01 ene 2020, Ourense

27 SUBIDA COSTIÑA DE CANEDO

Clasificaciones

Clasificaciones

CARREIRA A PÉ
01/01/2020 12:00 4.2km

CARREIRA CON CANS
01/01/2020 12:00 4.2km

CARREIRA EN BICICLETA
01/01/2020 12:00 4.2km

Información de contacto

Contactar con el organizador610272717

Reglamento

1º.-Todos os participantes terán asignado un dorsal. Este irá situado no peito e terá que ser visible no desenrolo da proba.

2º.- O peche do control será 1 hora despois de que entre o 1º clasificado en meta.

3º.-Será motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipular este, falsificar datos persoais…. Ademáis, si participa na modalidade de bicicleta, comprometese:  Levar permanentemente posto o casco  Deixarlle prioridade absoluta aos peóns.

4º-Todos os participantes polo feito de saír aceptan o presente regulamento.

5º- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade Civil e accidentes deportivos, excluidos os casos derivados de un padecemento latente, imprudencia o inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan excluidos os casos producidos polo desprazamento ao lugar da competición ou dende o mesmo. Non se permitirá a existencia no percorrido de ningún vehículo axeno a organización, estando estes últimos debidamente identificados.

6º.- A organización disporá de SERVICIOS SANITARIOS durante a celebración da proba. Estes Servicios, están facultados para retirar da carreira a cualquier participante que manifestase un mal estado físico durante o desarrollo da mesma. Así mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a cabo antes de tomar parte na carreira un reconocemento de aptitud médico deportivo que descarte calquera patoloxía que impida a sua participación.

PREMIOS

Para evitar demoras na entrega dos premios, estos entregaranse a medida que os atletas gañadores entren en meta. Establécense os seguintes premios:

CARREIRA CON CANS: 1º/2º e 3º premios absolutos ( home e muller). Tamén premio para os cans.

CARREIRA A PÉ E CARREIRA CON BICICLETA ABSOLUTOS : 1º/2º e 3º premios ( home e muller). Os gañadores neste apartado non poderán recibir outro premio a maiores pola súa categoría correspondente.

Tamén reciben premio os 3 primeiros ( home e muller ) de cada categoría seguinte:

MENORES DE 14 ANOS XUVENIS ENTRE 15 e 22 ANOS

SENIOR : DE 23 A 34 ANOS

VETERÁN A: DE 35 A 44 ANOS

VETERÁN B: DE 45 A 54 ANOS

VETERÁN C: DE 55 A 64 ANOS

VETERÁN D: DE 65 A 74 ANOS

VETERÁN E : DE 74 EN ADIANTE

HABERÁ UNHA CATEGORIA ESPECIAL PARA ATLETAS CON DISCAPACIDADE.

No momento da recollida do dorsal presentarán o correspondiente certificado do grado de minusvalía que teñen. Poderán participar atletas federados e non federados. Deberán atender en todo momento as indicacións da Organización Todo o non disposto neste regulamento rexerase polas normas de Competición da FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias superiores.

TELEFONOS DE CONTACTO: Ante calquera dúbida chamar os teléfonos:

PIÑEIRO 610272717

LAURA 615369728

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼