24 abr 2016, Montichelvo

I GRAN FONS PENYES ALBES

Clasificaciones

Clasificaciones

GRAN FONS DE MUNTANYA
24/04/2016 09:00 13.2km

MARCHA SENDERISTA NO COMPETITIVA
24/04/2016 09:05 10.2km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

MEMÒRIA
I GRAN FONS PENYES ALBES
MONTITXELVO

1. DADES DE L’ORGANITZADOR
MULTIESPORT

2. NOM I FINALITAT
Esta memòria presenta i descriu la primera edició d’una prova o activitat esportiva
denominada “I Gran Fons de les Penyes Albes”, que tindrà 2 modalitats:
A) una cursa popular de muntanya (trail running)
B) una ruta senderista.
La prova es celebrarà a la localitat de Montitxelvo, i estarà organitzada per l’empresa
Multiesport, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montitxelvo.
Aquesta cursa té una finalitat popular, i està dissenyada per a tots els corredors
populars aficionats a les curses de muntanya (modalitat A) i per a tots els aficionats al
senderisme (modalitat B). El recorregut de los 2 modalitats, que es presentarà a
continuació, passarà pels termes municipals de Montitxelvo, Terrateig i Aielo de Rugat,
sempre per camins, pistes i sendes de titularitat pública.
La cursa no té cap caràcter lucratiu, sinó que està principalment pensada amb
l’objectiu de promocionar la pràctica de l’esport saludable, així com el paratge natural
de “Les Penyes Albes”, “La Ruta de L’Aigua” i el productes agroalimentaris locals. La
recaudació de les inscripcions estarà destinada íntegrament a cobrir del despeses
associades a la cursa.
La cursa no està emmarcada dins de cap circuit de curses nacional, autonòmic ni
comarcal.
3. REGLAMENT
3.1 Nom i data
El I Gran Fons de les Penyes Albes de Montitxelvo estarà organitzat per l’empresa
Multiesport. La prova es celebrarà el diumenge 24 d’abril del 2016, l’eixida de la cursa
de muntanya (modalitat A) serà a les 09:00 hores, mentre que l’eixida de la ruta
senderista serà a les 09:05 hores (5 minuts més tard).
L’eixida i la meta de les 2 modalitats estaran situades al Carrer Les Escoles de
Montitxelvo.
3
3.2 Modalitats
L’activitat esportiva tindrà 2 modalitats:
MODALITAT A: Cursa de Muntanya (trail running). El recorregut serà de 13.2
Km, amb un desnivell positiu de 579 metres, aproximadament.
MODALITAT B: Ruta Senderista. El recorregut serà de 10.2 Km amb un
desnivell positiu de 439 metres, aproximadament.
Les 2 modalitats recorreran pels termes municipals de Montitxelvo, Terrateig i Aielo de
Rugat, sempre per camins, pistes i sendes de titularitat pública.
Podrà participar a la prova:
- Qualsevol participant capacitat i major d’edat, sense distinció de sexe ni nacionalitat.
- Els participants de 16 a 18 anys, sempre i quan presenten un consentiment dels
pares o tutors.
- Els menors de 16 anys no podran participar a la cursa de muntanya (modalitat A).
Els participants de la cursa de muntanya portaran xip de cronometratge i dorsal,
mentre que els participants de la ruta senderista sols portaran dorsal (per a una millor
identificació i control).
3.3 Inscripcions i entrega de dorsals i chips
Les inscripcions es podran realitzar mitjançant les següents maneres:
- Inscripció anticipada a través de la web www.multiesport.es (fins el
20/04/2016).
- El dia de la prova amb la condició de no tindre cobertes les places que
s’oferten.
L’import de la inscripció serà de:
MODALITAT A)
o 6 € per a les primers 200 inscripcions.
o 8 € per a les inscripcions des de 201 fins a 400.
El nombre màxim de participants en la cursa de muntanya serà de 400.
MODALITAT B)
o 5 €
El nombre màxim de participants en la ruta senderista serà de 200.
L’entrega de dorsals i xips es farà el mateix dia de la prova. L’horari serà de 7:30h fins
a 8:30h.
4
3.4 Devolució de la inscripció
Una vegada formalitzada la inscripció, sols s’accedirà a la devolució del 75% del seu
import en cas de lesió o infermetat, fins el 17 d’abril de 2016. Un participant suplent
podrà utilitzar aquesta inscripció si es fan tots el tràmits corresponents. Per a donar de
baixa una inscripció farà falta enviar un certificat mèdic a l’adreça de correu electrònic
info@multiesport.es
3.5 Categories
La ruta senderista (modalitat B) no establirà ninguna diferenciació de categories ja que
no té caràcter competitiu, mentre que les categories de participants per a la cursa de
muntanya (modalitat A) seran:
- Sèniors (masculí i femenina). Nascuts després de l’any 1976 (menors de 40
anys)
- Veterans A (masculí i femenina). Nascuts entre els anys 1976 i 1967 (entre
40 i 49 anys)
- Veterans B (masculí i femenina). Nascuts abans de l’any 1967 (a partir de
50 anys)
- Categoria única masculina i femenina per a participants de la Universitat
Politècnica de València (UPV).
3.6 Premis i obsequis
S’entregaran els següents trofeus en la modalitat A:
- 3 primers classificats de cada categoria (maculí i femenina).
- Millor participant masculí i femení locals.
- Un detall a l’equip més nombrós.
- Millors classificats masculins i femenins de la Universitat Politècnica de València
(UPV)
Els trofeus s'entregaran el mateix dia de la prova a les 12:00h en la zona de Meta
(Carrer Les Escoles). Els premis podrien entregar-se abans si algun dels guanyadors
no pot esperar-se a l’hora d’entrega dels trofeus.
A més a més, se li entregarà un obsequi a tots el participants de les dos modalitats del
I Gran Fons de les Penyes Albes. Aquest obsequi pot variar en funció de les empreses
col·laboradores i del nombre de participants.
5
3.7 Avituallaments
En cada modalitat hi hauran els següents punt d’avituallament durant el seu
recorregut:
Modalitat A)
1r à Km 3: Avituallament líquid
2n à Km 4,7: Avituallament Sòlid i líquid
3r à Km 9.5: Avituallament líquid
Modalitat B)
1r à Km 4,7: Avituallament Sòlid i líquid (coincidirà amb el 2n
avituallament de la modalitat A)
A més a més, en la zona de meta es prepararà un avituallament i aperitiu final,
exclusivament per a tots participants de les dos modalitats de la prova.
Tota la fruita i altre menjar que no s’haja consumit i estiga en bon estat, serà donat
amb fins socials.
3.8 Temps màxim i punts de control
Per a la Modalitat A (cursa de muntanya), la meta es tancarà 3 hores després de
donar l’eixida de la cursa, és a dir a les 12.00h, estipulant l’organització els següents
temps de pas:
2n Avituallament (Km 4.7): Fins a 1 hora i 30 minuts després de donar l’eixida.
3r Avituallament (Km 10): Fins a 2 hores i 30 minuts després de donar l’eixida.
Aquests controls es tindran que respectar, entregant el xip al responsable de
l’organització en capa punt d’avituallament. El participant podrà continuar baix la seva
responsabilitat o podrà sol·licitar a l’organització el trasllat a la zona de meta.
Cal destacar que aquests límits no són gens restrictius per a participants amb les
condicions necessàries per a realitzar aquests tipus de proves.
Per a la Modalitat B (ruta senderista), la meta es tancarà 4 hores després de donar
l’eixida de la cursa, és a dir a les 13.05h, estipulant l’organització els següents temps
de pas:
1r Avituallament (Km 4.7): Fins a 2 hores després de donar l’eixida.
3.9 Asistencia Sanitària i punts de retirada
En cada modalitat, hi haurà assistència sanitària en:
- Zona d’eixida i arribada del recorregut.
- Punts d’avituallament.
6
Els participants podran abandonar la prova en qualsevol dels punts d’avituallament,
fent-ho saber als organitzadors. L’organització s’encarregarà dels desplaçaments dels
participants a la zona d’arribada.
3.10 Trànsit
Els carrers del poble i trams de senda forestals pels que recorre la prova es tallaran al
trànsit durant la mateixa i es senyalitzaran degudament amb anterioritat. La prova no
recorre per ningun punt de trànsit crític (carrers molt transitats, carreteres...).
Al llarg de tot el recorregut i encreuaments hi hauran voluntaris per tal de tallar el
possible tràfic durant la prova.
3.11 Motius de desqualificació
Seran motius de desqualificació:
- No realitzar el recorregut complet.
- Alterar la publicitat del dorsal.
- Portar el dorsal i/o el xip adjudicat a un altre corredor
- Entrar en meta sense dorsal i/o xip.
- Deixar residus (envases de menjar o beguda, gels, barretes...) fora de les
zones d’avituallament.
- Mostrar signes clars d’esgotament o qualsevol alteració física o psíquica que
pose en perill la salut.
- Mantindre una actitud inadequada contra l’entorn natural.
- No mantindre un comportament correcte (anti-esportivitat, violència física o
verbal) amb la resta dels corredors o assistents de la cursa.
- No donar auxili a qualsevol participant que ho puga necessitar en un moment
donat.
- No passar pels punts de control amb el límits de temps establerts.
A més a més, en la Modalitat A serà motiu de desqualificació:
- No col·locar el xip en la zona corresponent i no passar pels punts de control
establerts. En cas de pèrdua, es tindrà que comunicar a l’organització per
avisar al cronometrador que estarà en la zona de meta. És responsabilitat de
cada corredor seguir l’itinerari marcat.
3.12 Respecte amb el Medi Ambient i amb els Companys
- No es realitzarà cap tipus d’actuació sobre la fauna i flora.
- Els espectadors es concentraran principalment en els lloc d’eixida i arribada i
en els punts d’avituallament, que estaran degudament senyalitzats.
7
- Als punts d’avituallament es repartiran gots de plàstic i menjar amb envasos.
Una vegada consumit, serà obligat per als participants tirar-ho a les papereres
habilitades per l’organització en aquests punts.
- Queda totalment prohibit tirar envasos durant el recorregut. S’habilitaran
contenidors per a tirar els residus en cada punt d’avituallament, i aquests
contenidors estaran degudament senyalitzats.
- Caldrà deixar passar en cada moment al participant que vaja mes ràpid. Per
altra part, s’ha de tindre paciència quan el pas no siga possible, sense increpar
als participants que siguen més lents.
3.13 Vehicles autoritzats
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els que designe l’organització.
Aquests vehicles sols transitaran per les zones autoritzades i emitiran nivells de
sonoritat acceptables per la normativa.
3.14 Assegurança
La prova estarà coberta per una Assegurança de Responsabilitat Civil i una
d’accidents que cobrirà a tots els participants inscrits al I Gran Fons de les Penyes
Albes de Montitxelvo.
3.15 Serveis de Dutxa
L’Ajuntament de Montitxelvo habilitarà serveis de dutxa al poliesportiu municipal per a
tots els participants que ho desitgen.
3.16 Acceptació del Reglament
Tots els participants inscrits al I Gran Fons de les Penyes Albes de Montitxelvo deuran
llegir i acceptar el reglament abans de completar la seua inscripció.
L’organització, per causes de força major e imprevistos importants, es reserva el dret a
variar qualsevol punt d’aquest reglament, a modificar el recorregut, horaris i inclús a la
suspensió de la prova. Aquests canvis es notificarien immediatament a tots els
participants.
L’organització té prevists recorreguts alternatius en cas que alguna circumstància
posarà en risc la seguretat dels corredors o de l’entorn mediambiental.
3.17 Material Recomanat
L’organització recomana que cada participant porte damunt el següent material:
- 0,5 litres d’aigua
- Telèfon mòbil
8
4. DADES GENERALS I RECORREGUT
Modalitat A (cursa de muntanya), el recorregut es pot consultar en el següent enllaç
de Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11806637
Una vista general del circuit i del perfil d’elevació aproximat es pot observar a les
següents figures:
A més a més, en el següent enllaç es pot visualitzar un vídeo demostratiu del
recorregut: https://www.youtube.com/watch?v=-n__Z2Dj8po
9
Algunes característiques del recorregut són:
Dificultat: Mitja
Ruta circular
Punt més alt: 590 metres
Punt més baix: 222 metres
Desnivell Positiu: 579 metres
Modalitat B (ruta senderista), el recorregut es pot consultar en el següent enllaç de
Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11770605
Una vista general del circuit i del perfil d’elevació aproximat es pot observar a la
següent figura:
A més a més, en el següent enllaç es pot visualitzar un vídeo demostratiu del
recorregut: https://www.youtube.com/watch?v=35xsNPAS4do
Algunes característiques del recorregut són:
Dificultat: Mitja
Ruta circular
Punt més alt: 590 metres
Punt més baix: 222 metres
Desnivell Positiu: 439 metres
10
4.1 RESPONSABLES DE L’ORGANITZACIÓ
La prova estarà organitzada per MULTIESPORT (Empresa de cronometratge i
organització d’events esportius).
Seran membres del comitè organitzador i directors de la prova:
- Luis Bonell Ortega (Empresa Organitzadora)
- Mario Montagud (Coordinador dels Voluntaris)
Col·labora: Lorena Català Vidal (Regidora d’Esports de l’Ajuntament de Montitxelvo)
Responsables de Seguretat Vial:
- Personal voluntari que ajudarà en estes tasques abans, durant i després de la prova.
Contacte:
info@multiesport.es
www.multiesport.es
Facebook: Multiesport
660917819 – Luis
962897000 – Ajuntament de Montitxelvo
4.2 NOMBRE DE PARTICIPANTS
Esta prova tindrà un màxim de 400 participants en la Modalitat A i de 200 participants
en la Modalitat B.
Es disposarà d’Assegurança de Responsabilitat Civil i Accidents, tal i com marca la llei.
4.3 MESURES DE SENYALITZACIÓ I PERSONAL VOLUNTARI
Aquestes són les mesures de senyalització que es proposen per a la prova.
- Carrers del poble:
Es situaran voluntaris per tal de controlar i tallar el tràfic pels carrers del poble
durant el transcurs de la cursa.
- A la resta de llocs:
Es senyalitzaran degudament les zones de baixada perilloses, posant balises
d’informació, material de protecció...
Es posaran cintes de senyalització cada 50 metres, depenent de la zona
senyalada. Els colors seran vius i visibles.
Hi hauran voluntaris en tots els encreuaments de camins i sendes més
conflictius/conflictives, per tal de dirigir als participants.
Es posaran marques al terra en els encreuaments amb camins o altre sendes.
Es posaran cartells informatius dels kilòmetres recorreguts.
11
Cal destacar que tot aquest material es podrà llevar fàcilment després de la
cursa, sense deixar cap resta/marca ni tindre cap impacte mediambiental.
Respecte al Servei de Prevenció d’assistència sanitària, es disposarà de:
- Una ambulància amb tècnic, infermer i metge, per a l’atenció i trasllat en cas de
lesions que necessiten atenció sanitària urgent al Centre de Salut concertat.
- Vehicle de l’organització per a poder desplaçar-se per terreny de muntanya i poder
evacuar en cas d’accident.
- Personal qualificat a cada avituallament amb un botiquí per a donar una assistència
sanitària al lloc en el mateix moment.
Es contarà amb personal voluntari en tots els encreuaments i punts d’avituallament per
tal de guiar, ajudar, advertir i assistir els participants i espectadors. Aquests voluntaris
tindran contacte directe amb l’equip d’assistència sanitària, amb la Seguretat Pública, i
amb els membres responsables de l’organització, per tal de poder avisar sobre
qualsevol tipus d’emergència o incidència.
4.4 LA PROVA
- La prova no serà anul·lada ni es suspendrà per condicions climatològiques
adverses. Això sols passaria en el cas que aquestes condicions foren tan extremes
que el recorregut per on transcorre la cursa fora intransitable i/o hi haguera riscs per a
la salut dels participants i espectadors. En aquest cas, no es tornaria l’import
d’inscripció als participants.
- No es permetrà l’accés a la prova d’acompanyants als participants sense el preceptiu
dorsal acreditatiu de la seua inscripció.
- En cap cas els participants de la prova i el personal de l’organització podran eixir-se’n
dels trams dels carrers, camins, pistes forestals i sendes que formen part de la prova.
4.5 RESPONSABILITAT
- L'organització no es farà responsable dels danys, perjudicis o lesions que els
participants puguen sofrir o causar a altres.
- L'organització no es farà responsable dels danys o pèrdues materials o personals
produïdes durant la prova.
- L'organització té subscrita una assegurança de responsabilitat civil que cobreix les
incidències inherents a la prova, estiguen o no coberts per l'assegurança de la
FEDME.
- Pel fet d’inscriure's, el participant declara:
12
"Que conec la duresa de la prova esportiva i em trobe en un estat de salut adequat per
a participar en el I Gran Fons de les Penyes Albes, eximint de tota responsabilitat a
l'organització davant de qualsevol accident o lesió que puga sofrir abans, durant o
després de la prova esportiva, renunciant a qualsevol acció legal en contra de
l'organització.”
- L’organització posarà a l’abast del participant un servei mèdic i d’ambulància.
- L’organització no serà responsable en cap moment dels danys que pogueren sofrir
els voluntaris que col·laboren en la prova.
- Qualsevol reclamació i aquells aspectes no establerts en aquest reglament, quedaran
sota el criteri de l’organització.
- Les reclamacions vindran precedides del pagament d’una fiança de 60 €.
- D’acord amb els interessos promocionals del I Gran Fons de les Penyes Albes, els
inscrits cedeixen a l'organització, sense cap tipus de retribució econòmica i de manera
indefinida, el dret a reproduir el seu nom i cognoms, la seua imatge i la classificació
obtesa en la cursa en qualsevol mitjà de comunicació o difusió.
4.6 NORMATIVA ADMINISTRATIVA
La prova no passa en cap tram per finques rústiques ni camins o sendes de titularitat
privada. La prova transcorre pràcticament en la seua totalitat per carrers, camins,
pistes forestals i sendes de titularitat pública.
- En cas de que la Generalitat Valenciana decrete alerta màxima (p.ex., d’incendi
NIVELL 3), la prova quedaria suspesa automàticament, ja que amb aquest tipus
d’alertes està totalment prohibit realitzar cap activitat a terrenys forestals.
- Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova per camins forestals no asfaltats seran
els que designe l'organització, que aniran degudament acreditats.
- L’organitzador posarà en coneixement de la Guardia Civil de Castelló de Rugat la
data i hora en les que tindrà lloc la prova.
- L’organitzador tindrà en tot moment en compte les indicacions que puguen donar els
agents mediambientals a fi de preservar i garantir al màxim l’entorn natural.
- Els responsables de cada punt d’avituallament es faran càrrec de l’ordre i la neteja
del mateix, de manera que, una vegada hagen passat tots els corredors, la zona
quedarà totalment neta i en les mateixes condicions d’hàbitat en les que es trobava
abans de la prova.
4.7 MESURES DE NETEJA I ORGANITZACIÓ D’ESPECTADORS
L’organitzador es fa responsable que els paratges pels quals transcorre la prova
queden igual o més nets que abans de celebrar-se aquesta.
13
Un equip de voluntaris aniran darrere de l’últim participant, llevant totes les marques
de senyalització de la cursa, proteccions de les zones perilloses, cartells de punts
quilomètrics i tot el material que s’haja utilitzat per a la prova.
També es dedicarà especial atenció a recollir tots els envoltoris o residus que puguen
deixar els participants. Per tal de minimitzar-ho, el reglament indica que els participants
que deixen residus quedaran desqualificats de la prova.
Respecte al tema dels espectadors, l’organització els aconsellarà que vegen passar
als participants per dins del casc urbà pel que transcorre la prova o per les zones
d’avituallament. D’aquesta manera, s’evitarà el trànsit de vehicles pels camins i
sendes, rebaixant la contaminació i el soroll, i s’evitarà un deteriorament de l’entorn
natural.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼