10 feb 2019, Cabanes

2ª PROVA CANICRÓSS CABANES

Clasificaciones

Clasificaciones

2ª PROVA CANICROSS CABANES
10/02/2019 10:00 5.8km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

REGLAMENT _________________________________________________________________ 1.1. RECORREGUT 1.1.1. Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat, amb cintes o fletxes. Es tindrà cura en fer un marcatge especial en els punts conflictius com els creuaments. Sempre que sigue necessari, l’organització ficarà tantes persones com fagen falta en aquests punts i d’altres, com els controls de pas, per a garantir el bon funcionament de la cursa, el compliment del reglament i per orientar els corredors. 1.1.2. Els recorreguts de les curses seran en general d’entre un mínim de 4 km i un màxim de 6.5 km. 1.1.3. Durant el recorregut cap la possibilitat de situarcontrols d’avituallaments . En cas afirmatiu aquestos s'anunciaran (en els diptics de cada prova) i estaran a una distància que no serà superior als 2 km entre ells, així com en finalitzar la prova. Aquests avituallaments disposaran com a mínim d’aigua (2 cubos d’aigua per als gossos i gots per als corredors/res). 1.1.4. Les curses transcorreran principalment per pistes, limitant els trams d’asfalt i sendes,com a màxim sent el 50% del total del recorregut, ja que son superficies abrasives. 1.1.5. Les proves no es cancel.laran en cas de plutja, tret de condicions extremes com puga ser una tronada, nevada o temperatures massa elevades ( + de 22o en el moment d’inici de la cursa ). 1.2. EIXIDA 1.2.1 En l'eixida es diferenciarà les dues categories que té la prova: masculina i femenina. Així es donarà primer l'eixida als participants de la categoria Masculina i transcorreguts 5 minuts, es donarà l'eixida a les participants de la categoria Femenina. 1.3 CATEGORIES 1.3.1 Totes les proves organitzades per les entitats adscrites a la Lliga hauran de respectar les categories que marca el present circuit i que estableix les següents categories: 3 1.3.2. L’edat que delimita cadascuna de les categories fa referència a l’edat que tindrà el/la participant durant la primera prova de la lliga, independentment de la que tinga en el moment de celebrar-se la segona i respectives proves. 1.4. CLASSIFICACIONS I PREMIS 1.4.1. La puntuació en La Lliga de Canicross Castelló es basa en la classificació oficial de cada prova, que l’entitat organitzadora lliurarà al Comitè de La Lliga. 1.4.2. Totes les proves tindran la mateixa puntuació per a la classificació final de la lliga. No pos. Benicàssim (Gener) Cabanes (Febrer) La Serra d'en Galceran (Febrer) Vilanova d'Alcolea (Març) Borriol (Abril) 1 25 25 25 25 25 2 21 21 21 21 21 3 18 18 18 18 18 4 15 15 15 15 15 5 13 13 13 13 13 6 11 11 11 11 11 7 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 9 5 5 5 5 5 10 3 3 3 3 3 11* 1 1 1 1 1 *A partir d’aquesta posició tots els participants que finalitzen les curses tindran 1 punts. 1 ABSOLUTA 2 JUNIOR: FINS A 17 ANYS 3 SENIOR: DE 18 A 39 ANYS ( MASCULÍ / FEMENÍ ) 4 VETERÀ: MÉS DE 40 ANYS 4 1.4.3. S’estableix un sistema de puntuació per bonus. 1.4.4 Guanyarà la Lliga el participant que acumuli el major nombre de punts. Per obtenir la puntuació final de cada participant es tindrà en compte la puntuació dels 4 millors resultats en el total de les 5 proves que formen la Lliga, sense que sigui necessari un mínim de curses fetes per puntuar. A més, també hi hauran classificacions de les subcategories júnior, sènior i veterà a les quals, a diferència de les distintes proves on els absoluts estan exclosos, tots els participants hi poden optar. Trofeus i regals per als tres primers de les classificacions absolutes, tant de la categoria masculina com femenina i per als tres primers de cadascuna de les subcategories júnior, sènior i veterà. 1.4.5. A cada cursa de La Lliga estaran disponibles els llistats de les classificacions fins al moment. 1.4.6. Detall finisher per tots els corredors que hagin finalitzat les 5 proves de La Lliga. 1.5. REQUISITS PER ALS PARTICIPANTS: 1.5.1. El nombre de participants queda limitat a 70 corredors per a cadascuna de les proves. La reserva de les places es farà per rigorós ordre de lliurament d'inscripció. 1.5.2. Els menors d’edat podràn correr amb una autorització firmada pel pare/mare/tutor/tutora. 1.5.3. L'organització no es fa responsable dels danys personals i/o materials que puguin ocasionar els participants en la prova. 1.6. REQUISITS DELS GOSSOS 1.6.1. Tenir 12 mesos com a mínim i 10 anys, com a màxim. 1.6.2. Tenir la Cartilla de Vacunació al dia segellada per Veterinari col·legiat. 1.6.3. Tenir el Microxip implantat. 1.6.4. Portar posat en tot moment morrió-bossal (tipus cistella) en cas de "races perilloses" (o en cas d'animals agressius o especialment nerviosos). Bonus 5 proves acabades + 8 punts 5 1.7. CONTROL VETERINARI 1.7.1. El participant s’haurà de presentar al punt veterinari situat en l'espai de sortida per a poder passar el control. Haurà de presentar-se amb el gos i la cartilla de les vacunes actualitzada i signada pel seu veterinari habitual. 1.7.2. Les vacunes obligatòries són la antiràbica, la polivalent (parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino i hepatitis canina com a mínim). 1.7.3. S’obrirà als participants almenys 1 hora abans de l’inici de la cursa i participarà com a mínim un veterinari. 1.7.4. Durant el control el veterinari tindrà que verificar el bon estat de salud del gos i la seua aptitud per a la prova. 1.8. CONTROL DELS GOSSOS 1.8.1. El corredor serà responsable del seu gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la cursa fins que marxi. No es permeten gossos sense lligar ni abans, ni durant, ni després de la cursa. Així mateix també es responsabilitza de les deixalles que pugui fer el seu gos. Hi haurà cubells habilitats per llençar-les. 1.9. OBLIGACIONS DEL SISTEMA D'ANCORATGE: 1.9.1. Es obligatori que els gossos porten un arnés de tir específic i anar units al corredor per una línia de tir que no supere els 2'5m en extensió. 1.9.2. Es obligatori que els corredors porten un cinturó d'uns 7cms d'ample com a mínim, on puga enganxar la línia de tir mitjançant un sistema d'obertura ràpida. 1.10. CAUSES DE NO PARTICIPACIÓ: 1.10.1. No complir en algun dels requisits exigits per als gossos. 1.10.2. Per recomanació del veterinari. 1.10.3 Sols existeix l'excepció de poder-hi participar entregant la carta expresa d'exempció de responsabilitat a l'Organització (segons model). 6 1.11. CAUSES DE DESQUALIFICACIÓ: 1.11.1. Maltractar un gos o agredir a un altre corredor o membre de l'organització. 1.11.2. Manifesta agressivitat del gos o falta greu de control del gos que posi en perill a altres equips, públic o organització. 1.11.3. No passar per tots els punts de control o escurçar el recorregut. 1.11.4. Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats. 1.11.5. Degradar l'itinerari. 1.11.6. Fer malbé intencionadament equips o material de l'organització. 1.11.7. No prestar auxili a un altre equip en cas d'accident d'aquest. 1.11.8. Deixar anar o perdre el gos durant la cursa.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼