May 01 2016, Salou

CURSA DE LA DONA SALOU

Results

Results

Individual
01/05/2016 10:00 4km

Equips
4km

Contact info

Contact the organizer977290090

Rules

Article 1

El Diumenge 1 de Maig de 2016, el Club d’Atletisme Runners Tarragona i l’Ajuntament de Salou organitzen la Cursa de la Dona de Salou amb el suport tècnic de Running Solutions.

Article 2

La prova es disputa sobre un recorregut de 4.000 m.

Article 3

Poden prendre-hi part totes aquelles dones que així ho desitgin, sense cap distinció, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.

L’edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de les menors de 18 anys, és necessària l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor/a. Per una sortida ordenada, les participants procuraran col·locar-se tenint en compte la seva condició física o dificultats. No està permesa la participació amb patins o similars.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Totes les participants no federades disposaran d'una assegurança d'accidents contractada per l'organització.

Article 4

La sortida serà a les 10:00h. El temps màxim per completar el recorregut serà de 60 minuts.

El dorsal i el xip es podrà recollir a:
- Dissabte 30 d’abril
- 10h a 14h – Entrega de dorsals – Lloc per determinar
- Diumenge 1 de maig
- 8:15h a 9:30h - Entrega de dorsals – Passeig Jaume I


Article 5

Els terminis i preus d’inscripcions són els publicats a la web de la cursa: www.cursadeladonasalou.com

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.No s’admeten canvis d’una participant per una altra persona, tampoc per una altra membre del seu Club.

Les inscripcions online es tanquen el dijous 28 d’abril a les 16:00 hores o en arribar a les 800 inscrites.

Article 6

El cronometratge es realitza a terme mitjançant un sistema de xip, enregistrant el temps de sortida i arribada. L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense pitrall.

El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estan degudament senyalitzats i haurà avituallament a la meta per les participants. La prova compta amb servei de guarda-roba. L’organització no es responsabilitza dels possibles robatoris.

Article 7

A la Cursa de la Dona de Salou hi ha diferents categories segons participació:

Categories individuals.
- Sènior: 18 a 39 anys.
- F40: 40 a 49 anys.
- F50: 50 a 59 anys.
- F60: 60 a 69 anys.
- F70: 70 anys en endavant.

Categories per equips:
- 2 germanes.
- 2 amigues.
- Mare i filla.
- Mare, filla i neta.
- Club o Associació amb més participants inscrites.

Trofeu per les 3 primeres classificades de la general.

Trofeu a la primera classificada de cada categoria individual.

Trofeu a les primeres classificades de cada categoria per equips.

Els premis no son acumulatius.

Les participants a la categoria per equips no podran optar als premis de les categories individuals i viceversa.

Article 8

El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa i respectar-lo.

Tota persona que incompleixi la normativa de l'organització, serà retirada de la classificació oficial.

El fet d'inscriure’s implica l'acceptació d’aquest reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els participants i el personal auxiliar implicat en l'organització.

Article 9

Les classificacions de la cursa es publicaran a la web, en les 24h posteriors a la cursa. Posteriorment es penjaran les fotos de cursa.

http://www.cursadeladonasalou.com/

Article 10

L’ organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Article 11

Desqualificacions: el servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
2.- Tota atleta que no realitzi el recorregut complet.
3.- L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
4.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat a l’article 12 d’aquest Reglament.

Article 12

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador dintre de les 48 hores posteriors a la cursa.

Article 13

Les participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i les cedeixen per la seva utilització divulgativa i/o informativa que l’organització consideri oportú exercitar, sense cap límit temporal.

Al inscriure’s les participants donen el seu consentiment perquè Running Solutions, SL per si mateixa o mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercials, les seves dades de caràcter personal. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, la participant té el dret de accedir a aquest fitxers amb l’objectiu de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, s’haurà de sol·licitar per escrit a Running Solutions, SL (Marina Port Tarraco - Moll de Lleida - Ed.B1 - 2G, 43004 Tarragona).

L'atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 14

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Està totalment prohibit seguir a les corredores en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per les atletes i els espectadors.

Article 15

L’organització es reserva el dret d‘inscripció.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼