13 May 2017, Palamós

2ª TRAVESSA POPULAR BADÍA DE PALAMÓS - TERRA DE MAR

Classificacions

Classificacions

2K
13/05/2017 10:00 2km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador

Reglament

2ª TRAVESSA TERRA DE MAR - PALAMÓS

REGLAMENT DE LA PROVA

1) Organitza:

CLUB NATACIÓ PALAMÓS, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós.

2) Dades de la prova:

Nom de la prova: 2ª Travessa TERRA DE MAR - PALAMÓS.

Data: Dissabte 13 de maig

Distància aproximada: 2.000 metres

Horari recollida de Dorsals : de 9.30h a 10.30h ( davant les barques de la platja de Palamós)

Horari Test Neoprens Zone 3: de 10.00h a 10.45h

Briefing: 10.45h a les 11.00h

Horari de sortida: 11h des del moll

Recorregut: Moll de Llevant fins a la Platja Gran dins la badia de Palamós.

Sortida i arribada: Moll de Llevant, Platja Gran de Palamós.

3) Participants:

Hi podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, major de 18 anys. En el cas de menors de 18 anys hauran d’aportar la llicència federativa de la Federació Catalana de Natació i l’autorització paterna/materna o del seu tutor per escrit en el moment de la inscripció. No es permetrà a cap nedador/a menor d’edat realitzar la 2ª Travessa TERRA DE MAR - PALAMÓS sense aquesta autorització signada i lliurada a l’organització.

La inscripció a la prova està limitada a 150 persones. Arribada aquesta xifra, es tancarà la inscripció.

Totes les persones participants declaren estar en condicions físiques necessàries per realitzar la prova i accepten participar sota la seva responsabilitat. L’organització, donades les característiques de la prova (recorregut, temperatura de l’aigua,...) recomana als participants no inscriure’s si no es veuen amb capacitat suficient per completar la travessia.

L’organització, el CLUB NATACIÓ PALAMÓS, es reserva el dret d’amissió de participants a la prova en cas que detectar comportaments o estat de les persones que puguin posar en perill la seva integritat o la de la resta de participants.

4) Equipament:

L’organització recomana la utilització de neoprens per evitar hipotèrmies. Tot i així, qui participi i de forma excepcional, podrà utilitzar banyadors convencionals comunicant-ho prèviament a l'organització.

Pel recorregut de la prova, dins la Badia de Palamós, no és obligatori l’ús de boies de seguretat. To i així, es permet el seu ús durant la prova.

Per raons de seguretat i de seguiment de les persones participants, és necessari l'ús del casquet de bany facilitat per l'organització, i que s' entregarà a la recollida del dorsal.

L'organització permetrà l'ús de rellotges o GPS aquàtics.

Queda prohibit l'ús de MP3 aquàtics o similars (que impedeixin una correcta audició dels avisos de seguretat durant la prova).

Donada la vessant POPULAR i de gaudir, es podrà utilitzar estris de material auxiliar d’entrenament, de flotació o propulsió d’ajut per realitzar la prova.

5) Inscripcions:

Els nedadors/es que desitgin participar de la travessa hauran d’omplir el full inscripció i acceptar el reglament de la travessa, així com el protocol de seguretat d’aquesta.

La inscripció es realitzarà online mitjançant la web www.cronoexagon.com , la prova serà cronometrada .

La inscripció quedarà formalitzada una vegada fet el pagament del dret d’inscripció.

El preu fixat és de 15€ que correspon a la repercussió de les despeses d’organització, dels sistemes i equips de seguretat de la prova, casquet identificatiu, samarreta i Xip i assegurança I 2€ de col.laboració solidària a la Ong PROEMAID.

La inscripció inclou:

Dret a participar en la Travessia

 • Avituallament a l’arribada

 • Assistència durant la prova

 • Casquet de l’esdeveniment

 • -Samarreta

 • Xip ( que serà retornat a la organització al finalitzar la prova )

Inscripcions al mateix dia de la prova: (zona inscripcions)

La inscripció inclou:

- Dret a participar a la Travessa

- Dret a guarda-roba

- Avituallament a l'arribada

- Assistència durant la prova

- Casquet de l'esdeviniments

L’organització retornarà la part de l’import que no estigui compromès en seguretat, en el cas que per mal temps o causes alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar la travessia en la data prevista.

La inscripció a la 2ª Travessa TERRA DE MAR – PALAMÓS, és personal i intransferible. En cap cas, un cop formalitzada la inscripció es podrà transferir els drets de participació a una altra persona. La formalització de la inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament i normes de seguretat de la prova.

6) Categories:

Donat el caire POPULAR de la travessa, només s’estableixen les categories Femení i Masculí, amb obsequi per als tres primers/es classificats en cadascuna de les categories.

No es tindrà en compte per aquesta classificació als nedadors/es que durant la Travessa hagin emprat estris de material auxiliar d’entrenament, de flotació o propulsió d’ajut.

7) Mesures de seguretat:

Els nedadors/es seran acompanyats i guiats per embarcacions de suport. Les embarcacions de suport a motor respectaran en tot moment la distància de seguretat. Aquesta varia segons l’estat de la mar.

Els patrons de les embarcacions guia disposaran d’armilles reflectants per poder dirigir adequadament els nedadors.

El nombre d’embarcacions i caiacs podrà ser modificat en funció del nombre de participants finals, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels nedadors/es.

8) Avituallaments:

L’organització facilitarà 1 avituallament al finalitzar la prova.

9.- Arribada:

A l’arribada, els nedadors/es mostraran el seu número de inscripció, que es marcarà a les mans al formalitzar la inscripció als responsables de l’organització.

Els nedadors/es que es retirin ho hauran de notificar, el més aviat possible a l’organització.

En ambdós casos, aquesta identificació i/o notificació es fa per assegurar que totes les persones que s’han inscrit, han sortit de l’aigua.

10) Obligació d’abandonar la prova:

L’organització es reserva el dret a obligar a finalitzar la prova a qualsevol dels participants per garantir la seva seguretat.

Tot seguit s’exposen alguns casos en els que membres de l’organització posaran fi a la travessa obligant a pujar als participants a una embarcació de suport.

 • Empitjorament de les condicions marines que posin en perill als participants de la travessia.

 • Sempre que un nedador/a mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat al participant.

 • Nedadors/es que no segueixin les indicacions de seguretat de l’organització, així com nedadors/es que estiguin per fora del límits de seguretat delimitats per l’organització.

 • Quan el nedador/a faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços.

Els voluntaris/es de les embarcacions vetllaran per la seguretat del nedadors/es i podran obligar a qualsevol nedador/a a abandonar la prova per garantir la seva seguretat.

11) Modificació de la prova:

En cas de mala mar o altres fenòmens adversos (banc de meduses, corrents,...) l’organització es reserva el dret de canviar el trajecte de la travessia i escollir un trajecte alternatiu ja seleccionat i si no fos possible portar a terme la cursa sense posar en perill la seguretat dels participants, l’organització es reserva el dret de canviar l’horari d’aquesta o fins i tot anul·lar la prova.

12) Dades personals:

En compliment del que estableix la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el CLUB ESPORTIU NATACIÓ PALAMÓS amb NIF G-55244891, informa, i vostè accepta que:

Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades de la inscripció són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que es responsable el CLUB NATACIÓ PALAMÓS.

L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial, és:

- Administrar la seva participació a la 2ª Travessa TERRA DE MAR.

- Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos.

- Realitzar el control dels participants amb la finalitat de retroalimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar-la a futurs.

- Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col·laboradores de CLUB NATACIÓ PALAMÓS.

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor del CLUB NATACIÓ PALAMÓS.

En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho al CLUB ESPORTIU NATACIÓ PALAMÓS, mitjançant un correu electrònic a info@clubnataciopalamos.cat.

13) Autorització d’us d’imatges:

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el CLUB ESPORTIU NATACIÓ PALAMÓS demana consentiment als esportistes o pares/mares o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o pares/mares o tutors legals dels menors d’edat accepten amb la formalització de la inscripció a la 2ª Travessa TERRA DE MAR que la imatge seva o del seu fill/a, pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades pel CLUB NATACIÓ PALAMÓS en:

 • Pàgines web

 • Filmacions destinades a difusió pública

 • Fotografies per a revistes o publicacions

 • Presentacions digitals

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼