13 Jun 2021, Cànoves i Samalús

TRAIL DE VALLFORNERS 2021

Inscripcions i informació

Inscripcions

VALLFORNERS 13Km
13/06/2021 08:00 13km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador615216746

Informació Bàsica

Lloc de la cursa
CÀNOVES I SAMALÚS. Pista poliesportiva, diumenge día 13 de Juny, 8:00 sortida de la cursa 13km.
Recollida de dorsals
Recollida de dorsals, en el gimnàs de l'Escola Petita Estelada, entrada poble.
Política de devolucions
Es retornarà els diners de les inscripcions fins a un 80% de l'import pagat , previ justificament de lesió o mal.laltia.

Reglament

-L'organització de la cursa instal.larà controls sorpresa de xip al llarg del recorregüts.-

-La cursa curta no hi ha tall de pàs ni hora de tancament.

-L'edat mínima dels corredors serà 14 anys . En el cas dels menors d'edat és necessari el consentiment dels pares.
-En cas de baixa l'import no serà retornable.
-El preu de federats i no federats és el mateix (ASSEGURANÇA PROPIA).
-Els corredors hauran de portar sempre el pitrall ben visible.
-El mal temps no serà impediment per a la celebració de la prova, si bé l'organització podrà suspendre-la o ajornar-la si la situació ho requereix.
-En cas d'abandonament és obligatori comunicar-ho a la organització.
-En cap moment cap corredor de la curses podran fer recorregüts de curses superior, pero corredors de curses si poden fer la curses inferiors en distàncies, serà motiu de la retirada del dorsal pels membres de l'organització i la suspensió del corredor.
-En el càs que un corredor de la cursa llarga no es trovi be i vulgui fer el trail curt estarà permés pels membres de l'organització.
-Es responsabilitat dels participants portar l'equip adequat i estar convenientment preparats físicament per a la prova.
-No està permès portar gossos, cotxets, ni res que pugui causar una molestia pels altres corredors.
-Els participants disposaran d'una assegurança contractada per la organització, vàlida només durant la cursa.
-L'Entitat organitzadora dispossa per a tots els participants d'un Pla d'Autoprotecció per vetllar per a la seguretat de tots els participants a la cursa.
-L'Entitat organitzadora no es fa responsable dels danys que en el curs de la prova puguin causar o rebre els participants i no estiguin garantits a l'assegurança.
-Qualsevol altre cas no previst en el reglament serà resolt per la organització.
-La participació a la prova representa l'acceptació d'aquest reglament.
-Desqualificacions: No fer tot el recorregut tal i com està marcat. Embrutar o tenir una actitud poc respectuosa envers l'itinerari i la muntanya.
-L'organització de la cursa tindrà corredors referee's amb dorsal al llarg del recorregüt, per vigil.lar que no es llençi rés al terra, aquest anotaran al dorsal i ho comunicaran a direcció de cursa per prendre messures correctores.
-La cursa te el distintiu de qualitat i esta amparada per la diputaciò de Barcelona i Parc Natural del Montseny amb el document de les Bones Practiques.
-Es pregar respectar el medi natural pel que transcorre la cursa, no cal dir que no es podem llençar objectes ni plàstics.
-El Trail de Vallforners es pot celebrar per terrenys privats de propietaris, que autoritzen expresament el pas dels corredors, única i exclusivament pel día que es celebra la cursa.
-Els participants autoritzen la publicació de les imatges que es puguin prendre en el decurs de la Trail de Vallforners.

-En els avituallaments no hi hauran gots, per al que recomanem als corredors que portin el seu propi sistema hidratació per omplir.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼