13 may 2017, Benigánim

TRAIL SENDES DE ROMAGUERA BENIGÀNIM

Clasificaciones

Clasificaciones

TRAIL
13/05/2017 19:00 24km

SPRINT TRAIL
13/05/2017 20:00 14km

CAMINATA
13/05/2017 19:15 11km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

Article 1. La Organització

Club d’Esports de Muntanya i Escalada Benigànim Trail organitza el 1er Trail Sendes de Romaguera, constant de tres modalitats: una Caminata de uns 12km, un Sprint Trail de 14km i un Trail de 24km aproximadament. Les eixides seran a les 19.15 hores, 20.00hrs i 19.00hrs respectivament. L’ eixida i meta tindrà lloc al Parca de la Beata Inés de la localitat de Benigànim.

Article 2. Avituallaments

El trail Sendes de Romaguera, es disputa en condicions de semiautosuficiencia,
tant la caminata, el Sprint Trail com el Trail, (entenent per aquest terme que el nombre de avituallaments d'aquestes proves exigeix als corredors carregar amb el seu propi menjar i beguda per als trams entre els avituallaments)
• Existiran avituallaments líquids i sòlids en els següents punts:

Sprint Trail i Caminata:

1-Km 5.4. Camí Valencia/Barranc Fondo

2-Km 9.6 Camí Valencia/Barranc Fondo

3-Km 13.5. Meta

Trail:

1-Km 5.4. Camí Valencia/Barranc Fondo

2-Km 9.6 Camí Valencia/Barranc Fondo

3-km 17. Pina de Carrasco

4-km 24. Meta

Cada participant haurà de transportar el menjar i aigua que crega necessari.

Article 3. Marcatge i Mapa
L'itinerari per a les carreres estarà senyalitzat. Per a això, l'organització
col·locaràs balises, cintes reflectores i es marcaran especialment les zones
més perilloses, els encreuaments i desviaments en els quals hi hagi perill de desorientació o
pèrdua.
Es lliurarà un mapa amb l'itinerari dels punts de avituallaments obligatoris de cada recorregut a tots els corredors.

Article 4.Punts de control (PC):
Els participants, sota la seva responsabilitat, hauran de passar obligatòriament
pels PC i verificar el seu pas. Els PC estaran clarament visibles i en zones
estratègiques, però no es donaran a conèixer als corredors. Tots els PC són obligatoris i el no passar per ells implica la desqualificació. La pèrdua del xip implicarà al corredor donar a conèixer el seu pas de forma manual, a la persona autoritzada en aquest PC. Els corredors desqualificats o retirats hauran de passar per meta de manera obligatòria per descarregar el xip i donar a conèixer la seva integritat.
Queda totalment prohibit escollir algun camí o sendera alternativa per atallar el recorregut o arribar abans a un avituallament o punt de control. El corredor que cometi alguna d'aquestes infraccions serà desqualificat automàticament.
Serà obligatori l'ús del xip que haurà de col·locar-se en la sabatilla.

Article 5. Seguretat de la prova i segur:
L'organització situarà personal autoritzat per vetllar per la seguretat dels
participants. És obligatori seguir les indicacions d'aquest, que estarà degudament identificat.
En cas d'abandó, cal comunicar-ho al més aviat possible al personal de l'organització.
Es disposarà de personal mèdic i ambulàncies en meta per intervenir en cas de necessitat.
En cas que les condicions climatològiques ho requereixin, existirà un
recorregut alternatiu que es comunicarà convenientment en la reunió
tècnica prèvia a la sortida.
En cas de males condicions meteorològiques o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret de parar la prova, modificar el recorregut o
variar els límits horaris.
Un equip escombra, encarregat de tancar la carrera, comprovarà el pas
de tots els participants.
En tot cas, ELS PARTICIPANTS HAN DE SABER QUE:
-Es tracta d'una carrera de muntanya, que sovint discorre fora
de camins, en la qual es travessen, barrancs i zones rocoses que poden estar
relliscoses, en definitiva, zones bastant tècniques que fan disminuir el ritme de
carrera, per la qual cosa cal tenir una bona tècnica per desembolicar-se en
aquests terrenys.
- L'orografia del terreny, les condicions meteorològiques o qualsevol altra
circumstància poden fer impossible una evacuació aèria i ràpida, i encara que
haurà posats de control i personal especialista repartit pel recorregut, és
possible que la retirada o el rescat sigui penós i durador. Una raó més per
la qual el corredor deu disposar de material personal adequat (veure
Articles 13 i 14. Llistes de material obligatori i recomanat).

Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa
d'assegurances concertada per l'organització que cobrirà els accidents que es
produeixin com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova i mai com a
derivació d'un patiment o tara latent, imprudència, inobservança de les lleis i de l'articulat d'aquest reglament, així com els produïts en els desplaçaments à i des del lloc en què es desenvolupa la carrera

Article 6. Normes de Seguretat:
Al ser una cursa semi nocturna és obligatori encendre el frontal quan les condicions de llum així ho demanen.

És obligatori atendre les indicacions dels controls i de les persones de l'organització.

És obligatori socórrer a un participant que demandi auxili.
L'organització podrà retirar de la competició a un corredor i llevar-li el seu
dorsal quan consideri que aquest té minvades les seves capacitats físiques o
tècniques a causa de la fatiga i del desgast sofert durant el desenvolupament de la
prova, garantint així la seva seguretat.
L'organització es reserva el dret d'organitzar grups per progressar
junts en carrera per qüestions de seguretat.

Article 7. Talls horaris de seguretat i tornada a Benigànim:
S'establiran uns límits horaris per garantir la seguretat tant dels
participants com dels membres de l'organització de la prova.
No es permetrà seguir en competició als corredors que superin aquestes
barreres horàries.
Els talls horaris de seguretat s'indicaran a la pàgina web

El temps màxim de durada de les proves seran els a baix exposats. Els
atletes que no compleixin els següents passos seran retirats de la competició.

TRAIL 25Km/ TRAIL 13.5Km

Km 5.4. Camí Valencia/Barranc Fondo: 20.50hr/21.30hr

Km 9.6 Camí Valencia/Barranc Fondo 22.00hr/22.30hr

km 17. Pina de Carrasco 22.30hr

km 24. Meta 23.00hr


Els atletes retirats de competició hauran de lliurar el dorsal i el xip al
personal d'organització.
L'organització disposarà de punts de tornada a Benigànim en els controls
Avituallaments dalt exposats (tenint sempre en compte les dificultats
i limitacions pròpies de les infraestructures de comunicació dels diferents
punts).
- Els participants que abandonin en algun d'aquests punts hauran d'indicar-ho
al responsable del control i se'ls portarà a Benigànim al més aviat possible,
prioritzant les necessitats dels trasllats.
Els que abandonin hauran d'avisar obligatòriament a l'organització bé en
un punt de avituallament o ben posant-se en contacte amb l'organització a través
del número de telèfon d'aquesta, que els corredors tindran a la vista i guardat en el seu propi telèfon mòbil que estaran obligats a portar (veure Article 13 i llista de material obligatori)
En cas de necessitat d'evacuació per accident o lesió que impedeixi l'aproximació
a peu a un dels punts de tornada, s'haurà d'avisar a l'organització per tots els mitjans possibles, contactant amb alguna persona de control o d'assistència de seguretat per activar l'operatiu de rescat.

L' organització no es responsabilitza dels corredors que no superen el CdP, tot i això el

corredor podrà continuar pel seu compte i risc la prova fins a la meta, ja que

el recorregut queda obert.

Article 8. Motius de desqualificació:
Seran motius de desqualificació:
•No col·locar-se el xip en la sabatilla i no passar pels punts de control establerts. En cas d'abandonar la prova, OBLIGATÒRIAMENT cal indicar-ho en el lloc de control més proper. En cas d'extraviament s'ha de tornar a l'últim senyal i reiniciar la marxa. És responsabilitat de cada
participant seguir el recorregut marcat.
• No realitzar el recorregut complet.
• Alterar o ocultar la publicitat del dorsal.
• Portar el dorsal i/o xip adjudicat a un altre corredor.
• No atendre a les instruccions dels jutges o del personal de l'organització.
• Entrar en meta sense dorsal.
• Deixar escombraries (envasos de menjar o beguda, o qualsevol altra cosa) fos
de les zones de avituallament. La prova transcorre per muntanya pública i zones
privades, i a més de la desqualificació, hi haurà sanció econòmica als qui
incompleixin aquest punt. Els membres dels llocs estaran facultats per denunciar als
competidors, en el cas que aquests infringeixin el Reglament de competició i
informaran al Comitè de Carrera de tals infraccions. En cap cas el control podrà sancionar o retenir a un corredor, excepte quan arribi fora de control.
• No passar pel control de sortida.
• No portar el material obligatori.
• Desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització.
• Transitar fora dels camins o senderes marcades per a la prova.
• No auxiliar a un corredor que ho necessiti.
• Realitzar retallades de trajecte o dreceres.

Article 9. Condicions dels participants:
Conèixer i acceptar les condicions d'aquest reglament.
Article 10. Assistència mèdica:
Hi haurà assistència mèdica en la línia de meta.
L'equip mèdic tindrà potestat per retirar el dorsal a qualsevol participant
quan consideri que la seva salut està en perill. En aquest moment estarà fora
de carrera i serà traslladat a meta.
És responsabilitat de cada participant estar físicament preparat per realitzar
la prova L'Organització recomana als corredors sotmetre's a un reconeixement mèdic previ a la prova, acceptant tot participant el risc derivat de l'activitat esportiva.
L'equip tècnic organitzador, considera aquesta prova com molt exigent, tant
físicament com de facultats tècniques.

Article 11. Categories i premis:
Les categories que s'estableixen per a cada prova són les següents:
-General absoluta i Veterà 1º, 2º i 3º Categoria Masculina i Femenina.
-1er Local Categoria Masculina i Femenina.
- Premi al club amb major nombre de participants.
Per poder participar en la categoria Local, caldrà indicar al moment
de la inscripció la condició de local (empadronat en la localitat de Benigànim) i que caldrà acreditar si és requerit per l'Organització.

Els premis i trofeus seran donats, immediatament després d'haver transcorregut 30 minuts després d'haver passat per meta l'últim corredor premiat.

Article 12. Zona de dutxes:
L'organització habilitarà el pavelló Municipal, a 300 metres de la zona de meta.
Que consta amb vestuaris i dutxes amb una capacitat de 60 persones.

Article 13. Material obligatori:
Cada participant de el “Trail Camins de Romaguera”, haurà de disposar, per garantir la seva pròpia seguretat, del següent material obligatori
• Calçat (sabatilles de trail o muntanya) i vestimenta adequats.
• Recipient reutilitzable o sistema d’hidratació(mínim 500cl) per a la cursa de 25km (Val la borsa d'hidratació o bidó)
• Manta tèrmica de supervivència (mínim de 140 x 200 mm), per a la cursa de 25km
• Telèfon mòbil amb el nombre de l'organització guardat.
• Llanterna frontal (mínim 80 Lmns)

Article 14. Material recomanat:
• Rellotge amb altímetre.
• GPS.

Article 15. Guarda roba:
Tots els participants disposaran d'un lloc de guarda roba, per disposar a l'arribada
a meta d'aquelles pertinences que crea convenient.

Article 16. Control de material i de sortida:
En el recinte de sortida, l'organització realitzarà un control del material
obligatori, per a això, l'accés a la zona de sortida es realitzarà mitjançant un
clos en forma d'embut. Aquell participant que no disposi del material
obligatori serà impedit de sortida i se li retirés el dorsal.

Article 17. Responsabilitats:
Els participants corren sota la seva responsabilitat. És seva la decisió de prendre
la sortida i de realitzar la carrera.
L’ incompliment d'aquest document per part del participant eximeix a l'organització
de tota responsabilitat.
Tenint en compte el tipus de marcat que es realitza, es troben senyals
pràcticament de forma constant. El passar tan sols 2 o 3 minuts sense veure
cap d'elles ens indica que hem comès un error i ens hem sortit del recorregut. S'ha de tornar cap a enrere i buscar l'últim senyal vist per reprendre la marxa.
No hi haurà vehicles a motor, ni bicicletes per marcar ni seguir en el recorregut i
està prohibit acompanyar als corredors. El recorregut no estarà tancat al tràfic pel que cal respectar el codi de circulació i EXTREMAR les precaucions en creuar els carrers o en arribar a algun encreuament. Els punts d'encreuament de carrers estaran coberts per personal de l'organització i hauran de ser coneguts pels corredors.
La prova no se suspendrà per mal temps una vegada iniciada. L'Organització
es reserva la possibilitat de suspensió fins al moment de la sortida. Però aquesta només es produirà si existissin raons que impossibilitessin la realitazció de la mateixa. Si es donés aquesta possibilitat no es retornaria el cost de la inscripció (la raó és que totes les despeses estan ja realitzades).
L'Organització es reserva el dret d'admissió en la prova

Article 18. Inscripcions i devolucions:
Les inscripcions seran a través de la web www.multiesport.es amb el corresponent pagament per tpv virtual.

En cas de lesió o infermetat es podrà sol·licitar el 75% de l’import pagat enviant el justificant mèdic a través del correu electrònic info@multiesport.es

Article 19. Recollida de dorsals:

Pendent

Article 20. Modificacions:
El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat a qualsevol moment per part de l'organització i serà notificat en l'apartat „Notícies de la pàgina web. El fet ‟ de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼