14 May 2023, Valencia

8ª Carrera José Antonio Redolat

Classificació de 4367 - MARIA ISABEL LLUNA TORRECILLA