20 feb 2022, Castellbisbal

12A CURSA DE MUNTANYA DE CASTELLBISBAL

Clasificaciones

Clasificaciones

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

REGLAMENT

Article 1

La Cursa de Muntanya de Castellbisbal és una cursa impulsada i organitzada pel C.E. Mindundis team i l'Ajuntament del Castellbisbal conjuntament.

Article 2

La 12a edició de la Cursa de Castellbisbal, tindrà lloc el Diumenge 20 febrer del 2022, a les 9 h sortida del circuit llarg i a les 10 h sortida del circuit curt.

Article 3

Les inscripcions es podran fer per Internet a la web oficial de la cursa i a la pàgina de https://runedia.mundodeportivo.com/ El preu del circuit llarg, serà de 25 € i el preu del circuit curt serà de 20 €. La inscripció per Internet es tancarà el 15 de febrer del 2022 o quan s'arribi als 500 participants. Tot i que no s'acceptaran inscripcions el dia de la cursa, l'Organització es reserva el dret d'acceptar inscripcions amb un recàrrec de 5 € en cas que quedin dorsals disponibles.

Article 4

La Cursa de muntanya de Castellbisbal, és una cursa de muntanya, amb una distància aproximada de 23,5 km i un desnivell positiu de 1.100 m en el seu circuit llarg i d'aproximadament 13 km i 550 m de desnivell positiu en el seu circuit curt. Circuits amb corriols (72%), pista (20%) i asfalt (8%) aproximat, amb sortida i arribada al Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal. El recorregut estarà marcat amb diferents punts quilomètrics i degudament senyalitzat amb cinta i/o cal blanca. Els participants no podran sortir del recorregut marcat. Una vegada donada la sortida no es podrà canviar de circuit. El circuit no es farà públic abans del dia de la cursa, ja que transcorre per propietats privades que ens deixen passar el dia de la cursa pels seus terrenys on normalment no es pot transitar.

L'organització es reserva el dret de modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

Article 5

El temps màxim per realitzar el recorregut serà de 4h30m pel circuit llarg i de 3h30m pel circuit curt. L'organització tindrà control de tots els corredors que hagin pres la sortida per tal d'assegurar-se que arriben a la zona d'arribada, en el cas que sigui necessari o obligatori, caldrà respectar les indicacions dels jutges de la cursa. Qualsevol infracció del reglament podrà significar la desqualificació. Els participants que decideixin retirar-se de la cursa, hauran de comunicar-ho obligatòriament a l'Organització mitjançant els voluntaris distribuïts en el recorregut o el control de pas més proper al lloc de la retirada. La retirada de la cursa no suposarà la pèrdua dels regals i serveis oferts per l'organització. L'organització es guarda el dret de posar un control de pas en qualsevol punt del recorregut i es verificarà a l'arribada que tots els participants hagin passat per aquest. En cas de no ser així, serà motiu de desqualificació.

Article 6

És una cursa de caràcter popular amb l'objectiu d'assolir un màxim de 500 participants. La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no. En qualsevol cas, s'haurà de tenir els 18 anys complerts el dia de la celebració de la prova. Els menors de 18 anys es valorarà cas a cas la seva participació en el circuit curt i sempre sota la responsabilitat del seu pare / mare / tutor legal i caldrà posar en coneixement de l'organització la seva participació.

Es realitzaran diferents classificacions, tant en categoria masculina com femenina, d'acord amb l'any de naixement. Cada corredor participa a la Cursa de muntanya de Castellbisbal sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar la prova. Per una bona dinamització de la cursa, queda prohibit córrer amb gossos.

Article 7

Categories establertes, masculines i femenines, tant pel circuit llarg com pel circuit curt de la Cursa de muntanya de Castellbisbal:

General tres primers classificats masculins i femenins

  • Sub-23 (menys de 22 anys) JM JF
  • Sènior (de 23 a 45 anys) SM SF
  • Veterà (més de 45 anys) VM VF
  • Local residents a Castellbisbal LM LF

Els premis no són acumulatius. L'organització podrà demanar DNI o algun altre document oficial per a la comprovació de l'edat dels atletes, i en el cas de la categoria local, per verificar la direcció.

Article 8

Per poder participar i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el dorsal amb el xip inclòs que haurà facilitat l'organització, s'haurà de portar de manera ben visible. Els participants que no facin servir el dorsal no entraran a la classificació. Els dorsals adjudicats són personals i intransferibles.

Article 9

Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de la general masculina i femenina, pel primer de cada categoria, i pels primers classificats locals masculí i femení. Per poder optar al premi local és imprescindible residir a Castellbisbal i poder acreditar-ho en cas que l'Organització ho sol·liciti. El cronometratge el durà a terme l'empresa Novotiming. Les classificacions sortiran a la pàgina web de la cursa i a la web de https://runedia.mundodeportivo.com/

Article 10

La Cursa disposa de l'assegurança obligatòria, però no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar els participants i espectadors durant aquesta competició, si bé vetllarà per evitar-los. L'organització recomana als participants fer una revisió mèdica i/o prova d'esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període prolongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte l'organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores properes a la finalització d'aquesta.

Article 11

Les persones participants disposaran d'avituallaments líquids i sòlids. Al circuit llarg hi haurà 1 avituallament líquid i 3 més de líquid i sòlid. Al circuit curt, hi haurà 2 avituallaments líquid/sòlid.

Per totes dues distàncies hi haurà avituallament final. També hi haurà serveis d'aparcament, guarda-roba (en cap cas els organitzadors anteriorment mencionats es faran càrrec dels danys o furts dels objectes dipositats). Control policial i d'ambulància.

Article 12

Tots els participants tindran la 'bossa del corredor' amb obsequis, que es repartiran a la recollida de dorsals, que es recolliran a partir de les 7.30 am, el mateix dia de la cursa i el dia abans a partir de les 18 h i fins a les 20 h. Hi haurà un avituallament en finalitzar la prova per corredors i voluntaris.

Article 13

L'escalfament es realitzarà de forma lliure, fora del recorregut de la cursa.

Article 14

Pel sot fet d'inscriure's, s'accepta aquest reglament. Tot el que no s'hi reflecteixi queda a criteri de l'organització. L'acceptació del reglament suposa, també, el compromís i respecte al medi ambient i les àrees privades per on transcorre la cursa. El participant que no ho respecti quedarà desqualificat.

Article 15

Una vegada efectuada la inscripció a la prova, no es realitzarà cap devolució de l'import, llevat que la prova se suspengui per decisió de l'organització i/o per causes imputables a aquesta. Si fos així l'organització podria descomptar de l'import les despeses que comporti la devolució de la inscripció. Les reclamacions i propostes de millora es faran per escrit un cop finalitzada la cursa i la decisió de l'organització serà inapel·lable.

Article 16

Els participants autoritzen a l'organització, l'ús de la seva imatge, amb les fotografies i vídeos que puguin fer-se al llarg de tot l'esdeveniment, mitjançant qualsevol dispositiu i sense límit temporal.

Els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general i la pròpia del participant, la categoria i la marca esportiva realitzada.

Article 17

El lliurament de trofeus s'iniciarà a les 13 h. No presentar-se a l'entrega de premis implica perdre el trofeu.

Article 18

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les dades personals de les persones físiques (RGPD), vostè dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seva inscripció així com de la seva imatge dins de la prova per als fins propis de l'organització, desenvolupament i promoció de La Cursa de muntanya de Castellbisbal, i amb finalitat esportiva, promocional o comercial de Mindundis team. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer titularitat de Mindundis Team, inscrit en el Registre d'Entitats esportives. L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través d'escrit dirigit al email clubmindundisteam@gmail.com

Article 19

La crisi sanitària de la COVID-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures per a complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L'establiment i compliment de les esmentades mesures requereix una sèrie de compromisos i formes d'actuació per part, fonamentalment, de l'organització i els participants. La lectura i acceptació del present document és condició indispensable per a participar a la cursa de muntanya de Castellbisbal. Com a participant en
l'esdeveniment esportiu declara i manifesta:

  1. Que és coneixedor/a de les mesures que prendrà l'organització, amb relació a la presència i participació en la competició generada a conseqüència de la crisi sanitària causada per la propagació de la malaltia COVID-19.
  2. Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o personal d'organització presents a la competició en relació amb les mesures per evitar contagis per COVID-19.
  3. Que es compromet a no participar ni prendre part en l'esdeveniment en el cas de patir símptomes que puguin ser compatibles amb el contagi de la COVID-19. Això resultarà extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb què la persona participant tingui o hagi tingut un contacte del qual, objectivament, pogués derivar-se un contagi.
  4. Que, en cas de tenir coneixement d'estar afectat pel virus de la COVID-19, es compromet a no anar ni prendre part en l'esdeveniment (ni en les accions relacionades amb la cursa; fira, recollida de dorsals, etc…) en la mesura que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, bé per la seva persona, bé per a la resta dels/les assistents amb els/les que pogués haver tingut contacte.
  5. Que té el coneixement, accepta i assumeix que, en l'actual estat i context, hi ha un objectiu risc de contagi de COVID-19 amb les conseqüències que d'això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poden arribar a ocasionar-li la mort.
  6. Que accepta que l'organitzador de l'esdeveniment adopti les mesures a fi d'establir un raonable escenari de seguretat en l'esdeveniment. En aquest sentit, es fa constar que el titular de l'esdeveniment , en el curs de l'organització i execució de la cursa, pot adoptar les mesures o decisions que siguin necessàries o qualsevol altres que tinguessin per finalitat dotar a la prova d'un entorn segur en termes d'evitar contagis per COVID-19.

Article 20

L'Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼