caminada, abans, durant i al finalitzar la caminada popular.

L'Organització es reserva el dret d'aplicar mesures complementàries per tal d'assegurar el compliment de les normes sanitàries establertes.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa:

Responsable del tractament

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@palauplegamans.cat

Finalitat del tractament

Gestionar la participació en la Caminada Popular

Temps de conservació

Les dades personals dels interessats es conservaran durant el temps necessari pel compliment de la finalitat del tractament, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previst

Legitimació del tractament

Consentiment de l’interessat

Destinataris de cessions o transferències

Les fotografies dels participants realitzades durant la caminada podran ser difoses en la web i comptes de xarxes socials oficials de l’Ajuntament i medis de premsa escrita locals a efectes de difusió informativa, quan l’interessat hagi atorgat el consentiment.

No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.

Drets de les persones interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼